Instruktionsfilmer till linje

Report
Instruktionsfilmer till linje- och sekvensdiagram –
för användare i Landstinget i Jönköpings län
Linjediagram
http://jkpsmartass.lj.se:8080/smartass/833.guide
Sekvensdiagram
http://jkpsmartass.lj.se:8080/smartass/832.guide
Styrdiagram – enskilda värden i SPCXL
http://jkpsmartass.lj.se:8080/smartass/834.guide
Instruktionsfilmer till linje- och
sekvensdiagram – för användare utanför
Landstinget i Jönköpings län
http://nano.smartroad.se/_DF87B27BA8FF6D31.guide - linjediagram
http://nano.smartroad.se/_58163068c772d0524d20c98760cf.guide Styrdiagram / enskilda värden
http://nano.smartroad.se/_36520043A9876DBB.guide - Sekvensdiagram

similar documents