Pesticidy

Report
Michaela Vlasáková
Pesticidy
Pesticidy jsou chemické prostředky,
které se užívají k zamezení ztrát na
kulturních rostlinách, zásobách potravin
i krmiv.
 Pesticidy se dnes používají na 95 %
zemědělské půdy.
 Účinku pesticidních látek jsou vystaveny
všechny složky biosféry.

Základní dělení pesticidů
Podle určení – akaricidy, algicidy,
arborocidy, avicidy, fungicidy, herbicidy,
insekticidy, molluskocidy, piscicidy,
rodenticidy.
 Podle způsobu aplikace – postřiky,
aerosoly, fumiganty, popraše, pevné a
tekuté nástrahy, mořidla, nátěry a
impregnace.
 Podle působení – kontaktní, systémové.

Negativní jevy obecně






Většina pesticidů usmrcuje či intoxikuje širší
spektrum živočichů.
Narušují funkci hormonů v těle různých živočichů
včetně člověka.
V půdě zůstávají dlouhodobě jejich zbytky, které se
začleňují do potravních řetězců a hromadí se v
organismech, což může mít za následek mizení
druhů.
Nebezpečí pro lidské zdraví (např. riziko vzniku
rakovin, poruchy reprodukce, cukrovka)
Změna psychiky u predátorů, která může vyústit až
ke kanibalismu vlastních mláďat.
Snižování rozmnožovacího potencionálu.
DDT





Je jedním s nejstarších a nejznámějších
insekticidů.
Toxický a nebezpečný pro životní prostředí.
Vyrábí se kondenzací chloralu s
chlorbenzenem.
Byl masově využíván od roku 1939 do roku
1962, k hubení škodlivého hmyzu v
zemědělství, a k likvidaci komárů a moskytů.
Dnes je jeho výroba a používání zakázáno ve
většině zemí světa, ale je stále používán ke
snížení výskytu malárie, zvláště v Africe a Asii.
Úkol
Co jsou to pesticidy?
 Co je to instekticid?
 Negativní vlivy na živé organismy?
 Co víte o DDT?

Zdroje






http://www.alibaba.com/productgs/373475947/600ml_Spray_insecticide_a
erosol_pesticide_insect.html
http://www.mebio.cz/clanky/pesticidy-skodizdravi-shoduji-vedci/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pesticid
http://cs.wikipedia.org/wiki/DDT
http://arnika.org/pesticidy
http://www.scienceclarified.com/CoDi/DDTdichlorodiphenyltrichloroethane.html#b

similar documents