UVODNO PRIPREMNI DEO TRENINGA

Report
UVODNO PRIPREMNI DEO
TRENINGA
FUNKCIONALNI
PRI STUP

TRENING
◦ UVODNO PRIPREMNI DEO TRENINGA
(WARM UP) - ZAGREVANJE
◦ GLAVNI –OSNOVNI DEO TRENINGA
◦ ZAVRŠNI - COOL DOWN
• UVODNO PRIPREMNI DEO
TRENINGA :
• PRISTUP
• PRINCIPI
• POSTUPNOST
• POTREBE
PRISTUP
PRIPREMA LOKOMOTORNOG
APARATA ZA SPORTSKU AKTIVNOST
 PODIZANJE TEMPERATURE TELA
 PSIHOLOŠKA PRIPREMA ZA TRENING
ILI TAKMIČENJE
 SPECIFIČNA PRIPREMA

• UVODNO PRIPREMNI
TRENINGA:
• PRISTUP
• PRINCIPI
• POSTUPNOST
• POTREBE
DEO
KOJE SU KORISTI ?








Povećava se brzina kontrakcije i relaksacije mišića.
Povećava se ekonomija pokreta usled smanjenja viskznosti
zagrejanog mišića
Povećava se iskorišćenost kiseonika iz zagrejanog mišića
usled boljeg oslobađanja kiseonika iz hemoglobina
Povećava se prenos nervnog signala i metabolizam usled
povećanja temperature
Specifično zagrevanje može uticati na podizanje tonsa
motornih jedinica koje učestvuju u specifičnim kretnim
zadacima.
Povećava se protok krvi i dolazi do vazodilatacije krvnih
sudova.
Omogućava postizanje oprimalne srčane frekfencije za
pocetak glavnog dela treninga.
Bolja mentalna fokusiranost na trening ili takmičenje.
PRINCIPI
ROLLING (OPUŠTANJE MIŠIĆNE
FASCIJE)
 STATIČKO ISTEZANJE ( ISTEZANJE
PREAKTIVIRANE MUSKULATURE)
 DINAMIČKO ZAGREVANJE

◦ Princip: ZGLOB PO ZGLOB
◦ STBILNOST, MOBILNOST,
PROPRIOCEPCIJA

VEŽBE MOBILNOSTI
POSTUPNOST

ROLLING
◦ RAZLIČITE VRSTE REKVIZITA
◦ RAZLIČIT POTISAK

STATIČKO ISTEZANJE
◦ RAZLIČITI POLOŽAJI
◦ PRIMENA RAZLIČITIH METODA

DINAMIČKO ZAGREVANJE
◦ VEŽBE U MESTU
◦ VEŽBE SA ISKORAKOM
◦ VEŽBE U KRETANJU
POTREBA
KVALITETNIJA PRIPREMA ZA
TRENING ILI TAKMIČARSKU
AKTIVNOST
 RAZIJANJE SVESTI IGRAČA O
INDIVIDUALNIM POTREBAMA
 PREVENCIJA (VEŽBE KOJIMA UTIČEMO NA
SMANJENJE MOGUĆNOSTI POVREĐIVANJA)
 UŠTEDA VREMENA

Rekviziti koje koristimo pri
opuštanju mišićne fascije
DEFINICIJE:

STATIČKA FLEKSIBILNOST
Vežbama statičke fleksibilnosti utičemo na sposobnost
potizanja i zadržavanjaispružene pozicije u odredjenom
zglobu (ili višen njih), koristeći vlastitu težinu tela ,
vlastite delove tela ili rekvizite.
MOBILNOST
Ili dinamička fleksibilnost predstavlja sposobnost
optimalnog obima pokreta u zadatim zglobovima
 DINAMČKO ZAGREVANJE
Predstavlja serije pokreta ( uključujći skipove ,
poskoke... ) koji su tako osmišljeni da pripreme
lokomotorni aparat za sportsku ili takmičarsku
aktivnost.


similar documents