Kulturværftet som tredje sted - Det Informationsvidenskabelige

Report
Kulturværftet som tredje sted
Støjgener på 3. etage, Faktaafdelingen
Det tredje sted som teori
• Det tredje sted er en sociologisk teori af Ray Oldenburg
fra hans bog: The great good place. Cafés, coffee shops,
bookstores, bars, hair salons and other hangouts at the
heart of a community (1989)
• Informationsordbogens definition: Et offentligt rum (fx
et bibliotek), hvor man kan komme, tilbringe tiden og
møde andre. Også kaldet det tredje sted (uden for
hjemmet og arbejdspladsen), som er et åbent
mødested i et demokratisk samfund
• Med andre ord, det tredje sted er et ”værested” og et
”møderum” udenfor hjemmet og arbejdspladsen
Det tredje sted er en normativ teori
• Det tredje sted betragtes som værende noget
”positivt”, dvs. der er tale om et ”godt” og
”behageligt” mødested
• Teorien er derfor ikke neutral men rettet imod
gode og behagelige følelser vedrørende
mødestedet i det offentlige rum
Kulturværftet i Helsingør
• ”Men i dag kan man se den stik modsatte tendens, nemlig
en renæssance for de fysiske biblioteker, der bliver bygget.
Store, flotte og spektakulære biblioteker bliver bygget
overalt i verden for øjeblikket. I Danmark har vi f.eks. det
nye kulturværft i Helsingør eller det nye multimediehus i
Århus. Så det fysiske bibliotek har stadigvæk en stor
betydning, men det har ændret rolle i forhold til tidligere,
hvor det først og fremmest var en samling af materialer. I
dag er det i højere grad også et mødested, hvor man skaber
relationer og får oplevelser, og et kulturhus i bredere
forstand. Det er en fantastisk interessant udvikling.” –
Henrik Jochumsen
(http://www.iva.dk/forskning/forskerportraetter/henrikjochumsen/)
Laksesandvich fra caféen ”Spisehuset” på Kulturværftet
Adgang til mad og drikke er vigtigt for et tredje sted. Det er ikke absolut nødvendigt,
men det er ønskværdigt, fordi ellers bliver bibliotekets brugere nødt til enten selv at
medbringe mad og drikke eller de bliver nødt til at forlade stedet, når de bliver sultne
og tørstige. Det tredje sted er kendetegnet ved at være et godt mødested.
Problemstillinger:
•
•
•
•
•
Støjproblemet:
Studiecellerne er ikke lydisolerede
Der er ikke fuldstændig ro i Horisonten
Kulturhus og bibliotek:
Er der et velfungerende samspil imellem
kulturhuset og biblioteket på Kulturværftet?
Det manglende loft i nærkontoret
Der er et prismeloft over cellerne, som ikke er isoleret i forhold til de
andre celler. Derfor kan man høre uden for cellerne, hvad der bliver sagt
inde i cellerne.
Analyse af interviewundersøgelsen
• Jeg har talt med seks af Kulturværftets brugere og 2
bibliotekarer på Fakta-afdelingen.
• Alle jeg har talt med mener den manglende lydisolering i
studiecellerne er et problem
• Alle jeg har talt med er glad for samspillet imellem
bibliotek og kulturhus. Jette, der er bibliotekar på Faktaafdelingen, mener f.eks. at der kan være et endnu
tættere samarbejde imellem bibliotek og kulturhus
• Interviewpersonerne har ikke følt sig generet af støj i
Horisonten. De mener, Horisonten er et godt
læseområde
Horisonten som læseområde. Her er en meget god
udsigt, og det er det mest populære læseområde på
Fakta-afdelingen.
Støjgener i Horisonten
• Der er ikke nogen af interviewpersonerne, der
har følt sig generet af støj i Horisonten. Der er
derfor et godt miljø til at læse aviser,
tidsskrifter og bøger i Horisonten.
• Interviewpersonerne er meget tilfredse med
samspillet imellem kulturhus og bibliotek, og
ser ikke nogen grund til at ændre noget, for at
få mere stilhed på biblioteket
Løsningsforslag
• At lydisolere studiecellerne på 3. etage, Faktaafdelingen
• Det er vigtigt, at opføre sig på en måde så
brugerne i Horisonten føler sig godt tilpas. Dette
kan gøres ved at følge principperne om det tredje
sted
• Skiltning med forbud om samtale er ikke
ønskværdigt. Det er derimod vigtigt, for et godt
tredje sted, at der er en god stemning, og alle
føler sig godt tilpas
Konklusion
• Mine observationer og undersøgelser viser at der
er brugere som føler sig generet af den
manglende lydisolering i studiecellerne
• Det er op til brugerne i Horisonten at vise hensyn
til hinanden ud fra værdierne omkring et godt
tredje sted, hvor alle føler sig godt tilpas
• Det vil være ønskværdigt at Fakta-afdelingen er et
godt tredje sted, så længe det ikke går ud over
seriøsiteten af den viden, som bliver formidlet
Litteratur
• http://www.informationsordbogen.dk/concept.php?cid=4131
• (http://www.iva.dk/forskning/forskerportraetter/henrikjochumsen/)
• Kvale, Steinar. Interview – En introduktion til det kvalitative
forskningsinterview. Hans Reitzels Forlag, København, 1997.
• Oldenburg, Ray. The Great Good Place - Cafés, Coffee Shops,
Bookstores, Bars, Hair Salons and other Hangouts at the Heart of a
Community. Marlowe & Company, New York, 1989.
• Oldenburg, Ray. Celebrating the Third Place – Inspiring Stories about
the Great Good Places at the Heart of Our Communities. Marlowe &
Company, New York, 2001.
• Rasmussen, Casper Hvenegaard, Henrik Jochumsen, Dorte SkotHansen (2011). Biblioteket i byudviklingen - oplevelse, kreativitet
og innovation. København: Danmarks Biblioteksforening og Det
Informationsvidenskabelige Akademi.

similar documents