2012. 04. 11. Simor András előadása, Corvinus Egyetem, Kari napok

Report
Monetáris politika a válság idején
Simor András
elnök
2012.
Tartalom
•
•
•
•
Az egyensúlytalanságok kialakulása a válság előtt
Erőteljes alkalmazkodás a válság során
Miért torpant meg a kilábalás?
Mit tehet az MNB a gazdasági helyzet javítása
érdekében?
A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása.
1. Az egyensúlytalanságok
kialakulása a válság előtt
A GDP növekedés Magyarországon lemaradt a
régiós versenytársaktól
Simor András - Monetáris politika a válság idején
4
Miközben jelentős pénzügyi egyensúlytalanságokat
halmozott fel
Államadósság a GDP %-ában
Külső adósság a GDP %-ában
Simor András - Monetáris politika a válság idején
5
A külső eladósodás együtt járt a magánszektor
fedezetlen nyitott devizapozíciójának kinyílásával
Simor András - Monetáris politika a válság idején
6
Régiós összehasonlítás
Simor András - Monetáris politika a válság idején
7
2. Erőteljes alkalmazkodás a
válság során
A „folyó” mutatókban gyors és nagymértékű
alkalmazkodás történt
Simor András - Monetáris politika a válság idején
9
Az államháztartás strukturális egyenlege a GDP
százalékában
Simor András - Monetáris politika a válság idején
10
Az államadósság lassú mérséklődésére számítunk, de ebben
nagy az egyedi intézkedések, átmeneti tételek szerepe
A GDP-arányos államadósság várható alakulása
Simor András - Monetáris politika a válság idején
11
A felhalmozott állományokban azonban sokkal
nehezebb javulást elérni
A leértékelődés miatt a jövedelmekhez képest nem csökken a hitelállomány
Simor András - Monetáris politika a válság idején
12
A folyamatos külföldi forráskivonás ellenére még
mindig magas a hitel/betét arány
A bankrendszer és a fiókok hitel/betét mutatója nemzetközi
összehasonlításban
160
%
%
300
280
140
260
130
240
120
220
110
200
100
180
90
160
80
140
70
120
2008. okt
nov
dec
2009.jan
febr
márc
ápr
máj
jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2010.jan
febr
márc
ápr
máj
jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2011.jan
febr
márc
ápr
máj
jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
150
BG
RO
CZ
SK
PL
LV (jobb skála)
HU
LT (jobb skála)
Simor András - Monetáris politika a válság idején
Forrás: MNB, EKB.
13
A bankrendszeri mérlegalkalmazkodás együttjár a
hitelezés erőteljes visszafogásával
115
%
%
115
110
110
105
105
100
100
95
90
90
85
85
80
80
75
75
2008. okt.
nov.
dec.
2009. jan.
feb.
márc.
ápr.
máj.
jún.
júl.
aug.
szept.
okt.
nov.
dec.
2010. jan.
feb.
márc.
ápr.
máj.
jún.
júl.
aug.
szept.
okt.
nov.
dec.
2011. jan.
feb.
márc.
ápr.
máj.
jún.
júl.
aug.
szept.
okt.
nov.
dec.
95
HU
EE
LV
LT
BG
PL
CZ
Simor András - Monetáris politika a válság idején
RO
SK
Forrás: MNB
14
Visszaeső belső kereslet
Az adósságleépítés mind a lakosságnál, mind az államháztartásnál a folyó
kiadások csökkentését követeli meg, a rossz konjunkturális helyzetben
visszaesnek a beruházások
Belföldi felhasználás (szezonálisan igazított szintek)
110
105
95
90
85
80
75
Háztartások végső fogyasztása
Közösségi fogyasztás
2011.IV.n.év
2011.III.n.év
2011.II.n.év
2011.I.n.év
2010.IV.n.év
2010.III.n.év
2010.II.n.év
2010.I.n.év
2009.IV.n.év
2009.III.n.év
2009.II.n.év
2009.I.n.év
2008.IV.n.év
2008.III.n.év
2008.II.n.év
2008.I.n.év
2007.IV.n.év
2007.III.n.év
2007.II.n.év
2007.I.n.év
2006.IV.n.év
2006.III.n.év
70
2006.II.n.év
2008 I.né =100
100
Bruttó állóeszköz-felhalmozás
Simor András - Monetáris politika a válság idején
15
Az export azonban segített a kilábalásban
Simor András - Monetáris politika a válság idején
16
3. Miért torpant meg a kilábalás?
Az európai adósságválság
• Európában a szuverén és banki kockázatok egymást
erősítették
• Az európai bankrendszer portfolió-minőségével és
tőkehelyzetével kapcsolatos aggodalmak felerősödtek:
• Egymással szembeni bizalmatlanság: befagyó pénzpiacok
• Forrásköltségek emelkedése: emelkedő CDS-ek
• Tőkebevonás nehézségek: csökkenő részvényárak
• Év végére jelentős likviditási problémák, a válság során
tapasztalt legmagasabb banki CDS-ek
• A bankszektor problémái a periféria szuverénválságát is
erősítették
• November végére megnőtt az esélye a hitelpiaci összeomlásnak
(credit crunch) és a szuverén válság felgyorsulásának
Simor András - Monetáris politika a válság idején
18
Az állam refinanszírozási költsége
jelentősen emelkedett az eurozónában
5 éves CDS felárak (2011 június átlaga = 100)
400
400
Az Őszi stabilitási jelentési
rendelkezésre álló
350
350
USA (49 bp)
Franciaország (206 bp)
Írország (731 bp)
Olaszország (502 bp)
Görögország (3000+ bp*)
febr. 10
jan. 27
2012. jan. 13.
dec. 30
dec. 16
dec. 02
50
nov. 18
50
nov. 04
100
okt. 21
100
okt. 07
150
szept. 23
150
szept. 09
200
aug. 26
200
aug. 12
250
júl. 29
250
júl. 15
300
2011. júl. 1.
300
Belgium (313 bp)
Németország (96 bp)
Ausztria (183 bp)
Spanyolország (408 bp)
Portugália (1080 bp)
Forrás: Thomson-Reuters,
Bloomberg.
Simor András - Monetáris politika a válság idején
19
700
2008. jan.
2008. febr.
2008. márc.
2008. ápr.
2008. jún.
2008. júl.
2008. aug.
2008. okt.
2008. nov.
2008. dec.
2009. febr.
2009. márc.
2009. ápr.
2009. jún.
2009. júl.
2009. aug.
2009. okt.
2009. nov.
2009. dec.
2010. jan.
2010. márc.
2010. ápr.
2010. máj.
2010. júl.
2010. aug.
2010. szept.
2010. nov.
2010. dec.
2011. jan.
2011. márc.
2011. ápr.
2011. máj.
2011. júl.
2011. aug.
2011. szept.
2011. nov.
2011. dec.
2012. jan.
A bankok refinanszírozási költsége
jelentősen emelkedett az euroövezetben
Anyabankok ötéves CDS felárainak alakulása
bázispont
bázispont
0
UniCredit
Bayerische Landesbank (MKB)
Erste
Simor András - Monetáris politika a válság idején
700
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0
KBC (K&H)
Intesa Sanpaolo (CIB)
Raiffeisen
20
AZ EKB év végi eszközei oldották a feszültségeket
A likviditásbővítés javította a bankszektor helyzetét,
ami jelentősen oldotta a szuverén válságot
• 2011. november 3-án az EKB bejelenti második fedezett
kötvényvásárlási programját (CBPP 2, 40 Mrd euro)
• A dollárforrás-zavarok kezelésére a fejlett országok
jegybankjai december 5-től csökkentették a fennálló
dollár swap keretek költségeit
• EKB 3 éves hiteltender
• Először december 21-én: 489 Mrd euro
• Másodszor februári éves hiteltendert 529 Mrd euro
értékben vettek igénybe
• Sikeres, a bankszektor feszültségeit érdemben oldotta
• Enyhített fedezeti kör előírások (ABS kötvények)
Simor András - Monetáris politika a válság idején
21
Az EKB eszközei enyhítették a pénzpiaci
feszültséget
A bankközi piaci mutatók jelentősen estek
Simor András - Monetáris politika a válság idején
22
Hogyan érint minket az adósságválság eszkalációja?
• Exportpiacaink beszűkülnek
• Számottevő romlás a kockázati megítélésben:
leértékelődő árfolyam, emelkedő finanszírozási költségek
• Anyabankoktól származó források beszűkülése és
megdrágulása, a hitelezési feltételek további szigorítása
• Az óvatos fogyasztói magatartás tartós fennmaradása
• A külső és belső kereslet egyidejű romlása alacsonyabb
beruházási aktivitást és rosszabb foglalkoztatási
kilátásokat okoz
• A romló növekedési pálya újabb költségvetési
egyensúlyjavító intézkedéseket tesz szükségessé
Simor András - Monetáris politika a válság idején
23
A romló globális konjunktúra szűkíti export
lehetőségeinket
Az exportpiaci részesedés alakulása
Simor András - Monetáris politika a válság idején
24
A piaci szereplők csak egyre magasabb kockázati
felárak mellett hajlandóak finanszírozni a költségvetést
Magyar állampapír-piaci referenciahozamok alakulása
11
%
%
10
11
10
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
2010. jan.
2010. febr.
2010. márc.
2010. ápr.
2010. máj.
2010. jún.
2010. júl.
2010. aug.
2010. szept.
2010. okt.
2010. nov.
2010. dec.
2011. jan.
2011. febr.
2011. márc.
2011. ápr.
2011. máj.
2011. jún.
2011. júl.
2011. aug.
2011. szept.
2011. okt.
2011. nov.
2011. dec.
2012. jan.
2012. febr.
2012. márc.
9
3 hónap
6 hónap
1 év
3 év
5 év
Simor András - Monetáris politika a válság idején
10 év
Forrás: Thomson-Reuters,
MNB.
25
A helyzet stabilizálása érdekében a jegybank
decemberben kamatemelésre kényszerült
Simor András - Monetáris politika a válság idején
26
A romló kockázati megítéléshez magyar specifikus
elemek is hozzájárultak
•
A BIS adatai szerint a banki forráskivonás Magyarországról volt a
legnagyobb a régióban
• Kezdeti kitettség
• Hazai profitkilátások
•
Fiskális finanszírozhatósági kockázatok:
• Jelentős lejáratok
• Bár az elsődleges egyenleg szufficitet mutat, alacsony növekedés
mellett a kialakult magas hozamszint tartósan nem fenntartható
• Továbbra is úgy látjuk, hogy jelentős finanszírozási kockázatokkal
és reálgazdasági költséggel járhat együtt egy IMF megállapodás
nélküli forgatókönyv
Simor András - Monetáris politika a válság idején
27
A bankrendszerből folyamatos a külföldi
forráskivonás
A külföldi források változása 2010. június végéhez képest nemzetközi összehasonlításban
130
%
%
130
120
120
110
110
100
100
BG
CZ
LV
LT
PL
RO
dec
nov
okt
szept
aug
júl
jún
máj
ápr
márc
febr
2011.jan
dec
nov
70
okt
70
szept
80
aug
80
júl
90
2010.jún
90
HU
Megjegyzés: 2010-ben 1700 milliárd forinttal, miközben 2011-ben 1800 milliárd forinttal csökkent a
Forrás: MNB, EKB.
bankrendszer külföldi forrásállománya.
Simor András - Monetáris politika a válság idején
28
A bankrendszer romló jövedelmezősége versenyhátrány
az anyabanki forrásallokációs döntésekben
A bankrendszer és a fiókok éven belül
kumulált adózás előtti eredménye
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
0
3.0
0.5
-50
0
0.0
-100
-5
-0.5
ROE
EE
5
LT
1.0
CZ
10
SK
1.5
PL
15
HU
korrigált
2.0
DE
20
LV
2.5
AT
25
BE
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
Bankadóval korrigált adat 2010:
2009
2010
Bankadóval korrigált adat 2011:
2011
Bankadóval és végtörlesztéssel korrigált adat 2011:
%
BG
-100
%
IT
-50
30
RO
Mrd Ft
SI
Mrd Ft
HU
350
Bankrendszeri adózás utáni jövedelmezőségi mutatók
nemzetközi összehasonlításban
ROA (jobb skála)
Megjegyzés: A bankrendszer 2011 végén éven belül kumulált adózás előtti eredménye -45
Forrás: MNB.
milliárd forint (bankadó és végtörlesztés nélkül 310 milliárd forint).
Simor András - Monetáris politika a válság idején
29
Lejáró állami és bankrendszeri éven túli források
3 500
Mrd Ft
%
35
3 000
30
2 500
25
2 000
20
1 500
15
1 000
10
500
5
0
0
2012
Lejáró
Lejáró
Lejáró
Lejáró
2013
2014
2015
2016
állampapír
banki külföldi forrás
állampapír az állampapír állomány százalékában (jobb skála)
banki külföldi forrás a külföldi források százalékában (jobb skála)
Simor András - Monetáris politika a válság idején
30
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2008. jan.
2008. febr.
2008. márc.
2008. máj.
2008. jún.
2008. aug.
2008. szept.
2008. nov.
2008. dec.
2009. febr.
2009. márc.
2009. máj.
2009. jún.
2009. aug.
2009. szept.
2009. nov.
2009. dec.
2010. febr.
2010. márc.
2010. máj.
2010. jún.
2010. aug.
2010. szept.
2010. nov.
2010. dec.
2011. jan.
2011. márc.
2011. ápr.
2011. jún.
2011. júl.
2011. szept.
2011. okt.
2011. dec.
2012. jan.
A kockázati feláraink jobban emelkedtek,
mint a régióban
bázispont
bázispont
Simor András - Monetáris politika a válság idején
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Különbözet (jobb skála)
Magyarország
KKE országok átlaga (PL, CZ, SK, RO, CR, BU, SL, EE, LV, LT, RU)
31
A régió többi valutájához képest többet gyengül a forint
az euróval szemben
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
EURRON
-25%
2011.jún.
EURPOL
2011.szept.
EURCZK
EURHUF
2011.dec.
Simor András - Monetáris politika a válság idején
2012.márc.
32
Nincs forrása a belföldi kereslet élénkülésének
A háztartások felé a 2011. évi SZJA kiengedést követően tartósabb
visszafogás érvényesül, elsősorban a transzferek és a közszféra
béreinek megszorítása miatt*.
GDP százalékában
2011
2012
2013
I. Fiskális impulzus összesen (1+2+3)
2,7
-2,2
-0,1
1. Lakosság
1,7
-1,2
-1,1
2. Nettó indirekt adók
0,2
-0,7
1,2
3. Egyéb (vállalatok, külföld, kormányzati vásárlás)
0,7
-0,3
-0,2
3.1 Áfa-visszatérítés a vállalatoknak
0,7
-0,7
0,0
3.2 Központi szabad tartalékok
0,0
0,9
0,0
3.3 Fel nem osztható tételek
0,0
-0,5
-0,2
2,7
-3,1
0,0
II. Impulzus szabad tartalékok nélkül (I.-3.2)
Megjegyzés: a további idénre szükséges megközelítőleg 0,5%-os kiigazítás nélkül.
* A táblázat nem tartalmazza az EU által előírt, a GDP 0.5%-át kitevő strukturális intézkedések hatását
Simor András - Monetáris politika a válság idején
33
Tartósan magas munkanélküliségi ráta
A kormányzati intézkedések növelik az aktivitási rátát,
de a foglalkoztatás lassú emelkedése miatt végig magas
a munkanélküliségi ráta.
Simor András - Monetáris politika a válság idején
34
Az idei magas adminisztratív béremeléseket követően a
laza munkapiacon a bér dinamika gyorsan csökkenhet
Simor András - Monetáris politika a válság idején
35
A lakossági fogyasztást a csökkenő reáljövedelmek és az
óvatosság határozzák meg
Simor András - Monetáris politika a válság idején
36
A bankok hitelezési hajlandósága tartósan alacsony
maradhat
Simor András - Monetáris politika a válság idején
37
Mérsékelt beruházási aktivitás
A folytatódó autóipari beruházások ellenére a vállalatok beruházási rátája
továbbra is alacsony marad, a lakáspiac idén elérheti a mélypontját
Vállalati beruházás a versenyszféra
hozzáadott értékének arányában
24
Lakossági beruházás volumene
%
2005=100
120
110
22
100
20
90
18
80
16
70
14
60
Simor András - Monetáris politika a válság idején
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
40
1999
10
1997
50
1995
12
38
A vártnál erősebben gyorsuló infláció az év elején
Meglepetés okai:
• nagyobb áfa-begyűrűzés
• erősödő költségsokkok
• romló alapvető inflációs
folyamatok
Simor András - Monetáris politika a válság idején
39
A magas szinten ragadó nyersanyagárak is hozzájárultak
az alapfolyamatok romlásához
Simor András - Monetáris politika a válság idején
40
Az indirekt adó közvetlen hatásainak kifutásával és költségsokkok lecsengésével 2013 elején elérhető az inflációs cél
Simor András - Monetáris politika a válság idején
41
Főbb üzenetek
• 2012-ben stagnálást és 2013-ban is csak visszafogott gazdasági
növekedést várunk, a kibocsátás mindvégig elmarad potenciális
szintjétől
• Az inflációt az indirekt adóemelések, a tartósan gyenge
árfolyam és a szabályozott áremelések jelentősen a cél fölé
emelik 2012-ben
• Az alappálya szerint az elkövetkező negyedévekben a
kamatszint tartása szükséges az inflációs cél 2013-as eléréséhez
• A kamatszint csökkentésére a jövő év elején, a kockázati
prémium érdemi mérséklődésével és az inflációs
alapfolyamatok javulásával kerülhet sor
Simor András - Monetáris politika a válság idején
42
4. Mit tehet a jegybank a gazdasági
helyzet javítása érdekében?
Mit tehet az MNB?
• Elsődleges célját szem előtt tartva a rendelkezésre álló
eszközökkel mérsékli a növekedési áldozatot és lehetőségeihez
mérten simítja az alkalmazkodást
• Az MNB lehetőségei korlátozottak
• Monetáris lazítás a devizaadósság következtében pénzügyi
stabilitási kockázatot jelenthet
• Alapvető célok:
• inflációs cél elérése
• pénzügyi stabilitás biztosítása
• árfolyam túllövések elkerülése
- kiszámítható környezet
- növekedés közvetett
támogatása
• Egy kibővített monetáris eszköztár segíthet
• piaci kudarcok kezelésében, piacépítésben
• de hosszabb távon hiányt/adósságot generálhat és
• bizalomromlást, tőkekivonást, stabilitási kockázatokat okozhat
Simor András - Monetáris politika a válság idején
44
Az MNB eddigi intézkedései
• Az MNB nem tudja helyettesíteni a piacot – az átmeneti piaci
zavarok elhárításában és a piac építésében lehet szerepe
• Devizalikviditás biztosítása
• A hitelállomány 65 százaléka devizában van
• A devizaszűke különösen piaci sokkok idején okoz jelentős
zavart, amit a jegybank deviza swap eszköztárával enyhíthet
• Kockázat: a devizatartalék csökkenésével fokozódik a
bizalomhiány
• Forintlikviditás bővítése
• Elmúlt években gyors forintlikviditás bővülés
• Rendszerszinten érdemi likviditásfelesleg – nincs probléma
• Jelentős sokkok esetén egyedi szinten lehetnek kockázatok
Simor András - Monetáris politika a válság idején
45
A nem konvencionális eszközök nemzetközi
tapasztalata
• Alapvető célok:
• Defláció elkerülése – „nulla kamatszint” melletti további
monetáris lazítás
• Piaci súrlódások enyhítése, transzmisszió javítása
• Főbb beavatkozási módok:
• Banki likviditásnyújtás – kis kockázat, szűk alkalmazhatóság
• Hitelpiaci beavatkozás (értékpapír-vásárlás), a jegybank
állami garanciával hitelkockázatot vállalva csökkenti a piaci
felárakat
Simor András - Monetáris politika a válság idején
46
A nem konvencionális eszközök nemzetközi
tapasztalata
• A nem konvencionális eszközöket érdemi mennyiségben csak
fejlett országok használták
• Feltörekvő országokban a kamaton kívüli lazítás árfolyamgyengülést, tőkemenekítést, prémiumnövekedést okozhat
• Hitelkockázat átvállalás közvetve fiskális költséget
jelenthet, így csak ott alkalmazható, ahol nincs
fenntarthatósági probléma
• Feltörekvő országokban hiányzik a vállalati értékpapír-piac
Simor András - Monetáris politika a válság idején
47
• Romló gazdaságpolitikai
hitelesség
• Gyengülő hitelportfolió
minőség
• Alacsony hitelezési képesség
• Alacsony tőkeellátottság
(bankadó, végtörlesztés)
• Szűkülő finanszírozási
források (külső forráskivonás,
alacsony megtakarítás)
• Zavarok a bankközi piacok
működésében
Feladat
• általános bizalom
építés
• növekedési potenciál
és versenyképesség
erősítése
• hitelkockázat
átvállalás
• piac konform
gazdaságpolitika
• piacépítés
• új finanszírozási
konstrukciók
támogatása
• likviditás biztosítása
Simor András - Monetáris politika a válság idején
Jegybanki feladat
Probléma
• Alacsony hitelezési hajlandóság
(kockázatkerülés)
Kormányzati feladat
Hogyan indulhat újra a magyarországi hitelezés?
48
Új kihívások a hitelezési képesség javításában
A bankok biztonságos működéséhez egyre nagyobb forintlikviditási
puffer szükséges
• Bizonytalan nemzetközi környezet, piaci zavarok
• Kockázati megítélés romlása
• Swap piaci ráutaltság ismételt növekedése
A bankrendszer mérlegének lejárati szerkezete romlott
• A hosszabb lejáratú források hiánya közrejátszhat a
hitelezési képesség romlásában
Hosszabb távon új finanszírozási struktúrát kell kialakítani
• Belső, stabil forintforrások piacát kell fejleszteni
Simor András - Monetáris politika a válság idején
49
Monetáris politikai eszköztár bővítés
1. Hosszú, 2 éves lejáratú, fedezet melletti refinanszírozás,
változó kamatozással
•
•
•
Lejárati összhang növelésével erősíti a bankok mérlegét
Hosszabb lejáratú kihelyezéseket támogatja
A forintlikviditást érő sokkok esetén védőhálót biztosít
2. Új jelzáloglevél vásárlási program
•
•
•
Cél a lejárati eltérés csökkentése – hosszú források között kiemelt
fontosságúak a jelzáloglevelek
Feltétel: az univerzális jelzáloglevél kibocsátási jog megteremtése
A jegybank ismételten vásárol jelzáloglevelet az elsődleges piacon
3. Fedezeti kör bővítése
•
Növeli a bankok likviditási pufferét, likviditási védőhálót biztosít
Simor András - Monetáris politika a válság idején
50
Köszönöm a figyelmet!

similar documents