Det industriella genombrottet

Report
Det industriella genombrottet
jordbruket
fram till mitten av 1700-talet försörjde sig de flesta på jordbruk. I början hade
man sina odlings ”rutor” lite här och där, man delade på det mesta. Sen
uppfanns ett nytt sätt att odla på så bönderna fick större del att odla på och
vissa fick inget alls, så dom fick söka sig till staden och söka nya jobb.
kommunikationen
Sverige utvecklade järnvägar och andra fordon så det var lättare att exportera
och importera varor från fler länder.
Pga det här drog Sverige in mer pengar.
Frihandel
I början var det svårt att starta eget företag. Men sen kom politiker med en
liberal idé till regeringen om att Sverige skulle bli ett friare land så det blev
enklare att starta egna företag.
Rika svenskar
Folk hade behov av svenska varor t.ex trä och malm. För att utveckla och
bygga nya saker behövde man järn och trä; det Sverige var som rikast på.
Rika människor ville satsa på sina företag och kunde anställa mycket folk
eftersom jordbruket hade förändrats och då var det många arbetslösa.
James Watt
James Watt är en av alla viktiga personer under det industriella
genombrottet. Det var han som förbättrade ångmaskinen. Ångmaskinen var
viktig för att man kunde omvandla trä till träplankor, den driver även
maskinerna. Den drivs av kol
Frågor
1. Vilka är som 4 viktigaste orsakerna till sveriges industriella
genombrott?
2. vad var det för idé politikerna tog upp?
3. Vad uppfann/förbättrade James Watt?
4. Varför var ångmaskinen så viktig?

similar documents