Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego

Report
Muzeum Przyrodnicze
Uniwersytetu Wrocławskiego
MNHW
Sienkiewicza 21
50-335 Wrocław
http://www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl
Założone w 1814
Główny budynek (1904)
Herbarium (2004)
Kolekcje owadów
nowe dane skatalogowane i udostępnione w
2008 roku
Istniejące bazy
Rekordy dodane w
2008
Collection of Hymenoptera
(coll. J. Noskiewicz)
-
Collection of Heteroptera
(aquatica – coll. A. Wróblewski)
-
Collection of Coleoptera
(Curculionoidea – coll. P. Stachowiak)
3750
Curculionoidea of Poland
(coll. & field obs. by M. Wanat)
-
Insect Collection from New Caledonia
-
Herbarium (WSRL)
nowe dane skatalogowane i udostępnione w 2008 roku
kontynuacja
• Herbarium Lichenologicum
zbiory porostów (głównie Sudety)
6000 rek.
[modyfikacja i adaptacja sygnalizowanych wcześniej rekordów do standardów GBIF
aby umożliwić ich udostępnienie w sieci]
• kolekcja Baenitza
okazy dendrologiczne (Europa, Ameryka)
1000 rek.
• Herbarium Silesiacum (tzw. nowy)
okazy roślin naczyniowych po 1945 roku (Śląsk)
1500 rek.
Liczba rekordów
w bazach MNHW wg stanu na koniec 2008
udostępnione rekordy
bazy zoologiczne
Collection of Hymenoptera (coll. J. Noskiewicz)
7 200
Collection of Heteroptera (aquatica – coll. A. Wróblewski)
1 300
Collection of Coleoptera
(Curculionoidea – coll. P. Stachowiak)
13 000
Curculionoidea of Poland
(coll. & field obs. by M. Wanat)
9 200
Insect Collection from New Caledonia
438
bazy botaniczne
Flora of the Stołowe Mts
49 000
Herbarium WSRL, w tym:
Herbarium Lichenologicum
6 000
Herbarium Generale - Pteridophyta
6 000
Herbarium Generale - dendrologica (coll. Baenitz)
1 800
Herbarium Silesiacum (old)
4 000
Herbarium Silesiacum (new)
1 700
Suma
>99 000
Museum of Natural History, Wroclaw University
Website: http://www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl
Indexed data
Datasets:
Occurrences records indexed:
Occurrences with coordinates:
Added to portal:
Information updated:
7
64 593
51 972
2007-04-03
2008-09-30
Datasets
•Museum
•Museum
•Museum
•Museum
•Museum
•Museum
•Museum
of
of
of
of
of
of
of
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
History,
History,
History,
History,
History,
History,
History,
Wroclaw
Wroclaw
Wroclaw
Wroclaw
Wroclaw
Wroclaw
Wroclaw
University,
University,
University,
University,
University,
University,
University,
Collection of Coleoptera
Collection of Heteroptera
Collection of Hymenoptera
Curculionoidea of Poland
Flora of the Stołowe Mts.
Herbarium WSRL
Insect Collection from New Caledonia
http://data.gbif.org/datasets/provider/121/
Museum of Natural History, Wroclaw University,
Collection of Coleoptera
This map only shows records with coordinates
(2 131 records from a total of 2 689 records).
Count / one degree cell
1-9
10 - 99
100 - 999
1000 - 9999
10000 - 99999
100000+
Indexed data
Occurrences records indexed:
Number of records shared by provider:
Occurrences with coordinates:
Occurrences with no geospatial issues:
Number of species:
Number of taxa:
2 689
2 131
2 129
180
257
http://data.gbif.org/datasets/resource/1451/
Museum of Natural History, Wroclaw University
Collection of Heteroptera
This map only shows records with coordinates
(202 records from a total of 1 225 records).
Count / one degree cell
1-9
10 - 99
100 - 999
1000 - 9999
10000 - 99999
100000+
Indexed data
Occurrences records indexed:
Number of records shared by provider:
Occurrences with coordinates:
Occurrences with no geospatial issues:
Number of species:
Number of taxa:
1 225
202
196
166 (sic!)
218 (sic!)
http://data.gbif.org/datasets/resource/1452/
Museum of Natural History, Wroclaw University
Collection of Hymenoptera
This map only shows records with coordinates
(543 records from a total of 2 565 records).
Count / one degree cell
1-9
10 - 99
100 - 999
1000 - 9999
10000 - 99999
100000+
Indexed data
Occurrences records indexed:
Number of records shared by provider:
Occurrences with coordinates:
Occurrences with no geospatial issues:
Number of species:
Number of taxa:
2 565
543
543
295
311
http://data.gbif.org/datasets/resource/1453/
Museum of Natural History, Wroclaw University
Curculionoidea of Poland
No georeferenced records currently available for Museum of Natural History,
Wroclaw University, Curculionoidea of Poland
Count / one degree cell
1-9
10 - 99
100 - 999
1000 - 9999
10000 - 99999
100000+
Indexed data
Occurrences records indexed:
Number of records shared by provider:
Occurrences with coordinates:
Occurrences with no geospatial issues:
Number of species:
Number of taxa:
4 333
0
414
556
http://data.gbif.org/datasets/resource/1454/
Museum of Natural History, Wroclaw University
Insect Collection from New Caledonia
This map only shows records with coordinates
(327 records from a total of 438 records).
Count / one degree cell
1-9
10 - 99
100 - 999
1000 - 9999
10000 - 99999
100000+
Indexed data
Occurrences records indexed:
Number of records shared by provider:
Occurrences with coordinates:
Occurrences with no geospatial issues:
Number of species:
Number of taxa:
438
327
326
58
101
http://data.gbif.org/datasets/resource/1462/
Museum of Natural History, Wroclaw University
Herbarium (WSRL)
No georeferenced records currently available for Museum of Natural History,
Wroclaw University, Curculionoidea of Poland
Count / one degree cell
1-9
10 - 99
100 - 999
1000 - 9999
10000 - 99999
100000+
Indexed data
Occurrences records indexed:
Number of records shared by provider:
Occurrences with coordinates:
Occurrences with no geospatial issues:
Number of species:
Number of taxa:
4 574
0
340
489
http://data.gbif.org/datasets/resource/1461/
Museum of Natural History, Wroclaw University
Flora of the Stołowe Mts
This map only shows records with coordinates
(48 769 records from a total of 48 769 records).
Count / one degree cell
1-9
10 - 99
100 - 999
1000 - 9999
10000 - 99999
100000+
Indexed data
Occurrences records indexed:
Number of records shared by provider:
Occurrences with coordinates:
Occurrences with no geospatial issues:
Number of species:
Number of taxa:
48 769
48 769
48 769
838
1314
http://data.gbif.org/datasets/resource/1456/
Najważniejsze osiągnięcia i korzyści MNHW wynikające z uczestnictwa w KSIB:
1) stworzenie nowoczesnych relacyjnych baz danych pozwalających na katalogowanie zarówno
entomologicznych kolekcji muzealnych, jak i gromadzonych na bieżąco danych z badań terenowych.
2) skatalogowanie w ten sposób kilku cennych kolekcji owadów, z możliwością kontynuacji i rozszerzenia
zakresu danych o kolejne kolekcje.
3) stworzenie nowoczesnego narzędzia do obróbki danych o krajowych ryjkowcach gromadzonych przez ponad
30 lat intensywnych badań terenowych, z myślą o zebraniu ich w syntetycznej formie atlasu
rozmieszczenia tej grupy chrząszczy w Polsce, przy współudziale wszystkich krajowych specjalistów
oraz wykorzystaniu danych literaturowych i muzealnych.
4) radykalne unowocześnienie bazy sprzętowej do badań terenowych, w szczególności jeśli chodzi o możliwości
georeferencjonowania i prezentacji danych (GPS, oprogramowanie, GIS itp.).
5) znaczny wzrost środków przeznaczanych na rozwój, bieżące zabezpieczanie i porządkowanie kolekcji
zoologicznych i botanicznych, w tym również na niezbędne koszty osobowe związane z ich obsługą.
6) zgromadzenie, jako rezultat indywidualnych ekspedycji naukowych, unikalnych kolekcji owadów (głównie
chrząszczy) z obszarów należących do najważniejszych światowych „hot spots” bioróżnorodności
takich jak Nowa Kaledonia i Australia, zawierających setki nowych dla nauki gatunków.
7) dofinansowanie kosztów druku publikacji dot. badań nad krajową bioróżnorodnością i udziału w konferencjach
o tej tematyce.
8) stworzenie w Herbarium WSRL sieci wewnętrznej znacznie usprawniającej wprowadzanie danych
botanicznych.
Dziękuję za uwagę!

similar documents