Diapositiva 1

Report
Bases del Segon Concurs de Creació GPL
1er.- Participants : alumnes des de P.3 fins 4t d’ ESO de qualsevol centre públic o
privat de l’ Estado.
2n.- Etapes : S’ estableixen tres etapes diferenciades i tres tipus de treballs :
a) De P3 a 2on de Primària : un dibuix on surti Gepelín, la nostra mascota.
b) De 3er a 6è de Primària : un conte , d’una a deu pàgines, on es representi algun
dels valors treballats aquest curs (Companyerisme, Sensibilitat i Voluntat).
c) ESO : un còmic, d’una a deu pàgines, on es representi algun dels valors
treballats aquest curs (Companyerisme, Sensibilitat i Voluntat).
3er.- Presentació : Els treballs podran ser entregats de dos maneres:
Directament a la coordinadora del menjador, allà on GPL realitzi aquest servei.
a) Per correu a l’ adreça:
Concurs GPL
C/ Diputació 180, 1ª A
08011-Barcelona
En qualsevol cas s’haurà de posar el nom i cognoms, curs, escola, població de
l’escola i telèfon de contacte.
4t.- Numero de treballs : Només es podrà presentar un treball per cada participant.
5è.- Temps de presentació : l’ últim dia de presentació de treballs serà el 31 de Maig de 2.013.
6è.- Premis : s’ estableixen els següents premis en funció de les categories :
a) De P3 a 2n de Primària : Guanyador : lot de llibres d’un valor de 150 €, 2n i 3r classificats :lot
de joguets educatius per valor de 100 €.
b) De 3er a 6é de Primària : Guanyador : 1 Wii, 2n i 3er classificats : 1 càmera fotogràfica
digital.
c) ESO : Guanyador : 1 PS3; 2n i 3er i 3 classificats : 1 càmera fotogràfica digital.
GPL es reserva el dret d’entregar tants premis com cregui oportú.
7è.- Resolució: La resolució del jurat es publicarà a la web, www.grupogpl.es el dia 14 de Juny
de 2.013.
8è.- Entrega de Premis : Els premis s’ entregaran entre el 17 de Juny i el 21 de Juny.
9è.- Propietat dels treballs : Els treballs que participin en aquest Concurs seran propietat de
GPL, que podrà publicar-los o fer l’ús d’ells que cregui convenient.
10è.- Acceptació de les bases : la participació al Concurs suposa l’ acceptació total de les seves
bases i la decisió del Jurat
Per sol·licitar qualsevol aclariment poden posar-se en contacte al mail [email protected]
Us espero!!

similar documents