Forandringer i forståelsen af virksomhedernes sociale ansvar i det

Report
FORANDRINGER I DEN OFFENTLIGE POLITIK
OM VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR I
DET NYE ÅRTUSINDE
Thomas Bredgaard, Lektor, Ph.d.
[email protected]
Konference, Aalborg stadion, 13 januar 2012.
UNDERSØGELSENS FORMÅL
1.
2.
3.
At analysere udviklingen i den offentlige politik
om det sociale ansvar i perioden efter
årtusindeskiftet
At forklare hvorfor og hvordan denne udvikling
er sket
At give bud på, hvad det betyder for praksis og
kvalificering i beskæftigelsessystemet
UDVIKLINGEN I DEN OFFENTLIGE POLITIK OM
DET SOCIALE ANSVAR
Virksomhedernes
sociale ansvar
Det rummelige
arbejdsmarked
Virksomhedernes
sociale engagement
Virksomhedernes
samfundsansvar
Periode
1991-1998
1998-2001
2001-2004
2004-
Slogan
Plads til alle
Brug for alle
Det betaler sig
Overskud med
omtanke
Strategi
At begrænse
marginalisering ved
at appellere til
virksomhedernes
samfundssind
At øge
arbejdsudbuddet ved
at forpligte de
centrale aktører til at
øge arbejdsmarkedets
rummelighed
At overtale
virksomhederne til at
påtage sig et større
arbejdskraftansvar
At overtale
virksomhederne til at
påtage sig et større
samfundsansvar
Politisk målsætning
Sikre velfærdssamfundets
overlevelse og
mindske polarisering
på arbejdsmarkedet
Mindske offentlige
udgifter og øge
arbejdsstyrken
Mindske offentlige
udgifter og øge
arbejdsstyrken
Markedsføre
Danmark i udlandet
og fremme
virksomhedernes
konkurrenceevne
Primær
ressortplacering
Socialministeriet
Socialministeriet/
Arbejdsministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Økonomi- og
Erhvervsministeriet
MEDIERNES DAGSORDEN
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Det rummelige arbejdsmarked
Virksomhedernes sociale ansvar
Corporate Social Responsibility/Virksomhedernes samfundsansvar
Virksomhedernes sociale engagement
FORMER FOR GRADVIS INSTITUTIONEL
FORANDRING
Forskydning
Lagdeling
Drift
Ombygning
Udtømning
Definition
Langsomt øget synlighed
af underordnede
institutioner ift.
dominerende institutioner
Nye elementer som
tilknyttes
eksisterende
institutioner
forandrer gradvist
deres status og
struktur
Institutionel
vedligeholdelse
forsømmes
Genanvendelse af
ældre institutioner
til nye formål; nye
formål knyttes til
ældre strukturer
Gradvist
sammenbrud af
institutioner over
tid
Mekanisme
Afhopning
Differentieret vækst
Bevidst
forsømmelse
Omdirigering,
omfortolkning
Udtømning
Proces
•Institutionel inkoheræns
åbner op for afvigende
adfærd
•Aktiv kultivering af ny
handlingslogik indenfor
eksisterende institutioner
•Genopdagelse og
aktivering af latente
institutionelle ressourcer
•Invasion af fremmed
praksis
•Hurtigere vækst i
nye institutioner der
er skabt på kanten af
ældre inst.
•Den nye kant æder
sig ind på den gamle
kerne
•Nyt institutionelt lag
tapper af støtten til
det ældre lag
•Kompromis mellem
det ældre og det nye
bliver langsomt til
nederlag for de
ældre institutioner
• Forsømmelse af
tilpasning i
forhold til
ændrede
betingelser
medfører
forandrede
institutionelle
effekter
• Institutionen
ændres ikke ved
reform af regler
men ved at
reglerne ikke
ændres selv om
omgivelserne gør
•Uoverensstemmel
se mellem regler
og deres
håndhævelse
•Selvkonsumering
•Faldende afkast
•Overstrækning
Wolfgang Streeck & Kathleen Thelen (2005): Beyond Continuity – Institutional Change in Advanced Political Economies, Oxford
University Press.
ANTAGELSER OM FORANDRINGEN AF
VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR
Forskydning
Lagdeling
Drift
Ombygning
Udtømning
•Ny magtbalance, hvor det
rummelige
arbejdsmarkeds støtter
gradvist marginaliseres
eller afhopper
•CSR ”genopdages” af
dominerende aktører
•Det rummelige
arbejdsmarked lever videre
i underordnet position og
med færre aktive støtter
•Det rummelige
arbejdsmarked ”fryser
fast”
•CSR vokser frem som
nyt lag på kanten af
DRAM, vokser i
popularitet og overtager
gradvist ressourcerne
og opmærksomheden
•Vedligeholdelsen af
det rummelige
arbejdsmarked
forsømmes ved
overflytningen til BM
•Virksomhedernes
internationaliseres
men forestillingen om
det rummelige
arbejdsmarked
forbliver uændret
•Det rummelige
arbejdsmarked
består formelt, men
mister grebet om den
sociale virkelighed
•Det rummelig
arbejdsmarked
bliver får en ny
funktion og bliver
en del af
markedsføringen af
Danmark i
udlandet for
”ansvarlig vækst”.
•Det rummelige
arbejdsmarked har
haft sin tid og
kollapser gradvist

similar documents