Upravljanje ugovaranjem

Report
Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INVESTICIJAMA
UPRAVLJANJE UGOVARANJEM
Prof dr Milan Radunović
MSc Bojan Stojčetović
UGOVARANJE REALIZACIJE PROJEKTA
Jedan od najznačajnijih podprocesa, izmedju pripreme
za izvodjenje i samog izvodjenja
Izbor jedne ili više organizacija koje će izvršiti projekat
 Potrebno je definisati:

Rok
Cenu
Kvalitet
i druge uslove od značaja za obe strane (naručiona i
izvršioca projekta)
UČESNICI PROCESA UGOVARANJA

U procesu ugovaranja postoje dva osnovna subjekta:
INVESTITOR – organizacija koja ima potrebu da realizuje
odredjeni projekat i obezbedjuje finansijska sredstva za
realizaciju.
 IZVODJAČ – je firma koja se bavi poslovima izvodjenja
projekata


Imaju i zajedničke ali i suprostavljene interese
PROCES UGOVARANJA
Proces ugovaranja sa stanovišta
naručioca obuhvata:
Donošenje
odluke o realizaciji
Ugovaranje izrade projektne
dokumentacije
Priprema za ugovaranje i odredjivanje
vrste ugovora
Raspisivanje konkursa
Ocena ponuda i izbor izvodjača
Pregovori u vezi ugovora
Potpisivanje ugovora
Praćenje realizacije ugovora
Proces ugovaranja sa stanovišta
izvodjača obuhvata:
Istraživanje
tržišta
Izrada ponude
Pregovori u vezi ugovora
Potpisivanje ugovora
Izrada projektne dokumentacije
Izbor podizvodjača
Ugovaranje sa podizvodjačima
Praćenje realizacije ugovora
PROCES IZVODJENJA PROJEKTA
Proces izvodjenja sa stanovišta
investitora:





Izbor konsultanta za praćenje i
nadzor
Praćenje i koordinacija
izvodjenja
Finansiranje izvodjenja
Rešavanje operativnih problema
u toku izvodjenja
Prijem radova i projekta u celini
Proces izvodjenja sa stanovišta
izvodjača:





Priprema izvodjenja
Izvodjenje radova
Planiranje i praćenje
izvodjenja
Koordinacija rada
podizvodjača
Predaja projekta i
dokazivanje performansi
IZBOR IZVODJAČA
U velikoj meri može uticati na uspešnu ili neuspešnu
realizaciju projekta
 Potrebno je definisati kriterijume za izbor izvodjača
(cena, rok, kvalitet, reference…)
 Izbor se može izvršiti:

javnim oglasom
 prikupljanjem ponuda
 neposrednom nagodbom

VRSTE UGOVORA

Osnovni tipovi ugovora:
jedinstveni ugovor
 odvojeni ugovor
 ključ u ruke
 BOT ugovor

VRSTE UGOVORA – JEDINSTVENI
UGOVOR
jedinstveni ugovor – investitor ugovara izvodjenje
samo sa jednim izvodjačem, koji se najčešće zove
glavni izvodjač
 glavni izvodjač bira podizvodjače za pojedine
vrste radova
 odgovoran je naručiocu za izvodjenje celokupnog
projekta

VRSTE UGOVORA –
UGOVOR
ODVOJENI
odvojeni ugovor – investitor ugovara izvodjenje
projekta sa više izvodjača posebno.
 Svaki izvodjač je odgovoran za svoj deo posla
 Investitor koordinira radovima

VRSTE UGOVORA – KLJUČ U RUKE
ključ u ruke – postoji jedan izvodjač koji pored
izvodjenja preuzima i izradu investiciono-tehničke
dokumentacije
 Izvojač preuzima punu odgovornost i rizik za
završetak celokupnog projekta.

VRSTE UGOVORA – BOT UGOVOR
BOT (Build – Own – Transfer ) – izvodjač gradi
objekat svojim ili delom svog kapitala i na osnovu
toga stiče pravo da objekat koristi odredjeno vreme.
 Nakon isteka ugovorenog vremenskog perioda vrši
se predaja objekta naručiocu
 Uglavnom se koristi kod izgradnje javnih objekata
(putevi, pruge, metro…)

Widescreen Presentation
Widescreen Presentation
Widescreen Presentation
Widescreen Presentation
Widescreen Presentation
Widescreen Presentation
Widescreen Advantages
 Side
by side material fits
more naturally.
 Widescreen adds drama
to graphics and images.
Widescreen Graphics
East
Even a single
graphic, such
as a chart,
can be
presented
more
dramatically
in widescreen.
West
North
90
46.9
45.9
38.6
30.6
45
43.9
34.6
31.6
27.4
20.4
20.4
1st Qtr
2nd Qtr
3rd Qtr
4th Qtr
Widescreen Pictures
Pictures can also be presented more dramatically in widescreen.
Creating 16:9 Presentations
To setup a widescreen presentation,
do one of the following:


Start with this template. Simply delete
the example slides and add your own
content.
Or, go to the Design tab and open
the Page Setup Dialog. Click the Slide
Size dropdown and pick On-screen
Show (16:9) (Note: we also support
16:10, which is a common widescreen
laptop resolution. )
Important: Always start with your slide size
set to the aspect ratio you intend to use. If you
change the slide size after you’ve created
some slides, your pictures and other graphics
will be resized. This could potentially distort
their appearance.
Slide Show Tips




To present in true widescreen, you’ll need a
computer and, optionally, a projector or flat
panel that can output widescreen
resolutions.
Common computer widescreen resolutions
are 1280 x 800 and 1440 x 900. (These
are 16:10 aspect ratio, but will work well
with 16:9 projectors and screens.)
Standard high definition televisions
resolutions are1280 x 720 and 1920 x
1080.
Use the Test Pattern on the next slide to
verify your slide show settings.
Widescreen Test Pattern (16:9)
Aspect Ratio Test
(Should appear
circular)
4x3
16x9

similar documents