PowerPoint-presentatie

Report
De impact van een multiresistentie
uitbraak…
Jolanda Malefason, IC verpleegkundige Maasstadziekenhuis
2
In deze presentatie:
• Gevolgen van een uitbraak voor
– Ziekenhuis
– Patiënten
– Verpleegkundigen
• Veranderingen IC Maasstadziekenhuis
• Knelpunten
3
Multiresistentie problemen… niet
ongewoon
3 juni 2013
VRE-bacterie bij tachtig patiënten in Sittard
Mei 2013
Kalfs- en rundvlees in schappen vaak
besmet met ESBL
In 2011 werd Duitsland getroffen
door een uitbraak van een zeer
agressief type EHEC. Vierduizend
mensen werden ziek. Bij bijna een
kwart van hen werden de nieren
aangetast. Uiteindelijk overleden
er 52 van die patiënten
Waar een klein beestje groot in kan worden…..
IGZ vreest veiligheid patiënten
Maasstad
ANP/Redactie −20/07/11, 14:58
5
Gevolgen van een uitbraak
• Financieel
• Organisatorisch
• Patiënten
• Verpleegkundigen
6
Impact voor Patiënten
• Positie van de patiënt
• Kennistekort
• Beeldvorming
• Gevolgen behandeling
7
• Familie
• Ziektebeloop
• Onzekerheid, angst, psychische belasting
• Isolatiemaatregelen ↔ isolement
8
9
IC patiënten
• Zeer kwetsbare groep
• IC vaak niet ingericht op isolatievormen
• Isolement groter
• Vaak grote gevolgen voor beloop ziektebeeld
10
Impact voor Verpleegkundigen
11
Knelpunten:
• Personele bezetting / werkdruk
• Materialen
• Inrichting werkplek
• Frustratie
12
Veranderingen op de IC van het
Maasstadziekenhuis nav de klebsiella
Grootste voordeel van de nieuwe locatie
zaalverpleging
boxverpleging
14
Maatregelen na de Klebsiella uitbraak…
• Standaard eiland verpleging
• Boxen met sluis aangepast aan WIP richtlijnen
• Patiëntgebonden materialen
• Sterilisatie materialen
• Duidelijke labelling patiënten
• Strikt kweekbeleid
• Kweekbeleid aangepast
op actualiteit
• Aanspreekcultuur
• Bijsturen richtlijnen
• Dagelijks multidisciplinair overleg mbt (multiresistente)
micro-organismen
• Audits op inrichting IC, verpleeg- en verzorgmomenten
• Gebruik disposables
• Sterilisatie materialen
• Bouwtechnische aanpassingen
• Aanpassingen van apparatuur
Gemiddeld verbruik op 12 IC bedden per week
• 10,5 liter handalcohol
• 2100 disposable jassen
• 4200 disposable handschoenen
knelpunten
• Grens
• Werkzaam
• Informatiestromen
• Patiënt op transport
• Bezoek
20
• Naleven regels en richtlijnen
• Schoonmaak
• Bouwtechnisch
• Kostenpost
• Uitzonderingspositie
» Binnen het ziekenhuis
» Binnen de regio/landelijk
IGZ
Zorgverzekeraar
RIVM
Eenduidig
preventie
beleid??
VHIG
NVZ

similar documents