Anfang gut Alles gut.

Report
Anfang gut
Alles gut.
Hvorfor tidlig tysk?
Hvordan tidlig tysk?
Programm:
 15.15-15.30: Kaffee und Kuchen
 15.30-17.00: Sprachliche Aktivitäten
 17.00-17.15: Pause und Essen
 17.15-18.30: Sprachliche Aktivitäten
Marmor, Stein ind Eisen bricht
Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam, dam dam.
Es gibt einen, der zu dir hält, dam dam, dam dam.
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht.
Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu.
Kann ich einmal nicht bei dir sein, dam dam, dam dam.
Denk daran, du bist nicht allein, dam dam, dam dam.
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht.
Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu.
Nimm den goldener Ring von mir, dam dam, dam dam.
Bist du traurig, dann sagt er dir, dam dam, dam dam.
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht.
Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu.
10 % von dem, was
wir lesen
20 % von dem, Was
wir hören
30 % von dem, was
wir sehen
50 % von dem, was
wir hören und sehen
70 % von dem, was
man selbst sagt
90 % von dem, was
man selbst tut
o Fremmedsprog kan læres siddende, men også stående, gående,
aktivt handlende og aktivt talende
o Rime, remse, synge, lege, spille, agere (stimulering af hjernens
affektive side)
o Den positive start trækkes med op i skolesystemet. Bibehold
aktiviteter som Storyline, Sketchs, Stationenunterrich osv.
o Sproglig selvtillid, sprogligt selvværd – også for de elever, der måske
ikke har så let ved at gå i skole
Fremmedsprogsforskere:
Tidlig beskæftigelse med flere fremmedsprog
fremmer børnenes nysgerrighed og
kommunikationstrang og stimulerer udviklingen
af artikulationsevnen og den generelle evne til
at lære
o God beherskelse af flere fremmedsprog har en
positiv virkning på identitetsdannelsen. Der er altså
tale om både dannelse og uddannelse
o Mere nuanceret Tysklandsbillede
o Mindst to fremmedsprog i livsbagagen
o Sprog læres bedst i brug
Musik gør det lettere at tilegne
sig sprog. Musik fremmer
kommunikationen (Peter Vuust,
hjerneforsker Center for
integrativ funktionel
neurovidenskab)
Tysk bør gøres obligatorisk og
starte tidligere, så sprog og
handling naturligt kædes
sammen
Når vi bruger sproget aktivt, føler vi,
vi bliver bedre til at udtale ordene og
sætte ordene sammen til sætninger. Jo
mere vi selv siger ordene, jo bedre
forstår vi dem. Det styrker selvtilliden
at høre sig selv snakke tysk. (Emilie
og Maria, 8. klasse, januar 2013)
Ekspertudtalelser:
„Kommunikativ handlen kan kun udfoldes i
undervisningen, når formel korrekthed og form
kommer i anden række”.
(Citat af Hans Eberhard Piepho, professor i
fremmedsprogsdidaktik).
”Den tidlige start med tysk har støttet mig meget til
at komme igennem mine læsevanskeligheder i
dansk. Mange tyske ord er helt eller næsten som
på dansk.”
(Citat af Katya, 9. klasse)
”Jeg kan godt lide selv at være aktiv, når jeg lærer
sprog. Det er som om, man husker det bedre. Jeg
kan stadig huske nogle af de rim og remser, vi
havde i 5. klasse.”
(Citat af Camilla, 9. klasse)
”Jeg havde hørt fra nogle veninder fra en anden
skole, at tysk var svært. Jeg syntes, det var let, da vi
startede i 5. klasse, og det synes jeg stadig.”
(Citat af Frederikke 6.a)
”Det er godt at kunne forstå tysk allerede i 5. klasse.
Jeg kan bedst lide, når vi laver noget, hvor vi skal
bevæge os.”
(Citat af Magnus 6.a)
Det er godt at komme tidligt i gang med et andet sprog
(Citat af Mathilde 5. a)
Det er godt for mig. Vi er altid på skiferie i Østrig.
Folk bliver overrasket, når jeg siger, jeg har tysk fra 5.
klasse
(Citat af Christian 5. a)
Zungenbrecher, rim, remser:
(Eksempler)
o Wer will Willis wunderbares Weib werden?
o Wir Wiener Wäscherinnen wollen weiße Wäsche
waschen
o Vier Verfasser vergessen viele Verse
o Viel Verwirrung verlangt viel von Vati
o Siebenundsiebzig Bienen zwingen vier Ziegen zum Zoo
und fliegen weg
o Ein Eisbär und eine Eiderente eilen alle beide um ein Eis
und ein Ei einzukaufen
o Blau ist ein Pfau, schwarz eine Katze, braun ein Hase und
rot meine Nase
De 7 Udfordringer:
o Udfordringen at beskrive og placere (Zimmereinrichtung)
o Udfordringen at identificere (Wer bin ich)
o Udfordringen at matche (Im KaDeWe, Texte und Bilder)
o Udfordringen at ordne efter indhold, prioritere (Lieblings- ,
Mitbringsel
o Udfordringen at huske (Lesen-Laufen-Schreiben)
o Udfordringen at sætte i rækkefølge (Lied-Mischung)
o Udfordringen at gruppere (Grammatik, Wordarten)
Nøgleord for en tryg og kvalificeret fremmedsprogsundervisning
Kommunikation
Nysgerrighed
Målrettethed
Samarbejde
Fællesskab
Selvtillid
Varme
Tillid
Rum
Det enkle/banale har ofte det store i sig
Tak for i dag!!!

similar documents