Úvod

Report
2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
2OP853
Manažerská informatika 3
Úvod
http://min.vse.cz
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
[email protected]
Snímek 1
2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
Obsah
1.
2.
3.
4.
Anotace obsahu předmětu
Hodnocení výsledku předmětu
Harmonogram semestru
Podpora získání znalostí
a.
b.
c.
d.
5.
6.
Přímá výuka - otevřené kurzy
Konzultační hodiny
Literatura
Dream Spark
Zpětná vazba
ISIS
Snímek 2
2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
Snímek 3
1 Anotace obsahu předmětu

Databázový systém Microsoft Office Access 2013
s orientací na aplikace z managementu:










databáze, relace, referenční integrita,
tabulky,
dotazy,
formuláře, podformuláře, grafy,
sestavy,
makra,
moduly.
Základy jazyka Visual Basic.
Spolupráce Accessu s jinými aplikacemi.
Výstupy pro Internet a Intranet.
2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
Snímek 4
2 Hodnocení výsledku předmětu
průběžně

aktivní účast na bloku výuky

domácí úkoly









kap.
kap.
kap.
kap.
kap.
kap.
kap.
kap.
kap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
po testech (do 5 pracovních dnů)

dva testy


kap. 1 – 4
kap. 5 – 9
seminární práce a prezentace PowerPoint
celkem






(1) výborně
(2) velmi dobře
(3) dobře
(4+) nevyhověl(a) s možností opakování
(4) nevyhověl
až 6 bodů
(až 12 bodů)
1 bod
1 bod
1 bod
2 body
2 body
2 body
1 bod
1 bod
1 bod
(až 64 bodů)
až 32 bodů
až 32 bodů
až 18 bodů
až 100 bodů
od
od
od
od
do
90
75
60
50
49
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
Snímek 5
3 Harmonogram semestru

termíny testů
čtvrtek 16. 10. 2014
14:30-17:45, SB 19
 čtvrtek 6. 11. 2014
14:30-17:45, SB 19


odevzdávárny (7:30)
kap.
 kap.
 kap.
 kap.

1:
2:
3:
4:
29. 9. 2014
6. 10. 2014
13. 10. 2014
3. 11. 2014
kap. 5: 17. 11. 2014
 kap. 6: 1. 12. 2014
 kap. 7: 1. 12. 2014
 kap. 8: 8. 12. 2014
 kap. 9: 15. 12. 2014
 seminární práce:
17. 1. 2015 7:30

2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
4 Podpora získání znalostí
přímá výuka
 konzultační hodiny
 literatura v elektronické formě

nelze editovat
 nelze tisknout

literatura v papírové formě – skripta
 software



Office 365: Access
elektronická forma
web Manažerské informatiky 3
 http://sp.vse.cz/sites/fak2/min/min3

Snímek 6
2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
4a Přímá výuka
otevřené rozvrhové akce
http://jmhd.vse.cz
 Manažerská informatika
 2OP483 Manažerská informatika 3
 1 Výuka
 1 Zimní semestr 2014-15

Snímek 7
2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
Snímek 8
4b Konzultační hodiny
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních
komunikací
telefon: 224 095 646
e-mail: [email protected]
web:
 http://sp.vse.cz/sites/fak2/kubalek
 http://sp.vse.cz/sites/fak2/min
konzultační hodiny:
 út 11 – 12, NB 246
 čt 11 – 12, NB 10
2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
Snímek 9
4c Literatura
Kubálek, Tomáš, Kubálková, M. Manažerská
informatika: Databázový systém Microsoft
Access verze 2007 CZ. Praha: Oeconomica,
2009. 232 s. 249 Kč. V elektronické a v
papírové formě.
 dostupnost

http://sp.vse.cz/sites/fak2/min/min3/_layouts/15
/start.aspx#/Lists/rozcestnik_access
 možnost objednání tištěné podoby a potom v
prodejně skript v Rajské budově

2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
Snímek 10
4d MSDN-AA

zdarma k výukovým účelům






Microsoft Office Access 2013 CZ
Microsoft Office OneNote 2013 CZ
Microsoft Office Project 2013 CZ
Microsoft Office Visio 2013 CZ
Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2
Windows 7
edice Windows Vista
(http://www.microsoft.com/cze/windows/products/windo
wsvista/editions/n/choose.mspx)
Home Basic
 Home Premium
 Business (bez Windows Media Centra)
 Ultimate


podrobný návod předmětem další prezentace
2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
Snímek 11
5 Zpětná vazba
sledování spotřebovaného času na studium
předmětu
 připomínky k výuce v seminární práci

2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
Snímek 12
6 ISIS
Portál studenta
 Rozpisy témat
 Odevzdávárny
 List záznamníku učitele
 Moje studium/Přihlašování na zkoušky
 E-osnovy předmětů
2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
Snímek 13
Rozpisy témat


Seminární práce
Navrhnout téma do 16. 11. 2014 7:30




Název
Abstrakt
Bude potvrzeno učitelem
Téma jakékoliv, nikoliv však evidence CD/DVD
2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
Odevzdávárny

odevzdávárny










kap. 1: 29. 9. 2014 7:30
kap. 2: 6. 10. 2014 7:30
kap. 3: 13. 10. 2014 7:30
kap. 4: 3. 11. 2014 7:30
kap. 5: 17. 11. 2014 7:30
kap. 6: 1. 12. 2014 7:30
kap. 7: 1. 12. 2014 7:30
kap. 8: 8. 12. 2014 7:30
kap. 9: 15. 12. 2014 7:30
seminární práce: 17. 1. 2015 7:30
Snímek 14
2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
List záznamníku učitele

archy učitele

Účast (6)
bloky
 bloky
 bloky
 bloky
 bloky
 bloky

výuky
výuky
výuky
výuky
výuky
výuky
–
–
–
–
–
–
1.
2.
3.
4.
5.
6.
půlden
půlden
půlden
půlden
půlden
půlden
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Snímek 15
2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
Přihlašování na zkoušky
Snímek 16
2OP853 Manažerská informatika 3
Úvod
E-osnovy předmětů
Snímek 17

similar documents