ervaringsdeskundige IC

Report
Regionale nascholing IC verpleegkundigen
Doelstelling/ vragen voor spreker:
1. persoonlijke beleving van IC periode,
positieve en negatieve ervaringen,
2. effecten op psychisch en lichamelijk functioneren op korte en lange
termijn, hoe lang heeft het geduurd voor u weer uw werk zoals
voorheen kon doen.
3. Gevolgen voor de toekomst (pos en neg), en tips en tops voor ICverpleegkundigen. (Indien er tijd over is misschien nog effect van ICopname op de naaste familie)
persoonlijke beleving van IC periode, positieve en negatieve ervaringen
Korte beschrijving ziektebeeld
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trombose vena porta (lever)
Longembolie
Dikke darm afgestorven (illeo-stoma)
Nierfunctie uitgevallen
Inwendige bloedingen
Bloeddruk weggevallen (buikholte opnieuw geopend en
open gelaten)
Duur IC opname: 10 weken
persoonlijke beleving van IC periode, positieve en negatieve ervaringen
1. Ongeveer een periode van twee weken niet (volledig) bij
bewustzijn geweest (comatueus en delier)
2. Waanvoorstellingen (helemaal)
Onderbewustzijn, met name angst- en achtervolgingsdromen
Gesprekken klinisch pschygoloog
3. Waanvoorstellingen (half, deels gebaseerd op waarnemingen
en beleveniswereld)
“Hij moet het zelf redden”
“Hij mag niet drinken”
“Hij redt het niet”
Effecten op psychisch en lichamelijk functioneren op korte termijn
Geestelijk:
-
Na zes weken steeds meer werkelijkheidsbesef
Volledig omvang wat je overkomen is wordt duidelijk
Gesprekken om ervaringen “in te bedden”
Familie, echtgenote en kinderen
Lichamelijk
IC patienten en fysiotherapie:
Ongelukkige maar noodzakelijke relatie
Aandacht voor gevoelens patient
Effecten op psychisch en lichamelijk functioneren op lange termijn
Geestelijk
-
Persoonlijk
Gezin, familie
Medisch onderzoek naar oorzaak
(na 14 maanden gestart)
Lichamelijk
-
Buik gesloten (april van dit jaar)
Poly Neuro Pathy (klapvoeten)
Doelstelling: 10 km van Roosendaal 2014
tips en tops voor IC-verpleegkundigen
1.
Onderbewustzijn luistert mee
2.
Pushen, hoe goed ook bedoeld, werkt tegendraads (bij mij in ieder geval)
3.
Communicatie middelen
4.
Zelf doen en zelf laten doen is graadmeter hoe een patient zich voelt
5.
Beademing en vastbinden is een marteling

similar documents