Presentasjon av UiB - Universitetet i Bergen

Report
U N I V E R S I T E T E T
I
B E R G E N
Navn eller avdeling / enhet
UNIVERSITETET I BERGEN
Navn eller avdeling / enhet
HISTORIKK
Navn eller avdeling / enhet
ANERKJENTE FAGPERSONER
UNIVERSITETET I BERGEN
- ET BYUNIVERSITET
Navn eller avdeling / enhet
FAKULTETER, INSTITUTTER OG SENTRE
•
•
•
•
•
•
Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet
Det psykologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
•
39 institutter og sentre
Navn eller avdeling / enhet
Navn eller avdeling / enhet
INTERNASJONALISERING
Arktisk
forskning
Europeiske
nettverk
Shanghai,
Kina
Gjesteforskerprogram
Tyske
studenter
India
SANORD
WUN
Makerere
University,
Uganda
INTERNASJONALISERING
FORSKNING
Navn eller avdeling / enhet
HOVEDSATSNINGSOMRÅDE:
MARIN FORSKNING
Navn eller avdeling / enhet
MARIN FORSKNING
Marin forskning drives hovedsakelig ved:
- Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Bergen Museum
- Uni Research-avdelinger
Andre fagmiljøer finnes også ved:
- Det medisinsk-odontologiske
- Det samfunnsvitenskapelige
- Det juridiske fakultet.
UiB er partner i:
- Bergen marine forskningsklynge
Navn eller avdeling / enhet
HOVEDSATSNINGSOMRÅDE:
UTVIKLINGSRELATERT
FORSKNING
Navn eller avdeling / enhet
DEVELOPMENT RESEARCH
UiB Global har ansvaret for å samordne støtten til global- og
utviklingsrelatert forskning ved UiB.
Utviklingsrelatert forskning dekker følgende tematiske områder:
Global helse, klima, kultur og samfunn,
økologi, utdanning, kjønn, politisk styresett,
menneskerettigheter, migrasjon og fattigdom
Viktige tverrfaglige kryssningspunkter:
- Senter for internasjonal helse (SIH)
- HEMIL-senteret
- UiB Global
- Senter for kvinne-og kjønnsforskning (SKOK)
- Comparative Research Programme on Poverty (CROP)
- IMER Nettverket
PUBLIKASJONER
2013
3040
2005
2005
Kilde: NSD/DBH 04-2013
Navn eller avdeling / enhet
SENTER FOR FREMRAGENDE FORSKNING
ERC GRANTS (2013)
European Research Council (ERC) Advanced Grants:
• Rigorous Theory of Pre-processing
• Tracing the evolution of symbolically mediated behaviours within variable
environments in Africa
• Hearing voices - From cognition to brain complexities
• Microbial Network Organisation
• Novel Tools for Early Childhood Predisposition to Obesity
• Terrestrial Gamma Flashes
-the Most Energetic Photon Phenomenon in our Atmosphere- TGF-MEPPA
• Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons
European Research Council (ERC) Starting Grants:
• Parameterized Approximation
European Research Council (ERC) Synergy Grants:
• Arctic Sea Ice and Greenland Ice Sheet Sensitivity
UTDANNING
Navn eller avdeling / enhet
STUDENTER (2013)
ANDEL NORSKE OG UTENLANDSKE STUDENTER PR. FAKULTET 2013
Navn eller avdeling / enhet
FORSKERUTDANNING
Navn eller avdeling / enhet
AVLAGTE DOKTORGRADER 2009 - 2013
Navn eller avdeling / enhet
Navn eller avdeling / enhet
Navn eller avdeling / enhet
Navn eller avdeling / enhet
Her kan en sette inn aktuell logo, samt skrive noe om hva samarbeidet
går ut på.
Navn eller avdeling / enhet

similar documents