Švédsko – průkopník e-health

Report
ŠVÉDSKO – PRŮKOPNÍK E-HEALTH
Ing. Gabriela Hitzgerová, MBA
Project Leader, Obchodní oddělení Švédského velvyslanectví
SWEDISH TRADE COUNCIL
OBSAH
•
Úvod
•
Švédské ICT a zdravotní péče
•
Švédsko a e-Health
•
Závěr
SWEDISH TRADE COUNCIL
TOP ICT + TOP HEALTH CARE = TOP E-HEALTH
Švédsko dominuje světovým žebříčkům ICT vyspělosti a zároveň se řadí mezi země s
nejvyšší úrovní zdravotní péče. To umožnilo i rychlý rozvoj v oblasti elektronizace
zdravotnictví, kde Švédsko zaujímá vedoucí pozici, ale je také iniciátorem změn v ostatních
evropských zemích. Díky svým rozsáhlým zkušenostem a špičkovým technologiím může
Švédsko nabídnout přínosnou spolupráci jak na politické tak na obchodní úrovni.
SWEDISH TRADE COUNCIL
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠVÉDSKU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Počet obyvatel: 9,4 mil.
Rozloha: 450 000 km2
Státní zřízení: Konstituční monarchie
Hlava státu: Král Carl XVI Gustaf (od r. 1973)
Předseda vlády: Fredrik Reinfeldt (od r. 2006)
Vláda: středopravicová v čele se stranou Moderaterna
(Umírnění)
Jazyk: švédština, více než 90% Švédu hovoří plynule
anglicky
Měna: švédská koruna (1 SEK = CZK)
Největší města: Stockholm, Göteborg, Malmö
Administrativní dělení: 21 krajů a 290 obcí
HDP: 405 mld. USD (2009)
Inflace: 1,1% (2010)
Nezaměstnanost: 8% (červenec 2010)
Průměrná mzda: 3200 EUR (2009)
Zdroj: sweden.se, IMF, map – CIA World Factbook, SCB
SWEDISH TRADE COUNCIL
ŠVÉDSKO MÁ SROVNATELNÝ EKONOMICKÝ RŮST, ALE O HODNĚ
VYŠŠÍ HDP NA OBYVATELE NEŽ ČESKÁ REPUBLIKA
Růst HDP 2006-2011(%)
HDP na hlavu v PPP, 2009 (USD)
8
6
35965
4
2
0
24093
2006
2007
2008
2009
2010*
2011*
-2
-4
-6
Czech Republic
Zdroj: Eurostat, IMF
SWEDISH TRADE COUNCIL
Sweden
Sweden
Czech Republic
OBSAH
•
Úvod
•
Švédské ICT a zdravotní péče
•
Švédsko a eHealth
•
Závěr
SWEDISH TRADE COUNCIL
ŠVÉDSKO DOMINUJE MEZINÁRODNÍM ICT ŽEBŘÍČKŮM
Zdroj: World Economic Forum, Global Information Technology Report 2009-10, EIU
SWEDISH TRADE COUNCIL
ZDRAVOTNÍ PÉČE VE ŠVÉDSKU
Rovný přístup ke zdravotní péči pro všechny
Zdravotní výdaje činí 9% HDP, 85% všech zdravotních výdajů je financováno z veřejných
prostředků
Decentralizace: kraje poskytují ambulantní a lůžkovou péči, obce poskytují domácí péči,
sociální a pečovatelské služby
Poplatky: pobyt v nemocnici – 80 SEK (~ 210 CZK) za den, vyšetření u praktického lékaře
– 100-200 SEK (266 – 532 CZK), návštěva specialisty – max. 300 SEK (~ 800 CZK), léky–
max. 900 SEK (~ 2395 CZK) ročně; děti nepodléhají poplatkům
Maximální výše poplatků činí 1800 SEK (~ 4790 CZK) ročně, nad tuto částku služby a
předpisy léků jsou zdarma
Efektivní a dobře fungující systém: mezinárodní srovnání potvrzují, že Švédsko patří
k nejlepším na světě podle přístupu ke zdravotní péči, kvality a dosahovaných výsledků
Zdroj: sweden.se, LU
SWEDISH TRADE COUNCIL
ŠVÉDSKO PATŘÍ MEZI ZEMĚ S NEJVYŠŠÍ ÚROVNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
NA SVĚTĚ
Zdroj: OECD – Health at a Glance 2009, Newsweek 2010
SWEDISH TRADE COUNCIL
•
8. nejvyšší průměrná délka života:
Švédsko (83 ženy, 78.9 muži),
OECD (81.9, 76.3), ČR (80.2, 73.8)
•
2. nejnižší úmrtnost na rakovinu:
Švédsko (173 ze100 000 případů),
OECD (212), ČR (271)
•
2. nejnižší úmrtnost na infarkt po
hospitalizaci: Švédsko (2.9/100),
OECD (4.9), ČR (5.3)
•
4. nejvyšší zaměstnanost v sektoru
zdravotnictví a sociálních služeb jako
podíl na celkové zaměstnanosti:
Švédsko (15.7/100), OECD (9.9),
ČR (6.6)
OBSAH
•
Úvod
•
Švédské ICT a zdravotní péče
•
Švédsko a eHealth
•
Závěr
SWEDISH TRADE COUNCIL
ŠVÉDSKO SE ŘADÍ MEZI PŘEDNÍ HRÁČE V E-HEALTH
Zdroj: empirica, Pilot on ehealth indicators, 2007
SWEDISH TRADE COUNCIL
•
Téměř všichni švédští praktičtí lékaři
používají počítač (ČR – 82%, EU – 87%)
•
88% ordinací má přístup
k vysokorychlostnímu internetu
(ČR – 38,5%, EU – 48%)
•
Podíl počtu ordinací, které uchovávají
informace o pacientech v elektronické
podobě, činí 96% (ČR– 67%, EU – 79,5%)
•
80% lékařských předpisů je
elektronických
•
Podíl elektronické výměny dat o
pacientech činí 89% (ČR – 33%,
EU – 48%)
•
88% lékařů používá software pro
podporu rozhodování (ČR – 72%,
EU – 62%)
ŠVÉDSKÁ NÁRODNÍ STRATEGIE PRO E-HEALTH
Byla vytvořena Národní skupinou vysokých zástupců pro e-Health v roce 2006
Vize: Bezpečná, přístupná a vysoce kvalitní zdravotní a sociální péče založená na veřejné potřebě
ICT je používané jako strategický nástroj na všech úrovních ve zdravotnictví, aby podporovalo
bezpečnější, přístupnější a efektivnější služby zdravotní a sociální péče
Občané budou mít rychlý, bezproblémový přístup k veškerým informacím o zdravotní péči, zdravotních
problémech a jejich osobním zdravotním stavu, budou jim poskytnuty vysoce kvalitní služby a budou se
moci aktivně podílet na své péči a léčení
Poskytovatelé zdravotních a pečovatelských služeb budou mít přístup k efektivním a
interoperabilním řešení e-Health, která zajistí bezpečnost pacientů a usnadní vykonávání jejich
každodenních úkolů
Úřady a další organizace zodpovědné za poskytování zdravotní péče budou mít vhodné ICT nástroje,
které umožní sledovat bezpečnost pacientů, kvalitu péče a podporovat manažerské funkce a alokaci
zdrojů
Zdroj: National Strategy for eHealth
SWEDISH TRADE COUNCIL
STRATEGIE DEFINUJE ŠEST OBLASTÍ OPATŘENÍ
Zlepšit řešení e-Health a přizpůsobit
je potřebám pacientů
Vytvoření lepších základních
podmínek pro ICT v oblasti zdravotní
a sociální péče
Zdroj: National Strategy for eHealth
SWEDISH TRADE COUNCIL
PROBÍHAJÍCÍ A DOKONČENÉ PROJEKTY V OBLASTECH OPATŘENÍ
Sladit zákony a předpisy s rozšířeným
používáním ICT
Zákon o datech pacientů 2008:
• Jasná pravidla za účelem zajištění bezpečného
a efektivního zacházení s osobními daty
• Zlepšení bezpečnosti pacientů a osobního
soukromí
• Elektronický přístup k úplné historii pacienta ze
strany poskytovatelů péče
• Umožnit občanům povolit přístup k jejich
lékařským záznamům
• Přímý elektronický přístup k vlastním údajům
Vytvoření společné informační
struktury
Vytvoření společné technické
infrastruktury
- Národní informační struktura
• Jednotný a konzistentní popis činností
- Národní projekt pro interdisciplinární
terminologii
- Řídící architektonická skupina
- Národní formát pro e-preskripci
- Informace o zdravotní péči pro finanční
úřady
- SJUNET
• Národní síť pro veškerou elektronickou
komunikaci v oblasti zdravotní a sociální péče
- Registr zdravotních služeb
- Základní služby pro správu informací
- Bezpečné IT ve zdravotních službách
- Normy pro elektronickou interoperabilitu
ve službách zdravotní a sociální péče
-Videokonferenční služby / telemedicína
Usnadnit interoperabilní a podpůrné
ICT systémy
- National Patient Summary
• Usnadnit přístup k důležitým informacím o
pacientech ze strany poskytovatelů péče
- PASCAL
• Poskytnout přístup k úplným informacím o
individuálních lékařských předpisech
Zdroj: National Strategy for eHealth
SWEDISH TRADE COUNCIL
Zjednodušit přístup k informacím a
službám pro pacienty a personál
- Care Online
• Portál pro občany, kteří hledají informace
a pomoc při výběru správné péče
- 1177.se
• Webová stránka, která poskytuje odpovědi na
často kladené dotazy pacientů a veřejnosti
- 1177 – Telefonická poradenská služba
- Manuál: Online informace pro zdravotní
sestry
ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY: NÁRODNÍ PŘEHLED O PACIENTECH
Národní přehled o pacientech (National Patient Summary) je
důležitou součástí Švédské národní strategie pro eHealth
Poskytuje přístup autorizovanému zdravotnímu personálu ke
kritickým informacím o pacientech, bez ohledu na organizaci,
ke které patří, čas a místo
Souhrnný přehled o pacientovi dává poskytovateli péče lepší
data pro rozhodování o diagnóze, léčení a sledování pacienta
Projekt realizuje Inera (švédská organizace pro zdravotní
poradenství) pro Švédské sdružení místních úřadů a krajů
Národní přehled o pacientech bude postupně zaveden ve
všech krajích do roku 2012
Zdroj: National Strategy for eHealth, www.npö.nu
SWEDISH TRADE COUNCIL
Rok, kdy různé kraje planují
zavést NPS
MEZINÁRODNÍ INICIATIVY ŠVÉDSKA V OBLASTI E-HEALTH
Proaktivní úsilí o rozšíření a konkretizaci spolupráce
Důraz na přechod od strategie k akci a potřeba ukázat hmatatelné přínosy pro pacienty
V roce 2008 byly zahájeny dva rozsáhlé EU projekty epSOS a CALLIOPE, jež zahrnují konkrétní
činnost pro vytvoření a rozvoj nové platformy pro spolupráci
Během EU předsednictví na podzim 2009 Švédsko usilovalo o zvýšení povědomí a podpory eHealth,
jež se stalo součástí politické agendy EU
Švédsko prezentovalo studii „eHealth for a Healthier Europe!“ s cílem poukázat na přínosy ICT v oblasti
zdravotní péče
”Švédové jsou velmi aktivní při zvyšování povědomí o
příležitostech nabízených e-Health.”
Mike Palmer, výbor ICT pro zdravotnictví,
Evropská komise
Zdroj: Swedish National Strategy for eHealth – status report 2009, www.ehealtheurope.net, eHealth for a Healthier Europe
SWEDISH TRADE COUNCIL
OBSAH
•
Úvod
•
Švédské ICT a zdravotní péče
•
Švédsko a eHealth
•
Závěr
SWEDISH TRADE COUNCIL
RŮZNÉ FORMY SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU
A ŠVÉDSKEM NA NĚKOLIKA ÚROVNÍCH
Úroveň
Evropská
a národní
Regionální
a místní
Obchodní
Subjekty
Čeští a švédští zástupci v EU zodpovědní za otázky
e-Health, vlády, Ministerstva zdravotnictví
Regiony, obce, města
Obce, města, nemocnice a další zdravotnická
zařízení, dodavatelé ICT řešení
Příklady spolupráce
•EU projekty: např. epSOS zahrnuje 6 zemí EU včetně
Švédska a ČR
•Bilaterální spolupráce: např. mezi ministerstvy
zdravotnictví při využití švédského know-how a
zkušeností s projekty národní strategie pro eHealth
•Regionální projekty: spolupráce mezi českými a
švédskými kraji a nemocnicemi v těchto krajích
•Místní projekty: spolupráce mezi obcemi a městy
především v oblasti domácí péče a péče o staré lidi
• Výměna zkušeností a pilotní projekty při implementaci
vybraných ICT řešení
•Spolupráce mezi českými a švédskými ICT firmami
v podobě obchodního zastoupení, společné účasti
ve veřejných zakázkách, společný výzkum a vývoj,
outsourcing
•Dodávky ICT řešení, poradenství, technická podpora
konečným zákazníkům
Věříme, že česko-švédská spolupráce poroste a bude přínosná pro všechny strany
SWEDISH TRADE COUNCIL
V případě zájmu o další informace o švédském e-Health
a spolupráci se Švédskem prosím kontaktujte:
Obchodní oddělení Švédského velvyslanectví
(Swedish Trade Council)
Václavské náměstí 51
110 00 Praha 1
Telefon: 222 242 000
Email: [email protected]
SWEDISH TRADE COUNCIL

similar documents