klikk for presentasjon

Report
Utvikle kunnskaper og evne til å tenke
kritisk om bruk av alkohol
 Styrke holdningene mot bruk av alkohol
 Styrke ferdigheter til å si nei til rus
 Utsette alkoholdebut







At alkoholen er å finne i hver eneste celle etter du har drukket
den, også i alle cellene i fosteret til en gravid kvinne, slik at
mor og foster har samme promille?
At hvis alkoholinntaket er for stort, kan pustesenteret i hjernen
rammes, slik at pusten stopper?
At alkohol kan hindre cellene som stopper infeksjoner sin
funksjon, så man kan ha økt mottagelighet for infeksjoner når
man har drukket?
At barn som er eksponert for alkohol i fosterstadiet, vanligvis
får nedsatt IQ, lærevansker og konsentrasjonsproblemer?
Hvert år dør 400 i Norge, som en direkte følge av alkohol?
Over 50 000 personer i Norge drikker alkohol tilsvarende en
halv flaske brennevin hver dag?





At bruk av anabole steroider kan føre til håravfall, kviser,
utvikling av bryster, leverskader og hjerteinfarkt pluss en hel
rekke psykiske plager?
At regelmessig bruk av narkotika over tid fører til at dosen må
økes hver gang for å oppnå samme stimulerende virkning,
som gjør det utrolig farlig å begynne med stoff?
Siden Kokain er etsende, etser den ofte bort veggen mellom
neseborene, siden man som oftest sniffer den inn?
Narkotikaproblemet rammer samfunnet ved at det blir brukt
enorme utgifter og at behandlingen av narkomane legger
beslag på store menneskelige ressurser?
De jordbruksarealene som blir brukt til narkotikaproduksjon er
unyttig bruk av naturen, for i en verden hvor store deler av
befolkningen sulter har vi ikke råd til å drive slik unyttig
jordbruksdrift eller sløsing med menneskelige ressurser?

Jeg har foretatt en spørreundersøkelse på en rekke elver,
foreldre og lærere. Svarene var relativt like innen
aldersnivået, og det er tydelig at voksne og ungdommer har
ulike syn på rus. Jeg skal nå foreta spørsmålene og svarene.
Det var ca 12 stk med i undersøkelsen

Hva tror du påvirker ungdommer til å drikke?
- Man drikker fordi andre gjør det, gruppepress og
vennepress.
- Man drikker på fester fordi de andre drikker, man vil ikke
skille seg ut. Man sier sjelden nei eller stopp.
- Når man er ung, vil man ha det gøy og eksperimentere
utenfor grensene.
- Man drikker for å glemme
- Tilbud, det er en svært lett sak å skaffe seg alkohol.


Hvordan reagerer du når du vet at ungdommer under 18
drikker? På dette spørsmålet svarte de fleste unge:
- Det er så vanlig, at man reagerer ikke lengre.
- Jeg er selv en av dem, så jeg reagerer ikke.
- Jeg drikker selv, jeg henger meg på.
Mens de fleste voksne svarte:
- Der er trist
- Hvorfor? Skjønner de ikke at det er farlig?
Hvordan reagerer du når du vet at ungdommer
prøver/bruker narkotika? De fleste unge var her enig i at det
ikke var like greit med narkotika som alkohol;
- Det er dumt noen prøver det, det er jo vanedannende.
- Det er dumt og man burde holde seg unna det.
Flere voksne svarte at de ble trist og oppgitte

Hva tror du er populært å drikke, og hvor mye tror du en
enkelt ungdom drikker på en fest?
- Man drikker øl, cider, hjemmebrent, sprit, rusbrus, vin.
Det varierer fra person til person, men de fleste sin hensikt er å
kjenne rusen fort, så man drikker mye på kort tid.

Hva vet du om disse rusmidlene; Alkohol, Cannabis,
Amfetamin, Heroin, LSD, Kokain, Ecstasy og GHB? Det som var
verdt å merke seg her, var at det de unge visste om
narkotikaen, var det positive, ”rusen”, mens de voksne visste
de dårlige sidene, hva som skjer med kroppen etter du har
tatt det og er blitt avhengig. De unge svarte ofte slik; Det er
beroligende, det er bedøvende osv, mens de voksne svarte
hvordan man får det i seg, og de skadelige virkningene på
lang sikt.
Det siste spørsmålet var om jenter og gutter drakk like mye,
her var det relativt like svar; jenter og gutter drikker omtrent
like mye, men hos jenter tar det mindre tid før synlig
berusning, så det kan se ut som de drikker mer.


Det man fikk ut av denne
spørreundersøkelsen, er at de unge har
mye kunnskaper om rus. Men de unge
burde sette seg mer inn i de negative
følgende av rus, slik at de kan lære av
andres feil, før de begår dem selv.
Cathrine Pettersen
Design & Håndverk 1 Brundalen Videregående, Trondheim

similar documents