type speciale

Report
Specialeseminar
Kristine Tiedt
Dagsorden
Fokus på
1) Den proces I står overfor
2) Gode råd
3) Personlige oplevelse(r)
??? Krav/ regler, etc.
At lave speciale
= noget helt nyt, du ikke har prøvet før
= afslutningen på mange års uddannelse + DDK
= en lang arbejdsproces
= fordybelse
= faglighed
= personlighed
Den gode idé – at finde et emne!
Jooehh……
Den gode idé – at finde et emne!
1) Hvad er mine styrker fagligt + personligt
2) Hvad er mine interesser fagligt + personligt
3) Hvilken type speciale vil jeg/vi lave?
Hvad er min MÅLSÆTNING?
Målsætning?
• Ambitioner
• Prioriteter i mit liv
Hvornår vil du være tilfreds med dit speciale?
Hvad er vigtigt for dig?
Typer af specialer – nogle stikord
-
Bachelorbaggrund?
Produktion/ Prototyper / Programmering
Analyse
Metode
Empiri
Teori
Samarbejde med erhvervsliv/”virkelighed”?
Hvad kan jeg bruge vejlederen til?
Husk at tage ejerskab over din opgave
1) Jo bedre du får formuleret hvad du gerne vil
have hjælp, sparring og vejledning til – jo
bedre vejledning vil du få
2) Lyt til din vejleder + brug din vejleder aktivt
3) Find en vejleder som passer til dig + dit
emne!
Gode råd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DROP forfængeligheden!
Husk at holde fri!
Planlæg og hold dine egne deadlines!
Tal med andre… DAGLIGT
Involvér andre i arbejdet – dræb darlinger
Fokusér på dét at have en god proces!
Giv slip på delopgaver tidligt = helhed
NYD DET!
Planlægning - mit speciale
25-35 timer/ugen
Fordelt på 4-5 dage
4 Måneder
1 dag/formiddag om ugen = proces/planlægning
(hvad har jeg nået siden sidst?)
Skrev på specialet fra 1. dag!
Links og Litteratur
1. KRAV:
Intranettet >
Studiehåndbog > Kurser,
projekter og specialer >
Projekter og specialer
1. ”Specielt om specialer”
Rienecker; Stray
Jørgensen;
2. ”Den gode opgave”
Rienecker; Stray
Jørgensen;
Krav
The overall goals of a project are:
- To identify, define and delimit a problem within information technology.
- To identify and analyse relevant means for solving the problem, such as
academic theories, methods, literature, tools and other sources, as well as
existing solutions to the problem.
- To combine the selected means, develop them further if necessary, and
apply them in a concerted effort towards the solution of the problem.
- To evaluate the achieved solution.
- To report in a coherent and stringent way the problem, the background
research, the work towards the solution, the achieved solution, the
evaluation, and other relevant material, while adhering to the academic
standards.
- To reflect upon the problem, the chosen approach, the achieved solution,
and other findings.
Krav
For Digital Design and Communication
- to apply theory to enhance practice, and reflect from experience in
order to improve his or her own learning and future work;
- to adapt to changing platforms of digital technologies and media, and
create content that translates across several platforms;
- to cooperate and communicate with people of varying skills and
backgrounds and is good at teamwork and project management;
- to embrace emerging digital genres and technologies and critically
exploit their potential;
- to communicate successfully in a digital-media context;
- to design and develop suitable content for a variety of digital platforms;
- to create and innovate, competences which make the graduate a
valuable contributor to all forms of development and design teams;
- to think in a process-oriented way.

similar documents