Kartografi - Handelsakademin

Report
KARTOGRAFI
KARTAN
För över 6000 år sedan ritade man kartor i
Turkiet, finns troligen ännu äldre.
 Kartorna visade stadsplaner och vem som
ägde jordbruksmarken.
 Man visste ännu inte om jordens form och
storlek.
 Grekerna räknade ut att jorden var ett klot och
Erastotenes beräknade omkretsen till 46 500
km, ca 275 f.Kr

TELLUS I CENTRUM
Man trodde att solen och andra planeter
kretsade kring jorden.
 Mätningar blev lättare då man införde
metersystemet. En tiomiljondel av sträckan
mellan ekvatorn och nordpolen.

ANDERS BURE
Svensken Anders Bure visade 1626 upp sin
Norden-karta.
 Han grundade Lantmäteriverket som är
Sveriges äldsta ämbetsverk. De har till uppgift
att producera kartor över vårt land.

ANDERS BURES KARTA FRÅN 1626
KARTAN FYLLS
På 1800 och 1900 talen fyllde man i de sista
vita fläckarna på kartan, ex kapplöpningen till
Sydpolen 1911. Amundsen, Scott.
 1900 talets tekniska utrustning ledde till allt
mer exakta kartor.
 Flygfotografering, sattelitbilder och datorisering.

HUR KAN MAN TYDA KARTAN?

Se sid 28-30 i Vår planet.

Det finns även olika tematiska kartor. Dessa kan vi
se på sid 33-35.
De är kartor som beskriver förekomsten av något i
det område kartan täcker.
 Det kan handla om hur många människor som bor
i ett land och hur dessa människor är fördelade

BREDDGRADER
Det finns även linjer som utgår från ekvatorn.
 Dessa kallas breddgrader eller parallellcirklar
och det finns 180 stycken totalt.
 90 st. söder om ekvatorn och 90 norr om.
 180 grader totalt bildar tillsammans summan
av en halvcirkel.
 En plats söder om ekvatorn kan ha 30 grader
sydlig bredd.

BREDDGRADER ELLER PARALLELLCIRKLAR
GRADNÄTET
Jorden har 360 meridianer eller längdgrader.
Dessa utgår 180 st. åt väster och 180 st. åt
öster från Noll-meridianen.
 Noll-meridianen går från nordpolen till sydpolen
genom Greenwich utanför London.
 Varje meridian har en grad och totalt blir det
då 360 grader. Precis som en cirkel!
 De grader som går öster om nollan betecknas
t. ex. 30 grader östlig längd (30° ö.l)

LÄNGDGRADER ELLER MERIDIANER
LÄNGDGRADER OCH BREDDGRADER
SVERIGE
I Sverige har vi något som kallas rikets nät.
Numera SWEREF 99.
 Det är en ytterligare indelning av det globala
gradnätet för att kunna göra precisare bestämning
av en orts position.
 Det finns ett antal storrutor som sedan delas in i
mindre rutor. Delas en storruta 4 gånger får man
den topografiska kartan.
 Delas en storruta 100 ggr får man den
ekonomiska kartan.

SWEREF 99
ÅT VILKET HÅLL ÄR NORR?
Den frågan kan besvaras på olika sätt. Det finns
nämligen ett magnetiskt norr och ett kart-norr.
JORDEN ÄR INTE RUND!
1600-1700 tal- man inser att jorden är
tillplattad vid polerna.
 Detta leder till problem då man ska rita kartor.
 Man har insett att jorden är svagt päronformad!
 För att lösa problemet skapades en ellipsoid.
Det är en tänkt linje under kontinenterna som
en förlängning av havsytan.

HUR AVBILDAR MAN EN RUND VÄRLD PÅ ETT
PLATT PAPPER?

Svar det går INTE!

MEN man kan försöka på olika sätt med olika
kartprojektioner!

Låt oss titta på några!
CYLINDRISK PROJEKTION
PLAN PROJEKTION
KONISK PROJEKTION
MERCATORS PROJECTION

Är en cylindrisk projektion.

Används när man ska navigera för att vinklarna
på kartan stämmer med verkligheten.

Problemet är att de kontinenter långt från
tangeringspunkten blir kraftigt förstorade.
MERCATORS PROJEKTION
PETERS PROJEKTION

Här stämmer kontinenternas storlek men
formen är förvrängd.

similar documents