bölüm tanıtım sunumu - Makina Mühendisliği

Report
MAKİNA
MÜHENDİSLİĞİ
Arş. Gör. H. Fırat KARASU
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
E-posta:
[email protected]
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?
• Makina Mühendisliği, günlük hayatta ve üretimde
ihtiyaç duyduğumuz alet, cihaz, makina, sistem ve
süreçlerin
– Tasarımı ve
– Üretimi ile ilgilenen bir bölümdür.
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNİN ÇALIŞMA ALANLARI
Otomobilden uçağa
Buzdolabından güneş paneline
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNİN ÇALIŞMA ALANLARI
Cıvata-somun üretiminden enerji
sistemleri ve araçlarına kadar pek
çok alanda çalışma imkanı vardır.
Kısacası her alanda çalışma
imkanı vardır ve bu nedenle en
çok aranan iş kollarından biri de
Makina Mühendisliğidir.
Makina Mühendisi de yapacağı
işleri verimli, güvenli, ekonomik,
çevreye ve etik değerlere saygılı
bir şekilde tasarlamaktan ve
yapmaktan sorumlu kişidir.
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNİN ÇALIŞMA ALANLARI
Makina mühendisleri genel olarak kamu ve özel işletmelerde;
 her türlü Makine, Tasarım ve İmalat,
 Elektrik Makineleri,
 Petro-Kimya,
 Gıda,
 Demir-Çelik,
 Uçak, Otomotiv,
 Tekstil Sanayi;
 Hidro-Elektrik, Nükleer ve Termik Santraller
 Savunma Sanayi;
 Bina Mühendisliği (Isıtma, Soğutma),
 AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) vb.
sektörlerin çeşitli birimlerinde (işletme, bakım, onarım, üretim,
kalite kontrol, tasarım, proje, pazarlama, müteahhitlik, müşavirlik
ve idari görevlerde ) hizmet verebilmektedirler.
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNİN ÇALIŞMA ALANLARI
Bölümümüzden mezun olan Makina Mühendisleri;
– Her türlü sanayi kuruluşlarında Ür-Ge ve Ar-Ge, imalatüretim, kalite-kontrol, bakım mühendisleri olarak,
– Her türlü proje ve taahhüt şirketinde ısıl ve mekanik
tesisat mühendisi olarak,
– Devlete bağlı kuruluşlarda (DSİ, Bayındırlık,
Karayolları, TCDD, TSE gibi) mühendis ve uzman
olarak,
– Bankalarda ve sigorta şirketlerinde müfettiş, uzman ve
eksper olarak,
– TÜBİTAK’a bağlı veya özel araştırma kuruluşlarında
araştırmacı ve mühendis olarak,
– Danışmanlık, eğitim, iş güvenliği alanlarında da
çalışabilmektedirler.
MAKİNA MÜHENDİSİ OLMAK İÇİN;
 Zorlu bir eğitim sürecinde sıkı bir şekilde çalışabilecek
 Matematik ve fizik konularına ilgili
 Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip
 Tasarım gücü yüksek, yaratıcı
 Teknolojiye ilgi duyan
 Birlikte çalışmaya yatkın
 Bilgisayarda tasarım ve analiz yapabilen
biri olmak gereklidir.
BÖLÜMÜMÜZ
1968 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nin
bir bölümü olarak eğitime başlamıştır.
1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurulmasından sonra
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi’ne bağlanmıştır.
1992 yılında Mimarlık Fakültesinin ayrılması ile fakültenin adı
Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
1992-1993 öğretim yılından itibaren ikinci öğretim eğitimine
başlamıştır.
2012 Tınaztepe yerleşkesine taşınmıştır.
Anabilim Dallarımız
 Enerji
 Konstrüksiyon-İmalat
 Makina Teorisi ve Dinamiği
 Mekanik
 Otomotiv
 Termodinamik
ANABİLİM DALLARIMIZ
Konstrüksiyon ve İmalat
•
•
•
•
•
•
•
Makina tasarımı ve imalatı
Makina elemanları
Malzeme bilgisi ve mühendislik malzemeleri
Transport tekniği
Takım tezgahları
Teknik resim
CAD/CAM
ANABİLİM DALLARIMIZ
Mekanik
•
•
•
•
Malzemelerin statik durumdaki davranışı
Malzemelerin dinamik durumdaki davranışı
Mukavemet
Kompozitlerin mekanik davranışları
ANABİLİM DALLARIMIZ
Makine Teorisi ve Dinamiği
•
•
•
•
•
•
Mekanik sistemlerin kinematiği ve dinamiği
Mekanik titreşimler
Gürültü kontrolü
Robotik
Mekatronik
Otomatik kontrol
ANABİLİM DALLARIMIZ
Otomotiv
•
•
•
•
•
İçten Yanmalı motorlar
Motor tasarımı
Motorlu taşıtlar
Motor dinamiği ve taşıt tekniği
Çarpışma mekaniği
ANABİLİM DALLARIMIZ
Termodinamik
•
•
•
•
•
Akışkanlar mekaniği
Isıl çevrimler
Isı transferi
Isıtma havalandırma
İklimlendirme
ANABİLİM DALLARIMIZ
Enerji
• Buhar ve gaz türbinleri, su türbinleri, pompalar gibi enerji
dönüşümü yapan makineler
• Yenilenebilir enerji sistemleri
• Nükleer teknoloji
• Enerji yönetimi
DEÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
Bölümümüzde 6 Anabilim Dalına bağlı
• 11 Profesör,
• 12 Doçent,
• 9 Yardımcı Doçent,
• 2 Öğretim Görevlisi
• 15 Araştırma Görevlisi
• 7 Teknisyen görev yapmaktadır.
DEÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
Lisans Eğitimi:
1 yıl İngilizce hazırlık,
4 yıl makine mühendisliği branş eğitimi verilir.
Derslerin %30’u İngilizcedir.
Lisans eğitimi sonrası Yüksek Lisans ve
Doktora eğitimi programları mevcuttur.
LİSANS ÖĞRETİM PLANI (Örgün ve İkinci Öğretim)
 1.Sınıfta; temel bilim dersleri (matematik, fizik,
kimya vb) ve temel mühendislik bilimi dersleri (teknik
resim, statik vb)
 2.Sınıfta; temel mühendislik bilimi dersleri
(termodinamik, mukavemet, akışkanlar mekaniği,
mühendislik malzemeleri vb)
 3.Sınıfta; makina mühendisliği temel dersleri
(imal usulleri, makina tasarımı, kontrol sistemleri,
mekanizmalar vb)
 4.Sınıfta; makina mühendisliği araştırma projesi,
bitirme projesi, seçmeli dersleri (mekanik tasarım, ısıl
tasarım)
STAJ GENEL BİLGİLER
İkinci yarıyıl sonunda yapılan ATÖLYE EĞİTİMİ,
Dördüncü yarıyıl sonunda TEMEL STAJ: Makina Mühendisliği
alanındaki üretim yöntemlerinin (talaşlı imalat, kaynak, plastik şekil
verme ve döküm gibi) inceleneceği 5 hafta süreli staj türüdür.
Altıncı yarıyıl sonunda MESLEK STAJI: üretim yönetimini kapsayan 5
hafta süreli bir staj türüdür. Bu staj kapsamında; bir ürünün,
hammadde temininden başlayarak mamul madde haline gelene
kadarki evrelerini inceleyeceklerdir. Ayrıca kurum veya kuruluşun ticari
anlayışı incelenecek konular arasındadır.
MÜDEK YETKİNLİK BELGESİ
• Bölümümüz, temel amacı farklı disiplinlerdeki mühendislik
eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve
bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de mühendislik
eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak olan
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği’nin (MÜDEK) yetkinlik belgesine 2005
yılında sahip olmuştur.
• Bölümümüz, Türkiye’deki Makina Mühendisliği Bölümleri
arasında MÜDEK yetkinlik belgesini alan ikinci bölümdür.
SOCRATES-ERASMUS PROGRAMI
Bölümümüz, katılımcı ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirerek
eğitim kalitesini arttırmayı hedef edinen Socrates-Erasmus Programı
kapsamında Avrupa’nın çeşitli üniversiteleri ile işbirliği ve öğrenci
değişim etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Program kapsamında
işbirliği içinde olduğumuz üniversiteler:
 Reims Üniversitesi - FRANSA
 Viyana Teknik Üniversitesi - AVUSTURYA
 Rosenheim Üniversitesi - ALMANYA
 Esslingen Üniversitesi - ALMANYA
 Floransa Üniversitesi - İTALYA
ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) / YAN DAL PROGRAMI (YDP)
Makina Mühendisliği bölümü ÇAP programına, her dönem
başında; Endüstri Mühendisliği’nden 5 öğrenci, Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği’nden 5 öğrenci alınmakta, Makina
Mühendisliği’nden 3 öğrenci Endüstri Mühendisliği’ne,
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’ne de 1 öğrenci
başvurabilmektedir.
Makina Mühendisliği bölümü YDP programına, her dönem
başında; Endüstri Mühendisliği’nden 2 öğrenci, Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği’nden 2 öğrenci alınmakta, Makina
Mühendisliği’nden
en
fazla
2
öğrenci
Endüstri
Mühendisliği’ne, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ’nede
4 öğrenci başvurabilmektedir.
ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI
20’den fazla laboratuvarımız bulunmaktadır:
•Isı Transferi Laboratuvarı
•Fizik Laboratuvarı
•Kaynak Laboratuvarı
•Mekanik Laboratuvarı
•Metalografi ve Malzeme Muayenesi
Labaratuvarı
•Tahribatsız Malzeme Muayenesi
Labaratuvarı
•Titreşim ve Ses Laboratuvarı
•Makina Elemanları Laboratuvarı
•Robot Laboratuvarı
•Mekatronik Laboratuvarı
•Otomatik Kontrol Laboratuvarı
•Takım Tezgahları Laboratuvarı
•Motor ve Taşıt Tekniği Laboratuvarı
•Bilgisayarla Analiz Tasarım Üretim
Laboratuvarı (BATÜL)
•Makina Dinamiği ve Kestirimci Bakım
Laboratuvarı
•Kompozit Araştırma Laboratuvarı
1. ISI LABORATUVARI
Çalışma Konuları
 Soğutma sistemleri
 Soğuk depolama
 Kompozitlerin ısıl özellikleri
 Nano akışkanlar
Başlıca Laboratuvar Faaliyetleri
 Isı iletkenlik katsayılarının ölçümü
 Fan karakteristiklerinin belirlenmesi
 ANSYS ve FLUENT yardımı ile ısıl sistemlerin
modellenmesi
Isı değiştirgeci deney düzeneği
Isı pompası deney düzeneği
2. FİZİK VE KİMYA LABORATUVARLARI
• Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde 2006-2007
Güz yarıyılında kurulan Fizik Laboratuvarı; I. sınıf
öğrencilerimize Fizik I ve Fizik II dersleri kapsamında
deneysel çalışma imkanları sağlamıştır.
• 2012 yılında bölümümüzün Tınaztepe Yerleşkesi’ne
taşınmasından itibaren öğrencilerimiz Fizik I, Fizik II
laboratuvar derslerini ve Kimya laboratuvarı dersini Fen
Fakültesi bünyesindeki laboratuvarlarda yapmaktadırlar.
Faraday kafesi test düzeneği
Sürtünme katsayısı, potansiyel enerji ölçümü ve enerjinin korunumu testleri
3. KAYNAK LABORATUVARI
• Metalik malzemelerin farklı kaynak yöntemlerine göre
kaynak kabiliyetleri tespit edilebilmektedir.
• Plazma nitrürleme yöntemiyle metal yüzeylerinin modifiye
(sertleştirme) edilebilmektedir.
• Plazma daldırma iyon implantasyon yöntemi ile malzeme
yüzeyleri modifiye edilebilmektedir.
• Metallerin her türlü ısıl işlemleri yapılabilmektedir.
TIG kaynak makinesi
Aşındırma test cihazı
Plazma nitrürleme cihazı
Tozaltı kaynak makinesi
4. TAHRİBATSIZ MALZEME MUAYENESİ LABORATUVARI
• Penetrent sıvı yöntemi ile yüzeysel malzeme muayenesi
yapılabilmektedir.
• Magnetik partiküller ile muayene yöntemi ile hataların
tespiti yapılabilmektedir.
• Ultrasonik muayene yöntemi ile hataların tespiti
yapılabilmektedir.
• X ışınları ile malzemelerin radyografik muayenesi
yapılabilmektedir.
Penetrent testi
Magnetik partikül test cihazı
Radyografik testi
5. TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ LABORATUVARI
• Çekme testi ile malzemelerin mekanik mukavemetleri tespit
edilebilmektedir.
• Çentik darbe deneyi ile malzemelerin darbe enerjisi tespit
edilebilmektedir.
• Aşınma deneyi ile malzemelerin aşınma dirençleri tespit
edilebilmektedir.
• Yorulma deneyi ile malzemelerin yorulma ömürleri tayin
edilebilmektedir.
Çentik darbe test cihazı
Universal çekme testi cihazı
(çekme, basma, eğme)
Girdap akımları test cihazı
6. METALOGRAFİK MUAYENE LABORATUVARI
• Malzemelerin metalurjik muayenesi 2000 büyütme oranına
kadar metal mikroskobu ile 50 büyütme oranına kadar
stereomikroskop ile yapılabilmektedir.
• Malzemelerin hem makro hem de mikrovickers sertlik
muayenesi yapılabilmektedir.
• Her türlü numune hazırlama (numune kesme, parlatma ve
dağlama işlemleri) işlemleri yapılabilmektedir.
Numune hazırlama cihazları
Mikro ve makro sertlik test cihazları
Malzeme iç yapı resimleri
(Al, metal mikroskobu)
Stereo ve metal mikroskobu
Kaynak bölgesinin
stereo resmi
7. MEKANİK LABORATUVARI
• Laboratuvarımızda mühendislik malzemelerinin (metalik
malzemeler ve kompozit malzemeler) karakteristik özelliklerini
tespit etmek amacı ile, standart test numuneleri üzerinde,
standart deneyler yapılmaktadır.
• Malzemelerin Elastisite modülü, Poisson oranı gibi mekanik
özelliklerinin yanında sertlik değerleri ve oda sıcaklığında darbe
enerjileri de tespit edilebilmektedir.
8. KOMPOZİT ARAŞTIRMA LABORATUVARI
• Kompozitlerin malzeme özellikleri belirlenmektedir.
• Kompozitlerin darbeye karşı dayanımları test edilmektedir.
• Burulma altında malzeme davranışları belirlenmektedir.
• Yüksek basınç altında kompozit boruların dayanımı test
edilmektedir.
Darbe test cihazı
Burulma test cihazı
Çekme test cihazı
Vakum destekli kompozit üretim tezgahı
Kompozit elyaflar
9. KONSTRÜKSİYON LABORATUVARI
• Makina Tasarımı I ve Makina Tasarımı II kapsamında
öğretilen makina elemanları örnekleri sunulmakta ve
öğrencilere uygulamalı laboratuvar çalışması yapılmaktadır.








Kayış sürtünmesi ölçüm aparatı
Kayma sürtünmesi ölçüm aparatı
Fren-Kasnak sürtünmesi ölçüm aparatı
Halat (Kayış) sürtünmesi aparatı
Muylu sürtünmesi aparatı
Vida dişi verimi ölçüm aparatı
Mil-Yatak sürtünmesi aparatı
Kaymalı yataklarda eksenel ve radyal yönde basınç
dağılımını gösteren test düzeneği
Kaymalı yatak sürtünme
Kayış sürtünme katsayısı
katsayısı deney düzeneği deney düzeneği
Yorulma test cihazı
Çeki ve bası yay katsayısı
deney düzeneği
Kren
10. MOTORLAR VE TAŞIT TEKNİĞİ LABORATUVARI



Özellikle, otomotiv endüstrisinde oldukça bir geniş kullanım alanı
olan motor deneyi yardımıyla, Motor ve Taşıt Tekniği Laboratuarı
imkanları dahilinde;
320 PS (236 KW) güç ve 4000 D/d sınır değerlerine kadar tüm
elektrik motorları, diesel ve benzinli motorların güç, moment ve
yakıt sarfiyatlarının devir sayısına bağlı olarak ölçülmesi
Sanayi bünyesinde performans iyileştirme ve yakıt tasarrufu
sağlama amacıyla üretilen muhtelif ilave aparatların, motordan
alınan faydalı güç ve momente tesirlerinin deneysel yöntemlerle
incelenmesi mümkündür.
Kadran
Motor freni
Deney motoru
Vites kutusu
Motor fren testi
Otto Motor
Motorlu taşıt elemanları
Süspansiyon sistemi
11. BATÜL LABORATUVARLARI
(Bilgisayarla Araştırma Tasarım Üretim Lab.)
• Otomasyon sistemlerinin bilgisayar destekli tasarımı ve testleri
gerçekleştirilmektedir.
• Alt yapısı TÜBİTAK ve DPT projeleriyle kurulan
laboratuvarda, değişik tipte servo-motorlar, kontrol sistemleri
ile testler için lazer deplasman sensörleri ile statik ve dinamik
strain (şekil değiştirme) ölçme sistemleri mevcuttur.
Altı eksenli paralel manipülatör
Üç eksenli seri manipülatör
Altı eksenli seri manipülatör
12. OTOMATİK KONTROL VE MEKATRONİK LABORATUVARLARI
 Mikroişlemci kontrollü ölçme ve kontrol sistemlerinin
tasarımı ve imalatına yönelik araştırmalar
yapılmaktadır.
 Lisans eğitiminde açılan zorunlu Sistem Modelleme
ve Analizi, Kontrol Sistemleri derslerinde, seçmeli ders
olarak açılan Elektriksel Otomasyon ve Mekatronik
derslerinde yürütülen deneylere ve uygulama
çalışmalarına destek verilmektedir.
Uzaktan kumandalı holonomik araç tasarımı
Tripod robot manipülatör
Akıllı protez bacak tasarımı
Endüstriyel ayırma robotu
13. TİTREŞİM VE SES LABORATUVARI
 Şok, titreşim ve ses ölçümleri ve analizleri yapılmaktadır.
 Titreşim ölçümü ve döner ekipmanların titreşim analizleri
yapılmaktadır.
 Kestirimci bakım çalışmaları yapılmaktadır.
14. MAKİNA DİNAMİĞİ VE KESTİRİMCİ BAKIM LABORATUVARI
Titreşim ölçüm sistemi
(Kuvvet ölçüm sistemi (kuvvet ölçerler ve izleme
araçları).
Çubuk çatlakları, dişli çark, rulman, kaplin arızalarının
tespiti için çeşitli düzenekler.
Kütle dengesizliği düzeneği.
Çeşitli mekanizmaların eğitim amaçlı küçük modelleri.
Titreşim ile çatlak tespit cihazı
Engelleme deney seti
Titreşim test cihazı
ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARINDAN...
•
•
•
Solaris Ekibi
‘Güneş Enerjisi ile Çalışan Araç’ Projesi
Formula G 2013’de 3.lük ve 5.lik
•
•
Robocon 2003 Türkiye - 1.lik Ödülü
Robocon 2003 Türkiye - En İyi Artistik Tasarım
Ödülü
•
•
•
EBSO
Ulusal
Yarışması
3'lük Ödülü
Robot
Robocon 2003 Tayland Mabuchi
Motor
Özel
Ödülü
İLETİŞİM
http://makina.deu.edu.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Makina Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi,
35397, Buca / İZMİR
Tel
Faks
: 301 92 00
: 301 92 04

similar documents