Profetene i Det gamle testamente

Report
PROFETENE I DET
GAMLE TESTAMENTE
PROFET
- Sendebud fra Gud
Nabi
◦ det hebraiske og arabiske ordet for profet
◦ betyr en utroper
◦ Tanken om at Gud har sendt profeter er viktig i jødedommen, islam og kristendommen
Profetene i Bibelen
◦ hadde et budskap
◦ ønsket å påvirke samfunnet rundt seg
◦ ble ofte forfulgt fordi de kritiserte avgudsdyrking og urettferdighet i samfunnet
◦ de advarte folk
◦ kunne bringe håp i en vanskelig situasjon
◦ Moses – den største profeten for jødene
◦ Jesus – verdens frelser (kristendommen)
◦ Muhammad – den siste og største profeten for muslimene
◦ «Det er ingen gud uten Gud, og Muhammad er hans profet.»
◦ Både kristne og muslimer tror at mange personer i Bibelen har vært Guds profeter
Profetene i det gamle Israel
◦ vanlig med profeter
◦ herskerne knyttet til seg profeter som kom med budskap fra den guden de trodde på –
rådgivere
◦ profetene i Bibelen – kritiske til herskerne og deres rådgivere
Kongebøkene
◦ GT
◦ Elia og Elisja – to modige profeter
- De tok opp kampen mot urettferdighet og avgudsdyrking
Natan – rådgiver for kong David
- Les tekst side 150
- Samtale oppgave 5, s 158
◦ Profetene snakket ofte i bilder og gåter
◦ Flere av Bibelens profeter har fått egne skrifter – Skriftprofeter
◦ Profetenes tilhengere som har skrevet ned det profetene sa og gjorde
◦ 16 profetbøker i GT
DOMSPROFETENE
- En protest mot urett, vold og religion
◦ Store klasseskiller på 700-tallet f. Kr
◦ Jordeiere og handelsmenn fikk det som de ville
◦ Det skjedde mange overgrep mot de som ikke hadde
noen til å beskytte seg
◦ De rike ga gaver til prestene
◦ Domsprofetene sto fram og forkynte Guds dom
◦ Amos og Hosea – Nordriket
◦ Jesaja og Mika – Judea
◦ Profetene mente at dyrking av Gud var kvalmende
◦ Gud krevde rettferdighet
→ Les og snakk om tekstutdrag, s 153
◦ Herskerne så på profetene som en trussel – de ønsket ro og orden
◦ Noen profeter ble fengslet og forfulgt
◦ Amos – forbud mot å tale + måtte forlate Israel
PROFETEN JEREMIA
En mann som levde farlig
◦ Ble forfulgt og utsatt for drapsforsøk
◦ All motgangen gikk inn på Jeremia – han ble fortvilet
◦ «Forbannet være den dagen da jeg kom til verden!»
◦ Han greide ikke å svikte det oppdraget han hadde fått av Gud
◦ Domsprofetene hevdet at katastrofer ville komme hvis folket og kongene ikke
omvendte seg
◦ Domsprofetene ble kalt landsforrædere
◦ De verste ulykkene skjedde i 721 og 586
◦ 721: Israels undergang – blir en del av assyrerriket
◦ 586: Judas undergang – Jerusalem blir erobret, tempelet blir lagt i grus
◦ Profetene hadde rett
◦ Kongene og deres rådgivere blir kritisert i Bibelen
◦ De fattige og de undertrykte kommer til orde
◦ Profetenes forkynnelse – et rop om rettferdighet
◦ Profetene har betydd mye for menneskene helt opp til vår egen tid
JESAJA
- Gir folket håp og trøst
◦ «Den andre Jesaja»
◦ Trøsteboka
◦ Jødene må ikke være motløse
◦ Det finnes ingen andre enn Israels Gud
◦ Gud har skapt alle mennesker
◦ Tro på framtiden
◦ Perserkongen Kyros erobret Babylon i 539 f. Kr – lot jødene dra hjem
◦ Tempelet skulle bygges opp igjen
◦ Messias
◦ Profetenes løfter om noe nytt
◦ «sangene om Herrens tjener» – inneholder profetier = budskap om noe som vil skje i
fremtiden
PROFETENES
BUDSKAP I FIRE
PUNKTER
◦ Protest mot urettferdighet og undertrykkelse
◦ En dom over ledere og folket fordi de ikke tok Guds pakt på alvor
◦ Advarsel mot kommende ulykker
◦ Håp for framtiden

similar documents