Venecija-David Sič

Report
Venecija
VENECIJA
Poreklo naziva
• Venecija i pokrajina Veneto duguju
nazive plemenu Venemi koje je
naseljavalo ovo područje pre
njegovog osvajanja od strane starog
Rima
Položaj grada
• Venecija se nalazi u severoistočnom
delu Italije. Istočno i južno od grada
(kroz lagunu) je Jadran, a na severu
i zapadu je kopno i kopneni deo
grada Mestre. Od prestonice Rima
grad je udaljen 550 km, a od prvog
većeg grada, susedne Padove, svega
50 km.
Prirodne odlike:Reljef
Venеcija se razvila u krajnje
sevеrozapаdnom delu Jadranskog mora.
Grad je smešten u središnjem delu
Vencijanske lagune na 118 ostrva
ispresеcanih mnogоbrojinm kanаlima i
premošćenih sa 177 mostova. U
posldnjim decеnijamа primećеno je
lagаno tonjeње gradа, što je danаs
najveći problem gradske uprave.
Prirodne odlike:Klima
• Klima u Veneciji je izmenjeno
sredozemna klima sa primetnim
uticajem sa kontinentalnog Severa.
Stoga su zime nešto oštrije, a leta
blaža nego u južnijim delovima
Italije. Ovaj sudar klima očitava se i
u veoma jakim vetrovima (bura).
Prirodne odlike:Vode
Jadransko more u ovom delu je
najhladnije i nema plavu boju kao u
južnim delovima. Položaj grada u
Venecijanskoj laguni dodatno menja
svojstva morske vode. Zbog severnijeg
položaja i zatvorenosti bilo je
uobičajeno da se pojedinih godina
laguna zaledi. Voda je zbog močvarnog
karaktera okoline uvek bila mutna i
prljava, ali je zbog preterane
urbanizacije lagune ona danas poznata
i kao veoma zagađena.
Stanovništvo
Venecija je 2008. godine imala nešto blizu
270.000 stanovnika, gotovo isto kao na početku
20. veka. Opšte opadanje stanovništva tokom
proteklih decenija odražava se i na gradsko
stanovništvo je izuzetno staro - prosečan
Vencijanac ima 46 godina. Prirodni priraštaj u
gradu je među najmanjim od svih značajnijih
italijanskih gradova.
Grad danas ima značajan udeo imigrantskog
stanovništva. 94% stanovnika su građani Italije.
Ostalih 6% su doseljenici iz svih krajeva sveta, ali
najviše sa Balkana.
Stanovništvo Venecije danas mahom živi na
kopnu, u delu grada Mestre, 176.000
stanovnika., dok u starom delu grada živi svega
62.000 stanovnika, a ostala ostrva u laguni
(Murano, Burano, Lido) imaju zajedno 31.000
stanovnika.
Život u starom delu grada i danas je sličan
onom pre nekoliko vekova. Stara Venecija je
udaljena 4 kilometra od kopna i 2 kilometra od
otvorenog mora. Živeti u Veneciji zapravo znači
zaboraviti na komfor automobila, na autobuse, na
gradsku vrevu, biti uvek spreman na česte
poplave, guste magle, vlažnost i pešačenje
Gradska arhitektura
Venecija ima mnogo poznatih
građevinskih i umetničkih spomenika:
Duždeva palata, Most uzdaha, čuvena
Crkva svetog Marka u Veneciji i
devedeset drugih crkava, bogati muzeji,
umetničke galerije, čuvena akademija
lepih umetnosti (Accademia di Belle
Arti), opservatorija i druge naučne i
kulturne ustanove.
Gradska privreda
Tradicija Venecije su specifični i
visokocenjeni zanati, koji su i danas
živi, mada osavremenjeni. Zanatska
proizvodnja se bazira na izrada
predmeta od stakla, (prepoznatljivo
obojeno staklo sa ostrva Murano), čipki,
srebra, zlata, kože. Savremena
industrija nalazi se na kopnu, gde se
nalazi savremeni grad i industrijska
zona Mestre. Može se smatrati i nekom
vrstom predgrađa Venecije, ali danas
ima mnogo više stanovnika nego što
ima sama Venecija.
Turizam
Turizam je danаs najvаžnija delatnost
Venеcije i njen pokretač. Grad nudi prelеpu
arhitekturu i ambijentе, mnogоbrojna mesta
puna emocija i romantike, brojne crkve,
muzejе, galerije. U gradu se tokоm godine
dеšavаju mnoge manifestacije, od kojih su
najpozantije filmski festival u Venеciji,
Venеcijanski bиjenale i karneval u Venеcijи. U
blizиni Venеcije su mnogоbrojne plaže, od
kojih je najpoznatija Lido, poznatа još оd
krajа 18. veka. Danаs je vеoma poznatа i
turistиčka zona Lido дi Jesolо.
Saobraćaj
Unutargradski saobraćaj je u najvećem delu vodeni.
Venecija ima 177 kanala po kojima se saobraća
gondolama, čamcima, malim parabrodima i
motornim brodovima. Javni gradski prevoz u Veneciji
se takođe obavlja kanalima. Koriste se brodovi koji se
nazivaju Vaporeto. Glavna saobraćajnica grada,
arterija Venecije je Kanal Grande (Veliki kanal) koji
grad deli na dva dela. On je najveći kanal i na njemu
je čuveni most Rialto, a oko 380 manjih i većih
mostova služi za prelaz preko mnogih drugih kanala.
Grad je do danas uspeo da sačuva tipografsku
numeraciju ulica (koje se u Veneciji zovu kale,
poprečne su ramo) koja datira iz 1171. godine kada
je ceo grad podeljen u šest zona: tri sa jedne strane
Velikog kanala i tri sa druge.
S kopnom Venecija je povezana železničkom prugom
i auto-putem preko velikog „lagunskog mosta“. Na
ostrvu Lido nalazi se aerodrom Venecija-Lido, dok se
novi, moderni Aerodrom „Marko Polo“ nalazi na
kopnu.
Moja poseta Veneciji

similar documents