Powerpoint presentatie Pilot Fonds

Report
Kick-off
Small seeds for Big Baobabs
27 November 2014
OPBOUW BLOEIENDE
GEMEENSCHAPPEN IN
FRAGIELE GEBIEDEN
CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID.
CORDAID 2014
540
36
Landen
721
324,000
100
Staf wereldwijd
Projecten
800
Partnerorganisaties
Donateurs
145 million
Jaar ervaring
NOVEMBER 2014
Euro voor bestrijding armoede
Nederlandse NAP ondertekenaars en partners
Projectplan
NAP 1325 ‘SMALL SEEDS FOR BIG BAOBABS’
Pilotfonds 2014
Cordaid Nederland
in partnerschap met Vluchtelingen-Organisaties Nederland
NOVEMBER 2014
’
Pilot fonds NAP 1325 ‘Small Seeds for Big Baobabs
Startdatum
Budget
Financiering
Uitvoerder
Projectpartners
Projectdoel
Verwachte
resultaten
1 november 2014
Totaal: EURO 499.9950, - ( projectfonds € 415.000)
Ministerie van Buitenlandse zaken (Women, Peace & Security)
Cordaid Nederland
VON: Vluchtelingen-Organisaties Nederland
Optimaal benutten van kennis en ervaring van kleinere zelforganisaties en
middelgrote NAP-ondertekenaars aan doelstellingen NAP 1325 in de
focuslanden*).
Tussen 10- 20 zelforganisaties en middelgrote ondertekenaars van
NAP 1325 nemen actief deel in de discussies en in de uitvoering van
gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan het overkoepelende NAP doel.
Deze organisaties ondersteunen ca 20 initiatieven op het gebied van
vrouwen, vrede en veiligheid, bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting,
lokale (juridische) bescherming van vrouwen of de participatie van vrouwen
in politieke besluitvorming ten aanzien van onder andere vredes- en
veiligheidsvraagstukken in de zes focuslanden/-regio’s.
NOVEMBER 2014
Focus landen






Afghanistan,
Burundi,
Colombia,
Democratische Republiek Congo (DRC),
Soedan,
Zuid-Soedan en
 de regio Midden-Oosten/Noord-Afrika (MENA)
 Nederland
NOVEMBER 2014
Taken en verantwoordelijkheden
Acquisitie (CNL VON)
1. Kick-off
2. Helpdesk
3. Online informatie portal
4. Registratie en selectie aanvragen
Begeleiding: (VON)
5. Faciliteit project indiening
6. Capaciteitsopbouw in NL
Fonds Beheer (CNL)
7. Programma management
8. Betalingen
9. Correspondentie
Monitoring Evaluation and Reporting
(CNL)
10. Capaciteitsopbouw focuslanden
11. Monitoring
12. Evaluatie
13. Slotbijeenkomst
NOVEMBER 2014
1x kick-off leden meeting faciliteren
per tel & email
info beschikbaar online
11 x verg. selectie commissie
Taken VON in Nederland
hulp bij het schrijven van voorstellen
trajecten/ trainingen
Projectenfonds
Programma management Cordaid (10%)
financiële administratie
communicatie per post en per email
Taken en diensten CNL
training en advies door L A
via Cordaid netwerk
Externe evaluatie
eind rapportage + slotmeeting
Gewenste resultaten en effecten
Van de activiteiten:
• Vrouwelijk leiderschap en politieke participatie van vrouwen in de 6
focuslanden en de focus regio zijn bevorderd.
• Het publieke draagvlak voor Nederlandse inzet voor vrouwen in
(post)conflictgebieden en bewustwording over de actieve rol die vrouwen in
deze situaties spelen is vergroot en draagt bij aan concrete resultaten in de
focuslanden zelf.
NOVEMBER 2014
Gewenste resultaten en effecten
Van de organisaties:
• Kleinere (vrijwilligers) en middelgrote NAP ondertekenaars nemen actief deel
in de discussies en in de uitvoering van gezamenlijke initiatieven die
bijdragen aan het overkoepelende NAP doel.
• Kleinere (vrijwilligers) NAP ondertekenaars zijn slagvaardiger geworden en
zijn beter in staat zelfstandig voorstellen te schrijven en hun organisatie in
organisatorische en financiële zin te besturen, dan wel projecten te beheren.
• Maatschappelijke organisaties in de focuslanden zelf (zuid-zuid) én in
Nederland (noord-zuid / noord-noord) - begunstigd door het fonds- zijn met
elkaar in contact en delen inzichten en geleerde lessen wat betreft
programma’s en organisatorisch en financieel management.
NOVEMBER 2014
Kernwoorden
• Kleinschalige gezamenlijke initiatieven
• Durfkapitaal’
• Innovatief
• Rapid action
• Strategisch belang
• Peer-learning en kruisbestuiving
• Verzelfstandiging organisatorisch en financieel management
NOVEMBER 2014
Doelgroep
• Nederlandse NAP ondertekenaars en partners
• Bij voorkeur die organisaties waarvan nog geen gezamenlijke NAP projecten
worden ondersteund
• Met nadrukkelijk aandacht voor innovatieve en kansrijke projecten van
kleinschalige en nieuwe organisaties.
NOVEMBER 2014
Planning
NAP ondertekenaars
Indieningen:
Uitvoering projecten :
Rapportage :
1 januari 2015 - 31 december 2015
max. 12 maanden, met uiterste einddatum
30 april 2016
2 maanden nà einddatum contractperiode,
met uiterste einddatum 30 juni 2016
Begeleiding VON:
2015-2016
Fondsbeheer Cordaid:
2015 tot 31 oktober 2016
Evaluatie Cordaid :
midterm evaluatie medio 2015
eindevaluatie september-oktober 2016
NOVEMBER 2014
Besluitvorming
Normale procedure:
- Indiening voorstellen vóór laatste vrijdag van de maand
- Maandelijkse vergadering selectie commissie (10 dagen nà indiening)
- Officiële besluitvorming binnen1 maand na laatste vergadering
selectiecommissie
Rapid Action
- Telefonische of email ontvangstbevestiging binnen drie dagen
- Officiële bevestiging zo spoedig mogelijk
NOVEMBER 2014
Selectiecommissie
Profiel commissielid:
-
Goede kennis over Women, Peace and Security;
Geen indiener van projecten;
Geen ondertekenaar van het NAP om de neutraliteit te waarborgen;
Committeert zich voor een periode van 1,5 jaar;
Moet in verband met mogelijk fysieke aanwezigheid bij de maandelijkse
vergaderingen in Nederland woonachtig zijn;
Wil dit vrijwillig tegen reiskostenvergoeding en dankbaarheid doen
NOVEMBER 2014
Criteria: zie portal
https://www.cordaid.org/nl/themas/particulier-initiatief/over-dit-thema/nap-1323-pilotfonds-2014/
VRAGEN ?
NOVEMBER 2014
Veel dank voor jullie aandacht
Godefroid Nimbona: [email protected]
Josta ten Broeke : [email protected]
NOVEMBER 2014
Kick off Pilotfund Small Seeds for Big Baobabs 27 nov. 2014
Presentatie Capacity Building
Rol VON
• (Online) Helpdesk
• Training capaciteitsopbouw in NL
• Faciliteren bij projectindiening
Presentatie Capacity Building – Small Seeds for Big Baobabs
Structuur 2015
• Half februari: gezamenlijke start capacity building
• Begin maart: dagdeel maatwerkbegeleiding circa 5 org.’s
• Half juni: dagdeel maatwerkbegeleiding circa 5 org.’s
• Na tussentijdse evaluatie met Cordaid en WO=MEN na zomer 2015
maatwerkbegeleiding circa 5 org.’s
• Evt. op aanvraag (van de selectiecommissie) extra begeleiding
Presentatie Capacity Building – Small Seeds for Big Baobabs
Start capacity building febr. 2015
“Don’t change your profile, adjust your strategy!”
• Introductie agenda WPS/NAP 1325: wat zijn de strategische doelen en
hoe positioneer je jezelf als NAP activist?
• Strategische projectontwikkeling: probleemanalyse, krachtenanalyse,
vaststellen SMART-doelen, genereren effectieve strategieën voor
netwerkanalyse
• Duurzaam projectbeheer: organiseren draagvlak voor succesvolle
implementatie en samenwerking met lokale partners, voeren van een
monitoren en presentatie eigen resultaten en voorlichting financieelPresentatie Capacity Building – Small Seeds for Big Baobabs
Maatwerkbegeleiding gedurende 2015:
• Vraag gestuurd
• Circa 3 bijeenkomsten
• Circa 5 organisaties per bijeenkomst
Presentatie Capacity Building – Small Seeds for Big Baobabs
Vragen?
Anne-Floor Dekker
E: [email protected]
T: 020 509 13 70 / 06 47 77 48 42
W: www.vluchtelingenorganisaties.nl
Presentatie Capacity Building – Small Seeds for Big Baobabs
Small seeds
for
EINDE Kick-off
Hartelijk dank!
Big Baobabs

similar documents