Presentasjon

Report
Elektronisk løgndetektor
Bergen 28.08.2013 KHS
Strøm
Symbol:
Måles i:
Sammenligning:
I
Ampere (A)
Vannstrøm som flyter i et rør eller elv. Størrelsen
på strømmen måles i hvor mye som passerer et
tverrsnitt i løpet av en gitt tid, og ikke farten den
har eller hvor hardt den presser seg frem.
Spenning
Symbol
Måles i
Sammenligning
U
Volt (V)
Vanntrykk i rør. Desto større
trykk, desto mer vann kan
presses gjennom en hindring.
Spenningen kan derfor
påvirke strømmen, men det
går an å ha stor spenning
uten at det går strøm, og liten
spenning men likevel stor
strøm.
Motstanden
Symbol:
Måles i:
Ringene:
Sammenligning:
R
Ohm Ω
Fargekoden forteller hvor
mange Ohm den har.
Vannkran som bremser vannstrømmen i røret
Ohms lov
U
U = R I (huskeregel: gURI)
R
I
Oppdrag for motstanden
Jeg trenger at det går 0,5 A i en ledning og vil koble til et bilbatteri
på 12 V. Hvor stor motstand må det da være i denne kretsen?
U  RI
U  12V
I  0,5 A
R?
U 12V
R 
 24
I 0,5 A
Dioden
Symbol:
Figur:
Egenskap:
Sammenligning:
D
Slipper strømmen kun en vei gjennom
Sykkelventil
Dioden slipper strømmen kun en vei gjennom. Det betyr at
den må monteres inn riktig vei i kretsen. Det lengste beinet
må gå mot plusspolen.
Det går ingen strøm før spenningen overstiger en gitt
grense.
Økes spenningen enda mer, vil det rase strøm nesten uten
ytterligere motstand. Dioder trenger derfor en motstand
sammen med seg for at de ikke skal bli ødelagte.
Regneoppgave
Lysdiodene på bildet slipper ikke strøm igjennom før det er 2V spenning.
Lyset er sterkt nok med 20 mA gjennom dioden.
Vi bruker 3V. Hvor stor motstand må vi bruke?
U  3V
I  0, 02 A
Spenningsfall  2V
R?
Regneoppgave
• Siden det ikke skjer noe de første to voltene, trenger vi bare å se på
den siste volten.
• Vi bruker Ohms lov og snur den rundt så vi finner R
U  3V
I  0, 02 A
Spenningsfall  2V
3V  2V  1V
U
1V
R 
 50
I 0, 02 A
Kondensatoren
Symbol:
C
Figur:
Egenskap:
Sammenligning:
Lager forsinkelse eller tar bort støy
ballong på rør, oppladbart batteri
Transistoren
Symbol:
C - Mot pluss
Figur
Egenskap
Sammenligning
T
c
b
e
Bryter/Forsterker
Lysbryter/forsterker
E - Mot minus B - mot styrestrøm
Det midterste beinet er som en styrespake. En svak strøm inn her tillater
en stor strøm gjennom de to andre beina. Styrestrømmen er svak, men må
ha en spenning på mellom 0,6 V og 0,8 V høyere enn spenningen i E
Transistorkobling
Strøm ledes fra plusspolen, gjennom
vannet, gjennom en motstand og til
basen på transistoren
Når det går strøm mellom base og emitter,
vil det også gå strøm mellom collektor
og emitter.
c
b
e
Strømmen mellom collektor og emitter er
mye større enn strømmen gjennom
basen.
Slik kan vi styre strømkrevende prosesser
med svake signaler.
Høyttaler
Høyttalere inneholder spoler som blir
magnetiske når det går strøm
gjennom dem.
I bunnen av høyttaleren er en stor og sterk
magnet.
Når spolen blir magnetisk, tiltrekkes eller
frastøtes den magneten i bunnen.
Spolen er limt fast til membranen som
derved skyves ut eller trekkes inn mot
magneten.
Slik beveges høyttalermembranen frem og
tilbake og setter luften i vibrasjon, noe
vi hører som lyd.

similar documents