LBZ registratiemodule

Report
LBZ registratiemodule
Road Show 2012
Floor Bakker, DHD/ Renna Plukker, Tieto
Inleiding
1. LBZ datamodel en implicaties voor ICT
2. Functies van registratiemodule
3. Tips
Datamodel
Normaal
Cursief
= LBZ
= LBZ doorontwikkeling
Instelling
1
Behandelde Patiënt
2
Zorgtraject
3
Subtraject
4
Diagnose Fin
5
Zorgmoment
9
Overige
verrichting
8
Zorgprofiel
6
Opname
12
Ambucontact
13
Diagnose
Opname
10
Diagnose
Ambucontact
14
Medicatie en overig
15
Honorarium
7
Financieel
Verrichting
11
Medisch
Aanlevering
Financieel
Medisch
= DIS dataset
(Dag)opnamen op ontslagbasis
Ambulant per contact
Implicaties ICT
LBZ Financieel
•
Financieel deel van de LBZ = DIS dataset
•
DIS dataset door DBC Onderhoud/DIS uitgebreid met
unieke patiënt-id en opnamenummer
•
DIS dataset kan dus in kopie naar DHD
LBZ Medisch
•
Inbouwen van ICD-10, evt. Diagnosethesaurus, en
Verrichtingenbestand (CBV)
•
Inregelen LBZ registratiemodule
Inleiding
1. LBZ datamodel en implicaties ICT
2. Functies van registratiemodule
3. Tips
Waarom een LBZ registratiemodule?
• HV2 vervalt, keuze voor decentrale module
• Bijeenbrengen van gegevens vanuit het ZIS/EPD voor
bepaald tijdvak
• Valideren en aanvullen van gegevens
• Uitvoeren van LBZ controles op inhoud en volledigheid
• Aanmaken van verzendberichten naar ZorgTTP/DHD
Aanvullen
Mogelijk niet alle gegevens te extraheren uit bronregistratie
hoofddiagnose
hoofdverrichting
morfologie
uitwendige oorzaak
nevendiagnoses
Controles
• Controle in ZIS/EPD/registratiemodule
voor diagnosen en verrichtingen (leeftijd, geslacht, specialismen)
en inhoud rubrieken
• Controle door centrale verwerkingssysteem
(technische verwerkbaarheid, inhoud rubrieken, medisch
inhoudelijke juistheid)
• Terugrapportage op regelniveau
Geconstateerde fouten (correctie nodig) en waarschuwingen
Aanleveren
Medische data
• Niet na afsluiting DBC-traject, maar maandelijks over de
maand hieraan voorafgaand (in februari over januari, in
maart over februari)
• Heraanlevering (correcties en aanvullingen):
- gehele set
- In principe 3, 6, 12 en 18 maanden na 1e aanlevering
Inleiding
1. LBZ datamodel en implicaties ICT
2. Functies van registratiemodule
3. Tips
TIPS 1
Implementatie van LBZ
• Zie LBZ gebruikershandleiding en implementatieplan
• Zie LBZ datamodel: overzicht welke LMR velden op
welke wijze terugkomen in LBZ.
• Zie ZIS export naar HV2/vraag ZIS leverancier: inzicht in
welke velden van ZIS het betreft.
• LBZ controletabellen binnenkort beschikbaar op DHD
website
• FAQ van ZIS-leveranciers en ziekenhuizen binnenkort
op website DHD of Tieto
TIPS 2
Ontwikkelen en inrichten registratiemodule
• Informatievoorziening DHD aan ZIS-leveranciers
• Gebruikersoverleg (gezamenlijke wensen)
• Overleg tussen ZIS-leverancier, ziekenhuis en Tieto:
doornemen specificaties, bespreken onduidelijkheden
• Gebruikershandleiding HV2 (Tieto)
Vragen?
[email protected]
Discussie
• Wat zie je als baten van LBZ/ICD-10/CBV voor
jouw organisatie en hoe ga je die realiseren?
• Hoe wil je het project in jouw organisatie
vormgeven? (projectorganisatie, deelnemers,
planning etc.)
• Wie zal in jouw organisatie de (hoofd)diagnose,
hoofdverrichting, complicaties vastleggen?
• Wat ga je in gang zetten wat betreft ICT om
e.e.a. mogelijk te maken? (diagnosethesaurus,
registratiemodule, etc. )

similar documents