Reprodukční systém muže

Report
Somatologie
REPRODUKČNÍ SYSTÉM MUŽE. POHLAVNÍ
VÝVOJ. STAVBA A FUNKCE VARLAT.
SPERMA. SPERMIOGRAM.TESTOSTERON.
REPRODUKČNÍ SYSTÉM MUŽE











Organa genitalia masculina
Vnitřní pohlavní orgány muže:
Varle – testis
Nadvarle – epididymis
Chámovod – ductus deferens
Měchýřkovité žlázy – glandulae vesiculosae
Předstojná žláza – prostata
Mužská močová trubice – urethra masculina
Zevní pohlavní orgány muže:
Pyj – penis
Šourek - scrotum
FUNKCE:
Tvorba pohlavních buněk – spermatogeneze
 Produkce pohlavních hormonů
 Pohlavní spojení - koitus

VARLATA - TESTES
Mužské pohlavní žlázy
 Jsou uložené v šourku mimo dutinu břišní
 Obsahují stočené semenotvorné kanálky, ve
kterých se nachází několik typů buněk, které mají
různé funkce
 Semenné buňky – tvoří spermie, které se v nich
nachází v různých vývojových stádiích
 Sertoliho buňky – zajišťují výživu dozrávajících
spermií
 Leydigovy buňky – produkují testosteron

SPERMATOGENEZE







Tvorba spermií probíhá u muže po celý dospělý život postupným
dělením buněk zárodečného epitelu stěny semenotvorných
kanálků
Zralé spermie – s polovičním počtem chromozomů – se
uvolňuje do průsvitu kanálků a dále do nadvarlete
Zralá spermie se skládá z:
Hlavičky – chromozomy
Krčku – energie
Bičíku – pohyb
Je řízena hormonálně – hormony adenohypofýzy (FSH, LH),
Sertoliho buněk (estradiol, aktivin a inhibin) a Leydigových
buněk (testosteron)
TESTOSTERON








Hlavní představitel androgenů
V krvi volný nebo vázaný na globulin
Účinky testosteronu:
Zajišťuje vývoj mužského typu genitálu u plodu
Růst zevních pohlavních orgánů a vývoj sekundárních
pohlavních znaků
Stimuluje metabolismus proteinů
Stimuluje produkci erytropoetinu
Negativní zpětnou vazbou působí na produkci hormonů
adenohypofýzy – gonadotropinů (FSH, LH)
NADVARLE - EPIDIDYMIS
Uloženo podél zadního obvodu varlete
 Spermie se zde shromažďují, mísí se s
hlenovitým sekretem a získávají schopnost
pohybu

CHÁMOVOD – DUCTUS DEFERENS
Trubice dlouhá asi 40 cm
 Prochází tříselným kanálem
 Pod močovým měchýřem se spojuje s vývodem
semenných váčků (měchýřkovitých žlázek)
 Ústí v předstojné žláze do močové trubice
 Ve stěně je spirálovitě upravená svalovina –
nasávání a vypuzování spermií při pohlavním
dráždění

MĚCHÝŘKOVITÉ ŽLÁZY – GLANDULAE
VESICULOSAE
Uloženy na zadní straně močového měchýře
 Vytváří alkalické prostředí a vytváří sekret pro
výživu a pohyb spermií

PŘEDSTOJNÁ ŽLÁZA - PROSTATA
Tvar a velikost kaštanu
 Uložená pod dnem močového měchýře
 Středem prochází močová trubice
 Produkuje řídký, mléčně zkalený sekret
 Hmatná při vyšetření per rectum
 Vazivové pouzdro – rozděluje ji na jednotlivé laloky
– je to svalový a žláznatý orgán
 Ejakulát – chám – je vstřikován do močové trubice
– zásaditý charakter ( v pochvě kyselé prostředí)
usnadňuje průnik spermií

MUŽSKÁ MOČOVÁ TRUBICE – URETHRA
MASCULINA



Společná vývodná
cesta močových a
pohlavních cest
Vnitřní svěrač – ze
svaloviny dna
močového měchýře –
není ovládán vůlí
Zevní svěrač – v
místě, kde uretra
prochází svalovým
dnem – ovládán vůlí
PYJ - PENIS






Mužský kopulační orgán
V ochablém stavu dlouhý 10 – 13 cm
Topořivá tělesa – párová (corpora cavernosa) a
nepárové (corpus spongiosum) – obsahují síť žilních
prostorů, jejichž naplněním krví dochází ke ztopoření –
EREKCI
Nepárovým topořivým tělesem prochází močová trubice
Žalud – glans penis – kónický útvar zakončující penis
Předkožka – praeputium - volně posunlivý kožní kryt
žaludu
ŠOUREK - SCROTUM
Kožní vak rozdělený na dva samostatné
prostory
 Obsahuje varle, obaly varlete, nadvarle a
začátek chámovodu
 Ochlupení přechází nad stydkou sponu a vybíhá
směrem k pupku

POHLAVNÍ SPOJENÍ





Erekce – řízena z erekčního centra v prodloužené míše, je
vyvolána buď mechanickým drážděním kožních receptorů
nebo psychickými podněty
Orgasmus – vrchol sexuálního vzrušení
Chám – ejakulát – obsahuje spermie spolu se sekrety
prostaty a měchýřkovitých žláz – 1 ml obsahuje 40 – 250
milionů spermií
Ejakulace – vypuzení ejakulátu – 2 – 6 ml do močové trubice
a navenek
Spermiogram – vyšetření ejakulátu – hodnotíme celkové
množství, pH, množství spermií v 1 ml (40 – 50 milionů je již
neplodnost), jejich pohyblivost a procento patologických
forem

similar documents