Medicinske sestre i babice snaga za promene

Report
Medicinske sestre i babice
SNAGA ZA PROMENE
Međunarodni savet medicinskih sestara (ICN) broji 130 predstavnika nacionalnih
asocijacija sa 16 miliona medicinskih sestara širom sveta. Osnovan je 1899. godine.
Ciljevi asocijacije su:
 obezbeđivanje kvalitetne zdr. nege za sve
 promocija zdravstvene politike na globalnom nivou
 unapređenje znanja iz oblasti sprovođenja zdravstvene nege
 promocija profesije i kvalitetnih profesionalaca.
Zdravstvena nega predstavlja autonomnu delatnost medicinskih sestara na
promociji zdravlja, prevenciji bolesti, zbrinjavanju bolesnih kako pojedinaca svih
uzrasta, tako i porodice i društvene zajednice kada njima nedostaje znanja, veština,
sposobnosti.
Zdravstvena nega se takođe bavi radom na predstavljanju bezbednog radnog
okruženja, istraživačkog rad u sestrinstvu, oblikovanju zdravstvene politike i
menadžmenta zdravstvenog sistema, a naročito na ličnoj edukaciji medicinskih
sestara.
Svake godine ICN u znak proslave Medjunarodnog
dana medicinskih sestara izdaje novu publikaciju
sa novom temom.
Ove godine i tema i brojna istraživanja
sprovedena prethodnih godina oslikavaju
snagu medicinskih sestara i babica od
kojih zavisi funkcionisanje
svakog zdravstvenog sistema.
Istraživanja koja su sprovedena na svim kontinetima imala su za cilj da
predstave najveće probleme u sestrinstvu. ICN ih je klasifikovao na:




Neophodnost adekvatnog planiranja radne snage
Opterećenost medicinskih sestara poslovnim zahtevima
Važnost obavljanja poslova u adekvatnom radnom okruženju
Važnost nastavka obrazovanja i pozitivnih obrazovnih ishoda
Na osnovu ustanovljenih problema date su preporuke za njihovu eliminaciju
putem nekoliko anexa:
Anex 1: primeri primene alata, web sajtova, linkova
Anex 2: primeri primene poboljšanja uslova rada
Anex 3: primeri primene dobrog planiranja ljudskih resursa
Anex 4: primeri primene odnosa cost-benefit u sestrinstvu
Anex 5: primeri primene pozitivne prakse
SAGLEDAVANJE ŠIRE SLIKE
Medicinske sestre i babice radeći kao deo multidisciplinarnih timova igraju
kritičnu ulogu u obezbeđivanju kvaliteta pružene nege i očekivanih ishoda
kod pacijenta.
Potrebno je da medicinske sestre i svetski lideri usmere pažnju na
globalnom nivou ka postizanju boljeg zdravlja za sve imajući u vidu
sestrinsku radnu snagu.
Ozbiljne mere štednje dovele se sestre u tešku situaciju. Najveća, a u srazmeri
sa ukupnim učešćem u troškovima, najskuplja radna snaga, sestre su danas
primorane na multitasking obaveza, ukidanje određenih pozicija i
smanjenje plata.
Sestre su dovedene u situaciju da moraju da opravdavaju i finansijsku i
profesionalnu svrsishodnost.
Shodno sa tim, sestrinsko obrazovanje se takođe bori sa ovim izazovima.
Kapaciteti edukativnih programa kojima bi se pripremile buduće generacije
kompetentnih medicinskih sestara su ugroženi.
Na osnovu istraživanja o globalnim sestrinskim migracijama iz 2007.godine
dokazano je da “upliv sestara migranata u disfunkcionalni zdravstveni
sistem koji nije u stanju da obezbedi ostanak rezidenata neće obezbediti niti
razrešiti manjak sestrinskog kadra”.
Kingma, Detailed study of global nurse migration;(2007): 1281
Utvrđivanje činjenica i sagledavanje stanja
1.
Planiranje radne snage
Preporuka je obezbeđivanje pravih ljudi, sa pravim veštinama na
pravim mestima u pravo vreme.
Planiranje radne snage obuhvata i procenu radnog veka medicinskih sestara.
Medicinske sestre postaju sve starije. Postoji ozbiljna potreba da se uradi
sistematski plan koji bi obuhvatio procenu brojnosti medicinskih sestara
koje imaju nedostatak znanja, veština i sposobnosti a povezani su sa
skorim penzionisanjem.
Već sad je neophodno identifikovati buduće vođe i menadžere u sestrinstvu
2.
Alati za izračunavanje opterećenosti medicinskih sestara poslom
radna grupa sa Novog Zelanda identifikovala je grupu faktora koje utiču na sestrinski
posao.
 Zahtevi od strane pacijenta: okolnosti i kompleksnost zdravstvenog stanja
 Kopleksnost okoline: psihički uticaj okoline, resursi za zbrinjavanje, fondovi,
redefinisanje i redizajnirane društvene zajednice
 Zdravstvena kompleksnost: medicinska dijagnoza, donošenje odluka i pravog
tretmana
 Specifični sestrinski ishodi: ishodi pacijenta su direktno povezani sa sestrinskim
aktivnostima
 Intenzitet sestrinskog rada: količina pružene nege potrebna za svakog pacijenta
 Mešavina sestrinskih veština: broj medicinskih sestara koji je potreban i dostupan
 Radno okruženje: kadrovski normativi, podrška ustanove, dokumentovanje radnih
procesa, uslovi rada, regrutovanje nove radne snage i zadržavanje postojećeg
osoblja
Adapted from Walker & Hendry (2009): 12
Da bi obezbedili dovoljno radne snage najveći akcenat se stavlja na
rastrećenje zaposlenih uvođenjem novina naročito u pogledu postojanja
dobrih informacionih sistema radi adekvatnog prikupljanja svih relevantnih
podataka (Cipriano & Hamer 2013).
U tu svrhu pokrenuta je TIGAR inicijativa.
Akronim TIGAR podržava i inicira reformu informacionih tehnologija u
zdravstvenom obrazovanju. Ova inicijativa je pokrenuta 2004.godine sa
ciljem okupljanja zainteresovanih u procesu negovanja za razvojem
zajedničke vizije, strategije i razvoj specifičnih mera za unapređenje prakse
zdravstvene nege, obrazovanja, i uključivanja pacijenata u informacione
tehnologije povezane sa zdravljem.
TIGAR je izdao poslednje saopštenje u vezi onoga što medicinske sestre
moraju da znaju a u vezi je sa informacionim tehnologijama:
Fokus se stavlja na kvalitet
Rad na tehnologijama odvija se kroz transformaciju lidera
Ima trostruki cilj:
 Poboljšanje pacijentovog iskustva kroz proces negovanja
 Poboljšanje zdravlja populacije
 Redukovanje koštanja pružanja usluga zdravstvene nege
Neophodni su:
 Inovantivni sestrinski lideri
 Profesionalna saradnja
 Angažovanje društvene zajednice
 Komunikacione veštine
 Strateška vizija
 Široka baza znanja
 Specijalizacije iz informacionih tehnologija
 Naučno-istraživački rad i školarine
 Razvoj radne snage
Najbolja praksa u planiranju sestrinske službe

Praksa zapošljavanja na određeno vreme neprimereno edukovanog osoblja
direktno je povezana sa smanjenjem kvaliteta obavljanja poslova

Putem razvoja veština i sposobnosti neophodno je prihvatiti i nove
tehnologije i podržati nov način rada i uvođenje novina u radne procese
Važnost adekvatnog radnog okuženja


Popunjavanje broja medicinskih sestara u sredine gde postoji loša
organizacija radnih aktivnosti neće dovesti do povećana učinka zaposlenih
dok prema istraživanjima pravljenje plana zaposlenih i popunjavanje
radnih mesta u onim organizacionim jedinicama gde je taj plan adekvatno
sproveden statistički pokazuje značajan benefit (Aiken et al 2011b).
Povezanost zadovoljstava poslom i radnog okruženja dovelo je do
momenta odlaska zdravstvenih profesionalaca u slučajevima kad su se
osetili nesigurno na svojim radnim mestima, a naročito ako njihov rad nije
bio adekvatno evaluiran i valorizovan. (Beleta 2008).
Razvoj timova sa visokim perfomansama
Po principu timskog pružanja zdravstvene nege





Deleći iste ciljeve
U kojima su jasno definisane uloge
U kojima postoji uzajamno poverenje
Gde je efikasna komunikacija
Gde postoje merljivi ishodi procesa pruženih usluga
Poboljšanje učenja i ishoda učenja
Ključni značaj:





Postojanje lidera na svim nivoima
Postojanje sistema široke kolaboracije
Rad sa ograničenim resursima
Obaveza edukacije i učenja
Lična odgovornost
Na današnji dan pokušajte da se zapitate sledeće:
 Kako ja mogu da pomognem?
 Kako moj tim može da pomogne?
 Kako moja asocijacija može da pomogne?
 Kako Vlada može da pomogne?
U čemu?
Ostvarivanju prava medicinskih sestara
Šta bi bio svet bez medicinskih sestara?
Na svetu živi 7 milijardi ljudi a ima samo 17 miliona medicinskih sestara
Manje sestra znači
 smanjenje životnog veka,
 povećanje mogućnosti za nastanak ozbiljnih infekcija,
 povećan rizik tokom hospitalizacije ili hirurškog tretmana
Medicinske sestre mogu da Vam pomognu da živite duže,
zdravije i srećnije.

similar documents