ouderavond toptalent mei 2012

Report
Welkom bij de ouderavond:
“Toptalent”
De Bijbel en Talenten.
Iedereen heeft talenten gekregen
om ze te gebruiken.
We willen tegemoet komen aan alle
kinderen.
Gedicht over een hoogbegaafd kind.
Passend onderwijs:
Ieder kind tot zijn recht laten komen in
de klas.
r
eigen leerlijn
intensief
herinstructie
groep
basis
leerlijn 1
begaafden
top
leerlijn 2
hoogbegaafden
u
g
z
a
k
l
e
e
r
l
i
n
g
Welke talenten?
Vanavond:
De cognitieve talenten en de daaraan gekoppelde
sociaal- emotionele ontwikkeling.
Wat doet dit met een kind?
Gedicht over een kind dat gezien en gehoord is.
Opbouw van de avond.
Informatieve gedeelte:
• Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong.
Wat is begaafdheid en hoogbegaafdheid?
• Signalering en het DHH instrument.
• Compacten, versnellen, doortoetsen,
routeboekjes, registratie en waardering door
leerkracht.
• Tempoteam, leerlijnen en manier van leren.
Vervolg opbouw van de avond
Interactieve gedeelte/ workshop
• Lokaal gr. 1 /2 A: De termen en hun betekenis.
• Lokaal gr. 6 B: Signaleren en DHH-model.
• Lokaal gr. 5: Compacten, doortoetsen, versnellen
• Lokaal gr. 7: Leerlijnen en manier van leren
• Lokaal Tempoteam: Tempoteam
Hoogbegaafd
Kenmerken van hoogbegaafdheid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Hoge intelligentie (IQ hoger dan 130)
Vroege ontwikkeling
Uitblinken meerdere gebieden
Gemakkelijk kunnen leren
Goed leggen van (causale) verbanden
Makkelijk kunnen analyseren van problemen
Het maken van grote denksprongen
Voorkeur voor abstractie
Hoge mate van zelfstandigheid
Brede of juist specifieke interesse/hoge motivatie/veel energie
Creatief/origineel
Perfectionistisch
Apart gevoel voor humor
Hoge mate van concentratie
Leerlingprofielen
•
•
•
•
•
•
De succesvolle leerling
De uitdagende leerling
De onderduikende leerling
De drop-out
De leerling met leer- en/of gedragsproblemen
De zelfstandige leerling
Kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong
•
•
•
•
•
Sprongsgewijze ontwikkeling
Intelligentiemeting minder betrouwbaar
Ontwikkeling is omgevingsgebonden
Aanpassen, onderpresteren
Nog niet uitblinken op bepaalde gebieden
(zoals sport, verhalen schrijven e.d.)
• Ontwikkelingsgebieden zijn nog erg met elkaar
verbonden
Kenmerken van een
ontwikkelingsvoorsprong
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sterke taalvaardigheid
Veel energie, intens bezig zijn
Nadenken over levensbeschouwelijke zaken
Groot invoelend vermogen
Grote honger naar kennis
Sterk taakgericht en een hoge concentratie
Fantasierijk spel, creativiteit
Groot aanpassingsvermogen
Sterk geïnteresseerd in letters en cijfers
Sterk geheugen
Valkuil: Onderpresteren
Oorzaken:
• Aanpassingsgedrag
• Verveling
Gevolgen:
• Blijven onderpresteren
• Faalangst
• Werkhoudingproblemen
• Hoogbegaafdheid niet ontdekken
Valkuilen in de sociaal –emotionele
ontwikkeling
•
•
•
•
Taalgebruik
Vriendschapsverwachtingen
Interesses
Spel
Uitdagingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hoeken uitdagender maken
Experimenteerhoek
Ontdekdozen
Realistische hoeken
Extra opdrachten bij aanwezig materiaal
Specifieke materialen
In kleine kring: denkactiviteiten
Wijzen op abstracte kunst
Beperkingen van knutselmateriaal uitleggen
Fasen van Signalering
• Eerste signalering:
– Intake gesprek met ouders
– Observatie van de leerkracht
• Gedrag en prestaties van het kind op school
• Herkennen van eigenschappen en leerlingkenmerken van
hoogbegaafde kinderen
• Gesprek aangaan met het kind
– Door informatie van ouders
• Overleg tussen leerkracht en Toptalentcoach
• Inzetten Handelingsprotocol(DHH-model)
– In overleg met ouders
Digitaal Handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid (DHH)
Vier modulen:
• Signalering
• Diagnostiek
• Leerlingbegeleiding
• Evaluatie
Begaafdheid en hoogbegaafdheid
in de klas.
Compacten
Doortoetsen
Registratie
Versnellen
Leerbehoeften
Leerlijn 1
• Beantwoordt de vragen
• Presteert boven gemiddeld
•
•
•
•
•
•
Luistert met interesse
Leert gemakkelijk
Paar keer herhaling nodig
Begrijpt ideeën
Geniet van leeftijdsgenoten
Begrijpt de bedoeling of
betekenis
• Kopieert nauwkeurig
• Is tevreden over eigen leren/
kunnen
Leerlijn 2
• Discussieert in detail, is
kritisch
• Kan boven-, gemiddeld-, en
onderpresteren
• Laat sterke opinies zien
• Weet het vaak al
• Weinig tot geen herhaling
• Ontwikkelt ideeën
• Voorkeur oudere kinderen
• Onderzoekt de toepassingen
• Creëert projecten
• Hoogst kritisch
Topdown leren/ Bottom up leren
Evaluatie – besluiten/ bekritiseren/ concluderen
Wie is de beste minister?
Synthese – creëren/ ontwerpen/ scheppen
Ontwerp een ideale stad
Analyse- patronen beschrijven/ classificeren/ vergelijken
Welke milieurisico’s brengt een kerncentrale met zich mee?
Toepassen – informatie in een andere context plaatsen/ aantonen dat…
Hoe kunnen we het fileprobleem oplossen?
Inzicht – samenvatten/ in eigen woorden zeggen/ voorbeeld geven/ uitleggen
Hoe planten spinnen zich voort?
Kennis- feiten en gebeurtenissen/ beschrijven
In welke landen is de euro ingevoerd?
Tempoteam
Dinsdag 45 min
• Vanaf groep 2
Woensdag 90 min
• Groep 4, 5 en 6
• Groep 7 en 8
Doel:
• Leren leren
Materiaal:
• Spellen/ ontdekdozen
Doel:
• Gelijken sparren (kring)
• Leren leren ( indiv)
• Project (groepjes)
Indeling workshop
15 minuten
•
Gr 1/2A
B/ HB/ Slimme kleuters
Wijbe + Marije + Maria + Esther
•
Gr 6
DHH en handelend werken
Eric + Caroline + Fiona + Mieke
•
Gr 5
Versnellen, doortoetsen, comp. Lianne + Jikkie + Saskia S + Sandra V
•
Gr 7
Top down leren
Renate + Saskia C + Sjoukje + Nick
•
Tempoteam
lokaal
Tempoteam
Helene + ouder

similar documents