Godkendt af `Emilie Husted` vha. indholds

Report
Produktivitet, økonomistyring
og samarbejde – hvor ligger
potentialet?
Økonomistyring – offentlig sektor
 I mange år en stor udfordring
 Det er det ikke mere
– Budgetter bliver overholdt
 Årsag
– Der er en hård straf forbundet med ikke
at overholde udgiftslofter
Har vi så problemer?
 De fremtidige midler bliver ikke rigelige
– Politisk prioritering, hvor rigelige
 Hvordan får vi en ordentlig kvalitet med
de tilgængelige midler?
– Prioritering
– Produktivitet
Er produktiviteten dårlig i den
offentlige sektor?
 Vi ved det ikke – men en formodning
om, at den er lavere end i privat sektor
– Offentlig sektor har ikke samme klare
bundlinje som privat virksomhed
– At undgå dårlige ”sager” vejer ofte
tungere end produktivitet
– Meget bureaukrati
– Svært at skabe incitamenter til innovation
Måling af produktivitet
 Private sektor:
– Gode muligheder inden for fremstillingssektor
– En udfordring inden for service, men
meningsfuld
 Offentlig sektor:
– Næsten umuligt at gøre ordentligt
– Traditionelt har nationalregnskabet opgivet at
måle på andet end input
 Men et stort behov
– Benchmarking en mulighed
 Selv benchmarking er svær
KORA-analyse af kommuner
 Vanskeligheder ved produktivitetsberegning:
– Service skal måles uafhængig af
ressourceforbrug
– Kommuner har forskellige grundvilkår
(befolkningssammensætning)
– Kommuner kan prioritere forskelligt (dvs.
forskellige målsætninger)
 DEA-analyse tager hensyn til alt dette
– Konservativt mål
Kommunale produktivitetsniveauer
Analyseniveau spiller en vigtig rolle
 Når hele det kommunale serviceniveau
betragtes, så fås et ret lille potentiale
– Fleksibilitet til at være forskellig stor
– Kommuner gør det typisk ikke godt på alle
områder
 Når områder betragtes hver for sig, fås et
meget større potentiale
– Fleksibilitet til at være forskellig mindre
Potentiale
 Offentligt forbrug: 500 mia.
 Kommunerne: 49%
 Skoleområde, ældreområde og dagtilbudsområde peger på et potentiale på ca. 10%
 ca. 25 mia. i kommuner og evt. 50 mia. i hele
offentlig sektor
 Baseret på benchmarking – de bedste kan nok
også gøre det bedre
 Bemærk: et potentiale er ikke guld på gaden
– Hvordan høstes potentialet?
– Potentialet er ikke lige stort i alle kommuner
Hvordan øges produktiviteten i
offentlig sektor?
 Anbefalinger fra Produktivitetskommissionen: forslag til styringsændringer
– Mere fokus på kerneydelse og produktivitet
10
Hvad med offentligt-privat
samarbejde?
 Det har ikke været behandlet i
Produktivitetskommissionen
 Det bliver det næste
 Forventning, at OPP og udlicitering kan øge
produktiviteten
– Incitamenter/innovation i privat sektor
”overføres” til offentlig sektor
11
Udvikling af offentligt-privat samspil
på det specialiserede socialområde
 KORA-analyse i samarbejde med Dansk
Erhverv
 Kortlægning af erfaringer med samarbejde
mellem:
– Det offentlige
– Private aktører
– Non-profit aktører
12
Privat Leverandør Indikator
13
Analysen
 Metode:
 Interviews
 Temaseminarer
14
Resultat
 Samarbejdsmodeller:
– Driftsoverenskomst
– Markedsbaserede
– Partnerskaber
 Erfaringer:
– Blandede
– Mange positive
– Rigide regler
15
Hovedanbefaling
 Mere fleksibilitet
 Testprojekter (partnerskabsaftaler)
16
Er privat altid mere produktiv?
 KORA-rapport (Rigsrevisionen): Sammenligning af
Andre Aktørers beskæftigelsesindsats:
– Henviste til AA mister de første 6 måneder i gennemsnit
10 arbejdsdage
– AA billigere end kommunale
– Netto samfundsøkonomisk tab på 11.000 pr. henvist til AA
– Mulig årsag: kontrakt med AA belønner ikke i tilstrækkelig
grad hurtig beskæftigelse
17
Afsluttende kommentarer
 Det er svært at måle produktivitet i den
offentlige sektor
 Der er et stort potentiale for at forbedre
produktiviteten
 Det er ikke umiddelbart ”guld på gaden”
 OPP og udlicitering er formodentlig en del af
løsningen
18

similar documents