Slajd 1

Report
Konferencja ACK ERN
Transfer technologii
w Euroregionie Nysa
Jelenia Góra
13 -14 listopada, 2013
[email protected]
W imieniu JM Rektora KPSW
prof. Henryka Gradkowskiego
członka Prezydium ACK ERN
i Kanclerz Uczelni
mgr Grażyny Malczuk
Wiceprzewodniczącej
Sejmiku Dolnośląskiego
oraz własnym
GORĄCO WITAM
prof. Rainer Hampel
JM Rektor-Senior
HS Zittau/Goerlitz
prof. Albert Loehr
JM Rektor IHI Zittau
i pozostałych gości z Niemiec
prof. Sona Jandova
Prorektor TU Liberec
prof. Jana Drasarova
Dziekan, była Prorektor TU Liberec
prof. Pavel Nemecek
Prorektor TU Liberec
prof. Jiri Militky
były Prorektor TU Liberec
i pozostałych gości z Czech
szczególnie czeskich studentów
Witane są gorąco władze
Miasta Jelenia Góra
Pan Marcin Zawiła
Prezydent Miasta
Pan Józef Sarzyński
Wiceprzewodniczący Rady
wraz z Nimi
Prof. Jan Koch
Dyrektor Centrum Transferu Technologii
Politechniki Wrocławskiej
Witamy przedstawicieli uczelni
w szczególności
prof.Elżbietę Sobczak – Prodziekan i
Dr Franciszka Adamczuka – przeds.ACK ERN
z Wydziału Ekonomii Zarządzania i Turystyki, JG
Uniwersytetu Ekonomicznego,Wrocław
Uniwersytetu Jana Kazimierza O.Piotrków Tr
Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytetu Opolskiego
Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
w Nysie i Wałbrzychu
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
Witani są przedstawiciele
instytucji jeleniogórskich
Pan Jacek Jakubiec
Stowarzyszenie Gmin Polskich ERN
Dr Sylwester Urbański
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego
Maria Szejna i Ewa Wnuk oraz
Tomasz Kubik i Robert Zwartrzko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Joanna Broniarczyk i Tomasz Maleńczuk
Książnica Karkonoska
Przedstawiciele jednostek gospodarki
Elżbieta Zakrzeska i Stanisław Krasuski
SPZOZ Szpital Specjalistyczny, JG
Janina Aniśkiewicz i Joanna Krajewska
ZOŚ SUPERBOS, JG
Agnieszka Hacia – PWiK Wodnik, JG
Stanisław Jeleński – IKAR, JG
Aleksander Lachowicz – CPU ZETO, JG
Włodzimierz Stasiak – MPGK, JG
Roman Tuźnik – KTP Construction, Wrocław
Gorąco dziękuję
mgr Kamili Biniek
Pełnomocniczce Rektora
ds. Współpracy z Zagranicą oraz
Administracji KPSW
za techniczne przygotowanie
Konferencji
Witamy
Media
i
Wszystkich Zebranych
nie wymienionych osobiście
[email protected]
Konferencja ACK ERN
Transfer technologii
w Euroregionie Nysa
Jelenia Góra
13 -14 listopada, 2013
[email protected]
Programme of Plenary Session
10:00 to 10:30 Opening Ceremony, Welcome Addresses & Chairing
prof. Tomasz Winnicki, Karkonosze College in Jelenia Góra
Doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D, TU Liberec
10:30 to 10:50 Rainer Hampel, Experiences in Technology and Knowledge
Transfer between a Higher Education Institution & Enterprises
10:50 to 11:10 Pavel Nemecek, Contemporary Issues in Technology Transfer
at the Technical University of Liberec
11:10 to 11:30 Jiři Militky, Arun Aneja, Dana Křemenáková, Textiles thru
the Looking Glass - a Novel Perspective
11:30 to 11:50 Jan Koch, Technology Transfer – Suggested Solutions
for Wrocław University of Technology
11:50 to 12.10 Tomasz Winnicki, Transfer of a Scandinavian Municipal Waste
Utilization Plazma Technology to Jelenia Góra
12:10 to 13.00 Lunch
Programme of the First Working Session
Chairing – Rainer Hampel & Jan Koch
13:00 – 13;10 Tobias Schlüter, Lutz Haberland, "Enterprise Europe Network" –
regional support
13:10 – 13:20 Jana Drasarova, Technology Transfer at the Textile Faculty of the
Technical University of Liberec: Best Practice
13:20 – 13:30 Andrzej Raszkowski, Cooperation between Scientists,
Public Administration & Entrepreneurs Based
on the Example of Consulting Services
13:30 – 13.40 Beata Mucha, Technology Transfer from Science to Business –
Technologies Already Implemented and Ready for Implementation
on the Example of Eko Julia from Wałbrzych
13:40 – 13:50 Michał Kasparek, Utilization of Digitally Controlled Servo Drives
in Simplification of Mechanical Machine Structure
and the Controllability Analysis
13:50 – 14:00 Dana Křemenáková Textiles for Special Applications
14:00 – 14:10 Małgorzata Barańska, Beata Laszkiewicz, Web Applications Supporting
the Operation of Enterprises on the Example of a Dental Practice
14:20 – 14.30 Zbigniew Domosławski, Contribution of Karkonosze Scientific Society
to Integration of Scientists Based on Long-term Experiences
14:30 – 15:00 Coffee break
•
Programme of the Second Working Session
Chairing – Lutz Haberland & Andrzej Roszkowski
15:00 – 15:10 Jürgen Schoenherr, Jan Šembera, Climate Influence on Earthworks: Results
of a German-Czech Objective 3 Project With Technical University of Liberec
with Presentation of a Book: Manual of Site Remediation in German and Czech
15:10 – 15:20 Stanislav Lukas, Fundamentals and Innovations of Machine Based Nanofibres
Production Using Drawing Method
15:20 – 15:30 Mariusz Wasiak, Technology Transfer as an Element of Knowledge Based Economy
15:30 – 15:40 Marcin Pełka, A Comparison of Ensemble Methods for Symbolic Data
15:40 – 15:50 Rajmund Żuryński, Student Consulting Company as an Example
of an Advanced System of Raising Education Quality
and Student Qualifications on the Job Market
15:50 – 16:00 Mirosław Zajdel, Development of a Logistical Cluster in Łódź in the Context
of Market Orientation and Creativity (Selected Issues)
16:00 – 16:10 Daniel Raabe, Implementation of a Practical Charging Technique for Bikes
16:10 – 16:20 Bartosz Bartniczak, Quality of Life on the Polish-German
Cross-border Region According to Research Findings
16:20 – 16:30 Piotr Szwinta, Possibilities for Cross-border Tourist Cluster Development
in the Neisse-Nisa-Nysa Euroregion
16:40 – 16:50 Michał Ptak, Cross-border Flows in the Polish-Saxon Cross-border Region
16:50 – 17.00 Tomasz Dukiewicz, Influence of Advanced Technologies on National Security

similar documents