Kim Polamo - Varhaiskasvatus

Report
Kim Polamo
Kehitysjohtaja, lastentarhanopettaja, kasvatustieteen maisteri,
työnohjaaja ja organisaatiokonsultti
Polamo, K, 2010, LAPSEN EMOTIONAALISTEN
KOHTAAMINEN PÄIVÄKODIN
TARPEIDEN
TYÖPARI –JA TIIMITYÖSSÄ,
Jyväskylän yliopisto,
kasvatustieteiden laitos,
varhaiskasvatus pro
gradu -työ
Polamo K, 2010, TYÖPARITYÖ PÄIVÄKODISSA –kirja päiväkodin
kehittämiseen
Messuosasto B18
”Kasvattajalta edellytetään sitoutuneisuutta,
herkkyyttä ja kykyä eläytyä lapsen tunteisiin
ja tarpeisiin”. Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2005,s. 16
Olemmeko huolissaan nimenomaan lasten ja
nuorten aikuisten psyykkisestä
hyvinvoinnista? Kyllä!
Psyykkiseen kehitykseen liittyy:
a) Kognitiiviset taidot (hyvin menee: PISA)
b) Emotionaaliset tarpeet (?, historian
painolasti)
Lapsella on tarve mm.:
1) kiinnittyä häntä hoitavaan aikuiseen
2) autonomiaan
Kuinka nämä kaksi tarvetta tyydyttyvät
päiväkodissa, jossa on ryhmässä jopa 15 noin
3-vuotiasta tai 25 yli 3 v. lasta ja käytännössä
vain kaksi aikuista paikalla (vrt. tutkimukset
ajankäytöstä)
Vastaus: eivät tyydyty.
Lto+Lh
lto+Lh
Lh+Lh
Lto+Lh
lto+Lh
Lh+Lh
14
14
14
8
”Laskennallisia” lapsia 6 x 7 ja 6 x 4 = 66
8
8
6.30-7.45 lapset suuressa ryhmässä
7.45-8.30 liukuva aamupala yhdessä
(kahdessa pienillä) tilassa –leikkien lomasta
8.30-9.00 leikit/pelit jatkuvat
9.00-13.00 kaikki kasvattajat töissä- omissa
pienryhmissä työparin kanssa ulkona/sisällä.
Ruokailu oman ryhmän kanssa
13.00-17.30 yhteisvastuullisempaa hoitoa
Suunnittelu: päivällä helppo lähteä, 1 krt/kk
iltasuunnittelu ”iso tiimi”
Poissaolot: helppo siirtyä toisen työpariksijoskus hoituu myös yksin, kun tukea
saatavilla






3 hengen tiimityössä on usein paljon
ongelmia mm. liittoutumien takia: 2 vastaan
yksi, vrt. kolmiodraama
Yksi jäsen on usein poissa lapsiryhmästä –
kaksi uupuu ja hekin haluavat vuorollaan pois
Lapsiryhmä on aivan liian suuri –
suuryhmäilmiöt rasittavat (depersonalisaatio,
hajaantuminen,alaryhmät jne.
Pienryhmä yksin on liian raskas ja yksinäinen
ja haavoittuvainen
Lisäresursseja ei ole tulossa –voi muuttaa vain
rakenteita ja tarkistaa tavoitteita
”Omat lapset”= 4-7 ja ”pienryhmä”=8-14
lasta =
suhde on tärkeä








Työnteko on helpompaa ja hauskempaa
Työparilta saa tukea ja muodostuu hyvä suhde
Lapsia voi huomioida yksilöllisesti ja jakaa ryhmää
”Suuri tiimi” on innovatiivinen, joku ideoi joku tekee
Lasten kanssa ollaan enemmän –lapset rauhallisempia
Ongelmat on helpompi selvittää kahden kuin kolmen
Tiloja voidaan hyödyntää paremmin (työpari ulkonakaksi sisällä) +siirtymät rauhallisia
Lapset kiinnittyvät –tarve tulee huomioitua +
turvallisuus ja etu-lasten huomiointi
RAKENNE (tiimi-omahoitaja-pari? Työvuorot?)
SUHDE (vuorovaikutus)
Lapsi-Aik., L-L, A-A
TAVOITE
(vasu+lapsen tarpeet)







Muutos on usein aluksi kivulias, ennen kuin
hyödyt todentuvat –pelko uudesta, jopa
aggressio on mahdollista –käsiteltävä
Nykytilanne voi olla niin raastava, että on
PAKKO tehdä jotain (vrt etu-lasten määrä)
Omahoitajuus hyvä lähtökohta
Myös tilat ratkaisevat
Tuki on tärkeä: tietoa lisää ja konsultin
kanssa keskustelu ja filosofian avaaminen
Myös vastustus kuuluu asiaan
Uusi asia voi viedä paljon aikaa –usko on
olennainen osa työtä
Kirjassani ”Työparityö päiväkodissa” ständi B18
www.kasvunportti.com
[email protected]
Kiitos mielenkiinnosta ja hyvää päivänjatkoa!

similar documents