PowerPoint til session 2: Myter og facts

Report
Session 2:
Myter og facts
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
Program
• Velkommen og præsentation
• Siden sidst
• Dagens emne: Myter og facts
• Introduktion til hjemmeopgave
• Tak for i dag
• Pause når det passer
Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
Tanker siden sidst
• Hvordan er det gået siden sidst?
• Hjemmeopgave
Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
Hvad ved I om bipolar lidelse
Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
Myter og facts
• Hvilke erfaringer har du ?
• Hvilke tanker gør du dig om det ?
Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
9 typiske fejlagtige fordomme
1. Det er noget lægerne finder på
2. Det er noget der kun eksisterer i vestlige lande
3. Det er en sygdom der er opstået i dette århundrede
4. Det er kun svage mennesker der får den
5. Det smitter
6. Man kommer sig aldrig fra sygdommen
7. Det er en gave /straf fra GUD
8. Jeg er selv skyld i det
9. Det er en lammende/invaliderende sygdom
Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
6
Fakta
• Den officielle prævalens er 1-2%, nyere studier tyder på op
til 4%
• Optræder lige hyppigt hos mænd og kvinder
• Debuterer i alle aldre oftest i 15 til 25 års alderen
• Skal behandles som en kronisk, medicinsk sygdom, hvor
man med den rette behandling kan opnå kontrol over
sygdommen og en god livskvalitet
• Det er hverken mere eller mindre alvorligt, end at have en
anden kronisk sygdom som astma eller diabetes.
• For størstedelen kan lidelsen blive holdt under kontrol ved
at følge behandlingen og ved at passe på sig selv
Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
Hvorfor bruge diagnoser?
• En inddeling af kendte sygdomme
• Kommunikation om sygdomme
• Årsagsforklaring
• Indsætte relevant behandling
• Forudsige mulig forløb og prognose
Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
8
Kategorierne F00-F99
F00-09 Organiske psykiske lidelser
F10-19 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af
alkohol eller andre psykoaktive stoffer
F20-29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akuttet og
forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser
F30-39 Affektive sindslidelser
F40-49 Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med nervøst
betingede legemlige symptomer
F50-59 Adfærdsændringer forbundne med fysiologiske forstyrrelser og fysiske
faktorer.
F60-69 Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd.
F70-79 Mental retardering (åndssvaghed)
F80-89 Psykiske udviklingsforstyrrelser
F99
Manual
Psykoedukation
for psykoedukation
for patienter
- Bipolar
med bipolar
affektiv
affektiv
lidelse
sindslidelse
Psykisk lidelse eller forstyrrelse ikke på anden måde specificeret.
9
Hjemmeopgave
• Hvad mener du er den udløsende årsag til din sygdom?
Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
Tak for i dag
• Var der noget, der var nyt eller overraskende?
• Hvad tager I med jer fra i dag?
• Hvad skal der ske næste gang?
• [Evt. evalueringsskema]
Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv
sindslidelse

similar documents