dentalno asistiranje

Report
POSTUPCI ASISTIRANJA KOD SUKCIJE SLINE U
USNOJ ŠUPLJINI
bacc.med.techn Dijana Didak
 Ejector sline ( sisaljka ) –
nisko volumni sustav sukcije i
evakuacije sline, koji se
sastoji od fleksibilne
plastične cjevčice spojene
preko adaptera na crijevo za
odvod
Mjesta pozicioniranja sisaljke :
 između jezika i zuba u području mandibule
 između obraza i zuba u području mandibule




Namjena sisaljke
evakuacija sline i tekućine
evakuacija krvi
održavanje suhog radnog polja
evakuacija otopina za irigaciju korijenskih kanala
zuba ( natrij-hipoklorit,fiziološka otopina)
 Plastična i fleksibilna sisaljka omogućava
oblikovanje ( ravnanje;savijanje u svim
smjerovima ) i fiksiranje unutar usne šupljine
 Adapter na crijevu sisaljke omogućava
smanjivanje ili pojačavanje usisne moći
sisaljke
 Zaštitna “kapica” na usisnom vrhu sisaljke
onemogućava ozljede sluznice usljed
djelovanja vakuma
Postupci asistencije pri sukciji sline
 oblikovanje vrha sisaljke prema mjestu i strani na
kojoj se izvodi zahvat
 za vrijeme izvođenja zahvata regulirati usisnu moć
prema količini tekućine regulacijskim mehanizmom
na adapteru sisaljke
 kontrolirati stabilnost i položaj sisaljke u toku
izvođenja zahvata – osiguravati nesmetan rad
doktoru dentalne medicine
 nakon zavšetka rada odložiti sisaljku u kontaminirani
odpad
RETRAKCIJA MEKIH TKIVA
- postupci dentalnog asistenta
Retrakcijom ( odmicanjem,pridržavanjem )
mekih tkiva u usnoj šupljini(jezik,obrazi,usne)
osigurava se dobra vidljivost u radnom polju,
sukcija sline i omogućava rad na teško
dostupnim mjestima ( područje umnjaka ).
U toku operativnih zahvata retrakcija tkiva
omogućava pristup mjestu zahvata i dobru
hemostazu ( zaustavljanje krvarenja ), šivanje
i prevenira mogućnost ozljeđivanja pacijenta.
Postupci i sredstva retrakcije mekih tkiva :
 odmicanje zubnim ogledalom
 rubber dam
 optra dam
 vaterole ( svici staničevine )
 retraktori ( kuke )
VAŽNO !
 pacijentu objasniti postupak
 dati upute u pravilno disanje
 asistirati doktoru dentalne medicine kod postavljanja
rubber dam-a i optra dam-a pripremom potrebnog
instrumentarija i fiksiranja
 pratiti pacijentove neverbalne znakove (prevencija straha i
poremećaja disanja,nagon na povraćanje)
 dozirati snagu prilikom odmicanja tkiva zubnim ogledalom
( prevelika sila-bol, otežano šivanje)
 odmicanje tkiva uvijek provoditi radnim dijelom zubnog
ogledala,u smjeru prema sebi ,prema gore ili prema dolje

similar documents