428_Spreekbeurt Roken

Report
[Naam]
[Klas]
•
•
•
•
•
•
Hoe is roken ontstaan ?
Wat zit er in sigaretten ?
Waarom roken mensen ?
Wat zijn de gevolgen van roken ?
Hoe worden sigaretten gemaakt ?
Filmpje
Ammonia = Zorgt ervoor dat de verslaving aan nicotine wordt versterkt en is
kankerverwekkend.
Suikers = De suikers die worden toegevoegd produceren bij verbranding giftige
en kankerverwekkende stoffen.
Nicotine = Dit zorgt ervoor dat je steeds meer wilt en laat je hart sterker
pompen en sneller slaan dan nodig is.
Koolmonoxide = Een giftige gas dat ook uit de uitlaatgassen van auto’s komen.
Koolmonoxide vervangt de zuurstof in het bloed, waardoor aders in je lichaam
verstopt kunnen raken.
Kankerverwekkende stoffen:
Arseen (mierengif)
Benzeen (napalm)
Cadmium (accu’s, oplaadbare batterijen)
DDT (insecticide)
Formaldehyde (ontsmettingsmiddel in crematoria en als bestanddeel van verf)
Fenol (Toiletverfrisser)
Chroom (pigment voor verf)
Poliaromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
1,3 butadieen (bereiding synthetisch rubber)
Nitrosamines (balonnen, condooms)
• Stress van je werk
• Stoer doen
• Bij de groep willen horen
• Van je ouders meegekregen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Onvruchtbaarheid
Depressiviteit
Slechte adem
Zwarte longen
Verschillende soorten Kanker
Duizeligheid
Verslaving
Bruine, afvallende tanden
Kans op een hartinfarct (hartaanval)
Kost veel geld
Conditie gaat achteruit

similar documents