6. INDUSTRIJSKO NASLEDJE U TURIZMU

Report
TRANSFORMACIJA PROSTORA –
INDUSTRIJSKO NASLEĐE U TURIZMU
Doc dr Predrag Cvetičanin
26.03.2014
INDUSTRIJSKO NASLEĐE
• Industrijsko nasleđe čine industrijske zgrade, ali i
mašine, rudnici, infrastruktura, stambeni objekti
građeni za radnike i slično. Ono je memorija o
životu radnika, često simbol progresa i ponosa za
lokalnu zajednicu, deo lokalne istorije i identiteta.
• Sve ove vrednosti i potencijali industrijskog
nasleđa se u poslednjih nekoliko decenija koriste
u urbanoj obnovi, posebno u gradovima koji su
doživeli pad industrijske proizvodnje i ekonomije i
sada traže nove opcije za razvoj.
INDUSTRIJSKO NASLEĐE
• Da bi se neki industrijski objekat ili artefakt
okarakterisao kao industrijsko nasleđe,
potrebno je da je obeležio neki prostor ili
društvo u određenom periodu, bilo u
arhitektonskom, društvenom, tehnološkom ili
istorijskom smislu.
• Na osnovu toga se iz ogromnog fonda ostataka
odabira ono što država treba da zaštiti
pravnim rešenjem
INDUSTRIJSKO NASLEĐE
• “Industrijsko nasleđe, dakle ne podrazumeva samo
različite industrijske zgrade: fabrike i postrojenja već i
sve društvene i inženjerske trijumfe omogućene novim
tehnologijama: industrijska naselja, kanale, železnice,
mostove i ostale forme transporta i proizvodnje
energije“ (http://whc.unesco.org/sites/industrial.htm )
• Prostori i objekti industrijskog nasleđa su značajni
međaši istorije čovečanstva koji označavaju dvojnost
snage ljudske kreativnosti i destrukcije - istovremeno
sposobne da stvori probleme i progres. Oni oličavaju
nadu u bolji život i moć upravljanja stvarima".
INDUSTRIJSKO NASLEĐE I TURIZAM
• Preporuka je da, kako bi privukla investicije,
područja koja su se nekad oslanjala na industriju,
odnosno proizvodnju, moraju ponovo da kreiraju
svoj identitet i novu dominantnu funkciju.
• Jedan od načina je da budu pretvorena u mesta
potrošnje odnosno konzumacije, često od strane
posetilaca i turista. Kultura i umetnost postaju sve
značajniji za obnovu industrijskih područja i jedna
od opcija za korišćenje industrijskog nasleđa
grada jeste razvoj kulturnih aktivnosti u njima
INDUSTRIJSKO NASLEĐE I TURIZAM
• Industrijsko nasleđe grada može biti iskorišćeno i za
razvoj kulturnog turizma koji je postao veoma
popularan krajem 20. veka. Istorija, arhitektura, a u
novije vreme i industrijska prošlost, privlače sve više
turista, te su i nekadašnje industrijske zone sve
posećenije.
• Razvoj turizma baziranog na industriji podrazumeva
otvaranje muzeja industrije i pridruživanje postojećim
kulturnim rutama i programima koji povezuju
industrijske spomenike Evrope, kao što su Dani
evropske baštine, European Cultural Routes i ERIH
(Еuropean Route of Industrial Heritage).
INDUSTRIJSKO NASLEĐE I TURIZAM
• Trafo (Budimpešta) je kulturni centar koji je
napravljen na mestu nekadašnje električne
centrale (‘Trafó’).
• Zgrada je bila napuštena krajem 1980-ih, da bi
početkom 1990-ih bila skvotovana od strane
grupe francuskih anarhista koji su živeli u
Budimpešti
• Trafo je otvoren 1998. godine i primer je
institucije bazirane na civilno-javnom partnerstvu.
• http://www.youtube.com/watch?v=0R3oVVVCW
uo
CUSTARD FACTORY, BIRMINGHAM
• BIRMINGHAM – Custard factory, Digbeth,
Birmingham,napravljena je krajem XIX veka i veći deo
XX veka zapošljavala je oko 12.000 ljudi
• Početkom 1980-ih fabrika je propala, što je čitav deo
grada (45 hektara) pretvorilo u područje u koje se ne
ulazi.
• Investitor Bennie Gray kupio je fabriku 1989. godine i
rekonstruisao je tako što je napravio 180 studija
veličine od 30 do 500 m2 i pozvao sve najpoznatije
umetničke trupe Engleske da unajme prostor po
neverovatno niskim cenama.
PRIMERI: CUSTARD FACTORY,
BIRMINGHAM
• U okviru Custard factory napravio je i pozorišnu salu
sa 220 mesta, umetničku galeriju, studio za ples,
restoran i prodavnice.
• Čitav projekat je reklamirao kao “Najveću
koncentracija kreativne aktivnosti u Evropi”
• Nakon što su se umetničke grupe iz svih delova
Engleske uselile u Custard Factory (više od 1000
umetnika), mesto je postalo omiljeno mesto za
izlaske građana Birmingema, a ubrzo su cene zakupa
prostora dostigne vrtoglave visine, tako da se
investicija ubrzo isplatila (ali to je i mnoge od
umetnike promoralo da napuste Fabriku).
CUSTARD FACTORY, BIRMINGHAM
CUSTARD FACTORY, BIRMINGHAM
CUSTARD FACTORY, BIRMINGHAM
TATE MODERN
• Tate Modern je galerija povećena prezentaciji
moderne umetnosti.
• Otvorena je 2000. godine kao deo Tate grupe
(koja još uključuje Tate Britain, Tate Liverpool,
Tate St.Ives)
• Locirana je na južnoj obali Temze u bivšoj zgradi
Bankside Power Station u Centralnom Londonu
(nasuport katedrali St.Paul)
• Tate Modern je najposećenija moderna galerija
na svetu sa oko 4,7 miliona posetilaca svake
godine.
TATE MODERN
• http://video.about.com/golondon/What-toDo-Around-Tate-Modern.htm
• http://video.about.com/golondon/TateModern.htm
• http://www.youtube.com/watch?v=r1i_wvjnWE
• http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=c0
Bg3vHbkdk&feature=endscreen
ARSENAL TIVAT
PORTO MONTENEGRO
INDUSTRIJSKO NASLEĐE U SRBIJI
• Poseban značaj industrijskog nasleđa u Srbiji ogleda se
u činjenici da ono predstavlja deo evropskog nasleđa i
sećanja jer su objekte u velikom broju slučajeva gradili
graditelji iz različitih evropskih zemalja (Jevreji, Česi i
mnogi drugi) koji su početkom XX veka dolazili u Srbiju
kako bi pomogli njenim građanima u građenju i
doprineli razvoju novog društva.
• Stoga se industrijsko nasleđe Srbije može posmatrati i
kao materijalno svedočanstvo kulturne raznovrsnosti
ove sredine, ali i veza sa evropskim i svetskim
kulturnim nasleđem.
INDUSTRIJSKO NASLEĐE I TURIZAM
• Primer kompleksa fabrike kremova (Custard Factory) u
Digbet četvrti u Birmingemu, u Velikoj Britaniji, jeste
još jedan tipičan primer uvođenja umetnosti i kulture i
promocije takozvanih kreativnih industrija i
zapošljavanja u ovom sektoru, i pokazuje kako
stimulativni ambijent može biti kreiran kroz
kombinaciju rada i stanovanja umetnika.
• http://www.youtube.com/watch?v=UgOsoeQe2xE
• http://www.dailymotion.com/video/xw3479_historycustard-factory_creation#.UVNxvheTzeI
INDUSTRIJSKO NASLEĐE U SRBIJI
• Prve fabrike u Pančevu formirane su u blizini
reke i danas se nalaze u okviru takozvane Stare
industrijske zone, duge oko tri kilometra, koja
predstavlja jednu od najvećih koncentracija
objekata industrijskog nasleđa u našoj zemlji.
Pet industrijskih objekata u gradu ima status
spomenika kulture, od toga tri status
spomenika kulture od velikog značaja
(Svetionici, Štamparija braće Jovanović i
Vajfertova pivara).
INDUSTRIJSKO NASLEĐE U SRBIJI
• Opredeljenje i spremnost Mininistarstva kulture
RS da podrži projekte koji su usmereni na
revitalizaciju industrijskog nasleđa, potvrđuje i
činjenica da je kao jedna od dve kategorije
ugroženog nasleđa u Srbiji u izveštaj za Savet
Evrope uključeno industrijsko nasleđe, tako što su
se na listi priortetnih intervencija, među ostalima,
našli i sledeći lokaliteti: Senjski rudnik, stara
industrijska zona u Pančevu i termoelektrana
„Snaga i svetlost“.
STARI ZANATI
• Stari zanati se po svojim karakteristikama mogu
svrstati u kulturno nasleđe iz razloga što
predstavljaju deo kulturnog identiteta određenog
prostora; oni čine tradiciju koja živi i danas, i kao
takvi pored izuzetne kulturne, imaju neretko i
umetničku vrednost.
• Takođe, stari zanati predstavljaju i značajno
svedočanstvo o načinu života, običajima,
potrebama, shvatanjima, duhovnosti pojedinih
naroda i kulturnim prožimanjima između različitih
naroda, što sve zajedno sačinjava kontekst
istorijskog nasleđa
STARI ZANATI
• Za tumačenje veze između turizma baziranog
na nasleđu i starih zanata, ključna odrednica
jeste usmerenost na proces koji je, za razliku
od usmerenosti na proizvod, okrenut ka
kreiranju kulturnih i umetničkih veza kroz
interakcije sa lokalnim zanatlijama i
prodavcima, posmatranje procesa proizvodnje
i kroz učenje istorijskog i kulturnog konteksta
pojavljivanja određenog zanata
STARI ZANATI
• Turisti koji su usmereni na proces vrednuju 1)
vizuelnu prezentaciju načina na koji se zanati
koriste od strane lokalnog stanovništva; 2)
demonstraciju procesa proizvodnje i mogućnost
da se sami uključe u istu; 3) mogućnost da kupuju
u lokalno inspirisanom okruženju; 4) dobru
informisanost prodavca o istorijatu zanata, kao i o
načinu života lokalne zajednice; 5) priče umetnika
i navođenje primera iz prošlosti; 6) mogućnost da
budu „uvučeni“ u lokalnu kulturu
STARI ZANATI
• Stari zanati dobro predisponirani za savremenu
turističku ponudu i da je zapravo sam proces
proizvodnje bitan elemenat na osnovu kojeg se
može kreirati turistički proizvod.
• Radionice starih zanata su najčešće locirane u
starim porodičnim kućama, a s obzirom da turisti
cene lokalno okruženje u kojem mogu čuti priču o
prošlosti i kulturi zajednice, upravo te radionice
predstavljaju idealno okruženje za prihvat
posetilaca.
STARI ZANATI
• Zanatski turizam (engl. craft tourism) predstavlja
specifičan oblik turizma baziranog na nasleđu koji svoje
uporište ima u prezentaciji proizvodnje i prodaji ručno
izrađenih predmeta.
• Sam termin bi se mogao opisati kao „zanatski turizam“,
s tim da navedeni opis ne determiniše razliku između
starih, umetničkih i savremenih zanata.
• Ovaj oblik turizma najčešće egzistira kao
komplementarni, a trenutno postoje nastojanja ka
tome da preraste u dominantni (primarni) oblik, preko
kreiranja tematskih ruta i povezivanja sličnih zanata.
STARI ZANATI
• Zanatski turizam poseduje brojne prednosti, a
posebno su značajne one koje naglašavaju vezu
između turista i lokalnih zanatlija.
• Ova veza može biti direktna, kada sam proizvođač
prodaje svoje proizvode, ili indirektna, kada
proizilazi iz karakteristike turizma kao
transferzalnog sektora koji dodiruje i druge
ekonomske aktivnosti (hotelijerstvo,
ugostiteljstvo, transportna industrija) i ogleda se
u plasmanu zanatskih proizvoda kroz delatnost
ovih privrednih grana.

similar documents