Miroslav Vyhňák

Report
Pesticidy
Obr. 1
Zpracoval:
Třída:
Šk. rok:
Předmět:
Vyučující:
Vyhňák Miroslav
Obr.2
2.L
2013/2014
Biologie
Mgr.L.Kašpar
Pesticidy – vysvětlení pojmu
• Pesticidy jsou látky hubící
rostlinné a živočišné škůdce
– jsou určeny k ochraně rostlin,
zvířat a člověka
– nejčastěji jsou využívány
v zemědělství
– dělíme je do několika skupin
– příklady pesticidů:
• přípravky proti komárům,
molům, mandelinkám,
plevelům, plísním apod.
Obr. 3
Herbicidy
• Herbicidy jsou prostředky k hubení plevele
a invazivních rostlin
• dělíme:
– selektivní (hubí pouze určitou skupinu rostlin
– totální (hubí téměř všechny rostliny, s nimiž
přijdou do kontaktu)
• např.: TRAVEX
Obr. 4
Insekticidy
Obr. 6
• Insekticidy jsou prostředky
určené k hubení hmyzu
• slouží především:
– k ochraně úrody
– k ochraně člověka
– např.: DDT (dnes již zakázáno),
repelenty
Obr. 5: Vzorec DDT
Akaricidy
• Akaricidy jsou určené k hubení roztočů
(klíšťata, čmelíci apod.)
• např.: TALSTAR
Obr. 8
Obr. 7
Moluskocidy
• Moluskocidy – prostředky sloužící k hubení měkkýšů
(slimáci a hlemýždi)
• např.: kuchyňská sůl (NaCl)
Obr. 9
Fungicidy
• Fungicidy – prostředky sloužící k hubení hub a plísní
• např.: klasické vápno
Obr. 10
Obr. 11
Rodenticidy
• Rodenticidy
– prostředky určené k hubení hlodavců
– jsou jedovaté i pro jiná zvířata, event. i pro člověka
• např.: jed na krysy (Kumatox)
Obr. 12
Problematika pesticidů
• Problémy s pesticidy:
– mohou být jedovaté
– hromadí se v organismu (tzv. bioakumulace) –
např. DDT, jehož bioakumulace škodí dravým
ptákům
– mutagenní účinky – mohou poškozovat zárodek
organismu v jeho vývoji (rodí se poškození jedinci)
– GMO – Geneticky modifikované organismy
(především plodiny) – dodnes jsou předmětem
častých diskuzí
Použité zdroje informací
•
•
•
•
•
Obr. 1 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cropduster_spraying_pesticides.jpg
Obr. 2 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_041118-N-5386H014_Preventive_Medicine_Technician_Hospital_Corpsman_2nd_Class_Israel_Garrison,_assigned_to_2nd_batta
lion,_11th_Marines,_sprays_pesticide_at_a_soggy_drainage_area.jpg
Obr. 5 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DDT.svg
Obr. 6 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unknow_insecta_02_ww.jpg
Obr. 7 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adult_deer_tick.jpg
•
•
•
•
•
•
•
Obr. 3 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoorah_for_Herbicide%5E_-_geograph.org.uk_-_188915.jpg
Obr. 4 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herbiziparp.jpg
Obr. 8 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Velvet_Mite_-_Trombidiidae.jpg
Obr. 9 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oran%C5%BEov%C3%BD_slim%C3%A1k.jpg
Obr. 10 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mould.JPG
Obr. 11 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fungus_on_Fungus.jpg
Obr. 12 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AB071_Merionis_hurrianae.JPG

similar documents