Document

Report
Præsentation af divisionsledelsen:
Paw
Anja & Erik
Hans-Petter
Camilla & Eva
Alice
Ole & Rikke
Jens
Søren
Tovholder for Mikro-/Minigrenen
Tovholder for Juniorgrenen
Tovholder for Tropsgrenen
Tovholder for Seniorgrenen
Relationer til andre aktører.
Divisionschefer
Tovholder for uddannelse og træning
Divisionskasserer
Divisionsturnering:
Lederbegejstring:
Ole, Paw, Anja, Erik og Hans-Petter
Alice, Jens og Rikke
Highlight af divisionens visioner:
• DL skal være bindeled mellem korps og grupper
• Formidling
o Tilbud til ledere
o Arbejdsmateriale
o Uddannelse
• Højne kvaliteten
• DL faciliterer mindre og udvikle divisionen mere
• Udvikle og udvide patruljesystemet
• Fællesskab og indsigt hos grupperne
• Kommunekontakt
• Fælles sprog
Organisationen:
Styregruppe:
Alice Linning, Jens Friis, Ole Dalskov og Søren Larsen
Præsentation af Sommerlejr – teamets tovholdere
Lejrchef
Jens Friis
Aktiviteter
Rikke Fris
Forplejning
Anja Athar
PR
Arne Raaschou
Uddannelse og træning Jens Velsboe
Samariter
Katrine Abildgren
Økonomi
Søren Larsen og Ole Dalskov
Center kontakt
Ole Dalskov
Fra Spejder til IsTid
- Vi flytter Egedivision frem og tilbage til istiden gennem teknologien
Igennem:
Udfordringer – Udvikling – Oplevelser
Knytter vi Egedivision tættere sammen
Aktiviteterne:
 Oplevelser, udfordring og udvikling.
De 5 læringsprincipper:
Aktiviteter:
 Grendag for alle grene
- Fælles gren-dag for trop og mikro/mini.
 Heik for trop og junior.
 Fællesaktiviteter for hele divisionen.
 Valgfrie center-aktiviteter på Toggerbo.
Spejd
Vi Tilbyder
3 temaer
Netværk
ledelse
 Hvordan adskiller vi os?
 Praktisk Spejderarbejde
 Hvorfor er vi spejdere?
 Giv slip på dine spejdere
 Gruppedynamik
 Forløbstanken
 Skab et netværk
 Spejd på dit CV
 Hvad er et netværk
Refleksion
Gode oplevelser
Netværke i
divisionen
Forplejning
Valgmuligheder:
 Retter - protein, variation,
genkendelighed/fornyelse
 Patrulje/gruppe
 Stordrift/Trangia
De fire T'er:




Tilstrækkelig
Tilgængelig
Til gavn
Til glæde
Bliv en del af sommerlejrudvalget!
 Arbejdsweekend i efteråret
[email protected] / Tlf: 2095 8513
Sted:
Toggerbo Spejdercenter i Nationalparken Mols bjerge
Se – www.toggerbo.dk
Lejr periode:
1/1 – lejr
1/2 – lejr
04. – 11. juli 2015
04. – 07. juli 2015
Pris:
1/1 – lejr
1/2 – lejr
1.575,- kr.
1.075,- kr.
Lejrform:
Gruppe- og grenlejre for trop og senior
Persontransport:
Bus tur/retur med tre destinationer i divisionen for 1/1 – lejr og ét for 1/2 – lejr.
Materialetransport:
Samlet 40m3 lastvogn med en destination i divisionen.
Vigtige datoer:
Forhåndstilmelding:
Endelig tilmelding:
Aktivitet tilmeldinger:
Betaling:
23. november 2014
(udsendt uge 43)
28. februar 2015
(udsendt uge 4)
28. februar 2015
(udsendt uge 4)
1. maj 2015 til divisionen
Vi udvider netværket, muligheder og sammenholdet i
Egedivision!
DET BLIVER FANTASTISK!
Spørgsmål?

similar documents