WMPS2010

Report
MICROSOFT
WINDOWS
MULTIPOINT
SERVER
2010
Održane u periodu 15.jun 2011. do 15.
septembar 2011.
Trajanje obuke od 09:00 do 17:00
Projekat
„Digitalna škola“
Projekat „Digitalna škola“
• projekat „Digitalna škola“ je napravilo Ministarstvo za
telekomunikacije i informaciono društvo (sada je u
ingerenciji Uprave za digitalnu agendu)
• u okviru projekta je obezbeđen najmanje po jedan
računarski kabinet za svaku osnovnu školu u
Republici Srbiji (za neke škole sa izdvojenim
odeljenjima i više od jednog kabineta)
• obezbeđeno je 30.000 novih učeničkih radnih mesta za
računarom
• Više o projektu na veb sajtu projekta:
http://digitalnaskola.rs/
U projektu „Digitalna škola“ primenjen je koncept
deljenih resursa računara, upotrebom odgovarajućeg
hardvera i softvera
Računari sa deljenim resursima
• Šta je to?
Korišćenje JEDNOG računara za opsluživanje više
korisnika u isto vreme
• Deljenje resursa pomaže da se smanji trošak za
školske računare kroz:
• Manje operativne troškove
• Manju kompleksnost upravljanja
• Manji trošak energije
U projektu „Digitalna škola“ upotrebljen je koncept
deljenih resursa računara, upotrebom odgovarajućeg
hardvera i softvera
VIDEO
Analiza troškova za sistem gde se dele resursi računara
(Broj korisnika koji je korišćen za analizu je 10)
Uporedni rezultati
Rešenje
bazirano na PC Rešenje sa deljenim resursima
računarima
Troškovi akvizicije
PC (10 kom)
Licence za operativne sisteme
Pristupni uređaji
Monitori
Tastatura i miš
Total:
$3.000
$1.000
$1.000
$150
$5.150
$500
$333
$540
$1.000
$150
$2.523
$2.627 Ušteda u troškovima akvizicije
51% Ušteda u troškovima akvizicije
GODIŠNJA POTROŠNJA EL. ENERGIJE
Potrošnja el. energije (u kWh)
Trošak za el. energiju
1.920
$115
228
$14
1.692 Ušteda u el. snazi u KWh
$102 Ušteda el. energije
88% Smanjenje troškova el. energije
Godišnja cena održavanja
Održavanje hardvera
Servis
Pojedinačna cena pristupnog uređaja
Total
Ukupni troškovi na nivou 5 god. plana
$500
$500
$6.226
$50
$60
$110
$2.701
$390 Ušteda u ceni održavanja
78% Smanjenje troškova održavanja
$3.525 Ušteda u ceni
57% Smanjenje troškova
+ troškovi održavanja
Softverska platforma - Windows MultiPoint
Server 2010
Jednostavno za upotrebu
• poznato Windows® okruženje pomaže i nastavnicima i
učenicima da brzo počnu da koriste računar u nastavi
• MultiPoint Manager korisničko okruženje omogućava
nastavnicima koji nisu IKT profesionalci da upravljaju
računarom
Instalacija aplikacija i jezičkih paketa
• jednom instalirana aplikacija će biti dostupna na svim
korisničkim stanicama
• postoji podrška za instaliranje više jezičkih paketa
Softverska platforma - Windows MultiPoint
Server 2010
MultiPoint Manager korisničko okruženje omogućava
nastavnicima da:
• vide da li su učenici ulogovani i na kojoj korisničkoj
stanici
• priključuju, isključuju ili prekidaju korisničke sesije
• indentifikuju da je odobreni hardver priključen na
svaku korisničku stanicu
Nastavnici mogu i da:
• jednostavno dodaju u brišu korisničke naloge
centralno, što pojednostavljuje administraciju
• upravljaju nalozima – podešavaju nivo pristupa,
lozinke, nazive naloga i dr.
Softverska platforma - Windows MultiPoint
Server 2010
Poznato Windows okruženje omogućava učenicima:
• lako pronalaženje, korišćenje i deljenje informacija,
koje pomaže produktivnost i učenje
• kreiranje i čuvanje dokumenata na: Public Documents,
My Documents ili na USBu
• omogućava odvojene sesije za svakog učenika koji je
priključen na glavni računar, tako da mogu da rade na
individualnim projektima, sopstvenim tempom i na
različitim jezicima
• učenici mogu da prilagođavanju svoju radnu površinu
– menjaju ikone, podešavaju start meni, i mnogo
drugog, što ostaje zapamćeno bez obzira na koju
stanicu se uloguju
• prilagođavanje za učenike sa posebnim potrebama i dr
Softverska platforma - Windows MultiPoint
Server 2010
Priključenjem Windows MultiPoint servera u domen:
• dobija se mogućnost veće kontrole i upravljanja
• omogućava MultiPoint™ korisničkim stanicama da
budu sastavni deo bezbedonosnog i upravljivog
okruženja servisa Aktivnog Direktorijuma (ukoliko
postoji)
Koristeći grupne polise aktivnog direktorijuma moguće
je centralizovano i automatizovano:
• upravljati aplikacijama i korisničkim podešavanjima
okruženja za sve korisnike
• zabraniti korisničke aktivnosti koje mogu predstavljati
sigurnosne riike kao što su: pristup sistemskim
aplikacijama, zabrana preuzimanja izvršnih fajlova itd.
Program
„Partner u učenju“
Partner u učenju
• Majkrosoftov globalni program, započeo u 101 zemlji sveta a
sada aktivan u 112 zemalja
Cilj: da pomogne pojedincima, obrazovnim institucijama i čitavim
nacijama da uz pomoć informacionih i komunikacionih tehnologija
unaprede svoje potencijale
Primena programa u Republici Srbiji je započela 2004. godine kada
je potpisan je Memorandum o razumevanju između Ministarstva
prosvete i sporta Republike Srbije i korporacije Microsoft, a
novembra 2009. godine je produžen do juna 2013. godine
Memorandum o razumevanju propisuje da obe strane ulažu u razvoj
obrazovanja i to: “Obezbeđivanjem alata, foruma, obuka i resursa
nastavnom kadru i školama u cilju integracije IKT-a u učenje i
podučavanje na sadržajan način i ohrabrivanjem učenika da koriste
IKT u školi i učenju, a u svrhu izgradnje zajednice znanja, podrške
saradnji nastavnika i njihovom pristupu kvalitetnim sadržajima, i
kroz podsticaj nastavnika da koriste IKT u nastavi”
Partner u učenju – šta je za nastavnike?
Besplatno stručno usavršavanje nastavnika
•
Akreditovani kursevi stručnog usavršavanja
nastavnika u elektronskom obliku www.pil-vb.net
• Školske 2011/2012 godine kursevi o Windows Server
2008 i o Windows MultiPoint Server 2010
Sve informacije o novim kursevima kroz elektronski
časopis
http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/obrasci/de
fault.mspx
a sami kursevi na veb sajtu www.pil-vb.net
Partner u učenju – šta je za nastavnike?
Nagradni konkurs “Kreativna škola” sa
Zavodom za unapređivanje obrazovanja i
vaspitanja Republike Srbije
•
baza znanja otvorena za sve nastavnike – srpski
nastavnici izrađuju dobre primere nastavne prakse i
dele sa ostalim nastavnicima
• konkurs za radove otvoren za sve nastavnike
• prikaz časa koji uvodi inovacije u nastavu predmeta
• najbolji radovi se nagrađuju
• dobri primeri prakse u “Bazi znanja”
• svaki nastavnik u Srbiji može da pristupi putem
interneta bazi znanja – preko 1000 radova iz svih
predmeta za sve razrede osnovne i srednje škole
• 15000 registrovanih korisnika portala
www.kreativnaskola.rs
Partner u učenju – šta je za nastavnike i učenike?
“Antologija srpske književnosti” napravljena
sa Učiteljskim fakultetom Univerziteta u
Beogradu
•
•
projekat digitalizacije dela klasične srpske književnosti
130 dela srpske književnosti u digitalnom obliku, od
kojih su mnoga u lektiri: Sterija, Nušić, Ćopić,
Crnjanski, Njegoš, Dučić, Kostić, Nastasijević, Sekulić,
Dositej, Vuk Karadžić, Popa…
• sva dela besplatno dostupna za preuzimanje, samo
jednim klikom mišem na
www.ask.rs
Partner u učenju – šta je za nastavnike?
Mesečni multimedijalni časopis na internetu
•
Časopis za početnike i napredne nastavnike –
primena IKTa u nastavi i školi
http://pilcasopis.wordpress.com/
• Prijava za redovno mejl obaveštenje na adresi:
http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/casopis/d
efault.mspx
Partner u učenju – šta je za nastavnike?
Pisani materijali za stručno usavršavanje
nastavnika
•
Sve je besplatno dostupno za preuzimanje na veb
sajtu
http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/materijali/
default.mspx
Partner u učenju – šta je za nastavnike?
Najpopularnije od pisanih materijala:
• knjiga „Škola budućnosti“
http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/skola_bud
ucnosti
• veb sajt „Sigurnost dece na internetu“
http://www.microsoftsrb.rs/obrazovanje/pil/sigurnost/htm
l/etusivu.htm
Partner u učenju – šta je za nastavnike?
Obrasci za školsku evidenciju
• Elektronski oblik najviše korišćenih obrazaca za
školsku evidenciju u osnovnim i srednjim školama koji
su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji će
nastavnicima olakšati štampanje na obrascima
Službenog glasnika.
http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/obrasci/de
fault.mspx
Partner u učenju – šta je za nastavnike?
Kontakt
• Za sva pitanja u vezi programa možete se obratiti
menadžeru programa u Srbiji:
Katarina Milanović
[email protected]
011/330-66-29
Microsoft Software d.o.o.
Makedonska 30
Beograd
Obuke za Windows MultiPoint Server 2010
se organizuju u okviru Microsoft-ovog programa
„Partner u učenju“
a izvodi ih Microsoft Gold partner
sa kompetencijom „Learning“
Smart d.o.o.
Upoznavanje učesnika seminara
• Predstavljanje (ime, prezime, predmet…)
• Koji OS Windows ste do sada koristili? (Windows XP,
Windows Vista, Windows 7)
• Koju verziju MS Office paketa ste koristili? (MS
Office 2003, 2007 ili 2010)
• Koju verziju OS Windows Server ste koristili?
(Windows Server 2003, 2008, 2008R2)
• Da li ste do sada koristili računarsku mrežu?
(Workgroup, Domain)
Raspored oblasti:
• Upoznavanje sa WMPS
• Osnove operativnog sistema
• Administracija korisnika
• Razmena datoteka
• Korištenje programa
• Grupni i individualni rad
• Tehnički aspekti
Microsoft Windows
MultiPoint Server
2010
 Okruženje
 Kako nastavnik koristi WMPS
 Kako učenik koristi WMPS
 Lokalizacija
Snalaženje u okruženju:
• Osnove operativnog sistema
• Pokretanje programa
• Pronalaženje - Search
• Prečice
• Operacija sa fasciklama
• Biblioteke
• Tips&Tricks Win7
Osnovni pojmovi operativnog sistema
Икона радне
површине
Радна површина
Иконе које представљају
активне програме
Старт дугме
Трака са алатима
Start meni
Pokretanje programa
Rezultati pretrage
Резултати претраге
Поље за претрагу
Prečice na Start meniju
Start meni - dodatne opcije
Prečice na Traci alata
Osnovni pojmovi - operacija sa fasciklama
Локација фасцикле
Навигациони панел
Операције фасцикле
Садржај фасцикле
Izmena prikaza fascikle
Biblioteke - Libraries
Пречице ка неким
библиотекама
Пречица ка свим
библиотекама
Biblioteke - Libraries
Приказ свих библиотека у
рачунару
Библиотеке на
навигационом панелу
Prikaz lokacije biblioteke
Приказ локација које
приказује библиотека
Dodavanje nove lokacije u biblioteku
Pokazna vežba
 Kreirati novu biblioteku (library) pod nazivom “Nastava”
 Kreirati jednu fasciklu (folder) – Predmet - i dodati ga u
postojeću biblioteku (librairy) koja se zove “Nastava”
 Obrisati fasiklu (folder) iz postojeće biblioteke „Nastava“
 Obrisati biblioteku (library) „Nastava“
Search konektori
Pauza
30 minuta
Kako nastavnik
koristi Windows
MultiPoint
Server 2010
 Administracija – MultiPoint Manager
 Razmena programa i datoteka
 Zajednički rad – OneNote2010
 Interactive Classroom
 Anketa
Administracija kroz MultiPoint Manager
• Pokretanje MultiPoint Managera
• Administracija korisnika
• Aktivni korisnici
• Aktivni hardware
• Informacije sistema
Pokretanje MultiPoint Managera
4
2
1
3
Administracija korisnika
Опција Users за
администрацију
корисника
Измена постојећег
корисника
Додавање новог
корисника
Списак корисника
Dodavanje novog korisnika
Додавање новог
корисника
Izmena postojećeg korisnika
1
2
Izmena postojećeg korisnika
3
Promena lozinke - Change the password
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Prikaz aktivnih korisnika
2
1
Prikaz aktivnog hardware-a
Prikaz informacija sistema (servera)
Поновно
покретање
сервера
Искључивање
сервера
Razmena programa i datoteka
• Razmena programa
• Razmena datoteka
- Privatne fascikle
- Javne fascikle – Public
Razmena datoteka – privatne fascikle
Приватне
фасцикле
Javna fascikla - Public
1
2
3
4
5
6
7
8
Pokazna vežba
• Upotreba Public foldera - kopirati slike iz foldera “pics”
• Deljenje fascikle (share foldera)
•
Modifikacija prava korisnika: Zabraniti nekolicini korisnika pristup, te ih
zamoliti da pokušaju da pristupe fascikli (folderu)
• Uklanjanje deljene fascikle (foldera)
•
Ukolniti samo share i ostaviti folder
• Brisanje share-a
Rad u zajedničkoj svesci - OneNote2010
1
2
3
4.1
4.2
4.3
5
6
7
8
9
Interactive Classroom
• Download Interactive Classroom
• Instalacija
• Nova kartica sa alatima u MS OneNote i MS
PowerPoint programima
- Akademic / Start Session
- Akademic / Join Session
• Firewall upozorenje
• Administrativna prava
Pokretanje sesije
Join Session
Opcija glasanja -Quick Poll
Praktična vežba
• Upotrebite prezentaciju po imenu “Hello World”
• Kreirati sesiju i postaviti kao ime sesije svoje lično ime
(ukoliko postoje dve osobe sa istim imenom jedan neka
postavi svoje prezime)
• Pokrenuti sesiju
• Ubaciti anketu “Kako Vam se sviđa prezentacija”
• Kolega neka prihvati sesiju i zajedno pogledaju prezentaciju
• Prekinuti sesiju
• Ponoviti vežbu sa obrnutim ulogama
Pauza
20 minuta
Kako učenik koristi Windows MultiPoint
Server 2010
• Pokretanje programa
• Preuzimanje deljenih datoteka i samostalni rad
• Rad u zajedničkoj svesci
- OneNote2010
• Praćenje prezentacije
- Interactive Classroom
• Glasanje
Pokretanje programa
Ученик користи
рачунар
Ученик може да
види програме као
што је MultiPoint
Manager
Preuzimanje deljenih dokumenata i samostalni rad
2
1
Preuzimanje deljenih dokumenata i samostalni rad
3
Preuzimanje deljenih dokumenata i samostalni rad
4
Preuzimanje deljenih dokumenata i samostalni rad
5
Rad u zajedničkoj svesci - OneNote2010
1
2
Rad u zajedničkoj svesci - OneNote2010
4
3
Share OneNote Notebook
Praćenje prezentacije – Interactive Classroom
2
1
3
Glasanje
Одабир
понуђеног
одговора
Слање одабраног
одговора
Glasanje
Praktična vezba
• Otvoriti OneNote svesku Vezba 1 koja se nalazi u folderu
MPObuka
• Kreirati novu stranicu (page)
• Ubaciti na novu stranicu sliku koja se zove “kolac”
• Ispod slike iskopirati teskt iz Word dokumenta koji se zove
„Recept“.
• Promenti stranici “Untitled page” ime u “Opasan Pas”
• Na prvoj stranici koja se zove “Financial Functions
Overview” primenti na naslov teksta stil Heading 1
Pauza
30 minuta
Lokalizacija operativnog sistema i
Office paketa
• Preuzimanje latinične verzije kroz Windows
Update
• Odabir jezika operativnog sistema
• Preuzimanje paketa za lokalizaciju
za MS Office paket
• Odabir jezika MS Office paketa
• Adrese za direktno preuzimanje jezičkih paketa
Preuzimanje latinične verzije kroz Windows Update
Preuzimanje latinične verzije kroz Windows Update
Preuzimanje latinične verzije kroz Windows Update
Odabir jezika operativnog sistema
Preuzimanje paketa za lokalizaciju za Office paket
Preuzimanje paketa za lokalizaciju za Office paket
http://office.microsoft.com/en-us/language
Preuzimanje paketa za lokalizaciju za Office paket
Odabir jezika Office paketa
1
4
2
5
6
7
Adrese za direktno preuzimanje jezičkih paketa
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/so
ftware/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-srlatncs_5f487007933585def54c67087895e74e25e699a9.exe
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c
fec65b7-131c-440f-953f-43731fdabb8b&displaylang=srb
Demonstarcija
• Pokazati gde se podesava lokalizaciaj u offce-u
• Pokazati gde se podesava lokalizacija u Windows-u
• Pokazati podesavanje Regional Settingsa
• Pokazati podesavanje vremena i vremenske zone
• Objasniti zasto je bitno podesavanje vremena
(autentifikacija)
Više MultiPoint Servera u mreži
• Organizacija
• Pristup WMPS računarima koristeći Remote Desktop
• Upravljanje nalozima sa centralnog servera
• Kreiranje novog korisničkog naloga
• Promena lozinke postojećem korisniku
• Upravljanje korisničkim nalozima
• Brisanje korisničkog naloga
• Deljenje datoteka medju korisnicima
Organizacija
Pristup MultiPoint Server računarima –
Remote Desktop
Kopiranje fajlova kroz Remote desktop
Upravljanje nalozima sa centralnog
servera
Фасцикла
Users
Списак свих
корисника
Kreiranje novog korisničkog naloga
Алатка за креирање новог
корисника
Kreiranje novog korisničkog naloga
Kreiranje novog korisničkog naloga
Promena lozinke postojećem korisniku
Uključivanje i isključivanje postojećeg
korisničkog naloga
Brisanje korisničkog naloga
Deljenje datoteka medju korisnicima
Javna (Public)
fascikla
Fascikle
korisnika
Hard disc
centralnog servera
Pauza
10 minuta
Microsoft OneNote 2010
• Izgled prozora programa MS OneNote 2010
• Kreiranje sveske
• Unos i formatiranje teksta
• Internet i MS OneNote 2010
• Zvuk i video
• Prilozi (Attachments)
• Digitalno mastilo
Izgled prozora programa MS OneNote2010
Kreiranje sveske
Unos i formatiranje teksta
Internet i MS OneNote2010
Zvuk i video
Prilozi (Attachment)
Digitalno mastilo
Digitalno mastilo
Prilagođavanje
naloga za
učenike sa
specijalnim
potrebama
„Ease of Access“ centar
•
prilagođavanje direktno u Windows-u moguće pre svega za
slabovide osobe (npr. postaviti kontrast ekrana, veličinu ikonica i
fontova, kurzora i sl. ali ne pomaže i za potpuno slepe osobe) i za
osobe koje imaju problema sa motoričkim veštinama (npr. ako im
drhte ruke treba postaviti da tastatura reaguje na jedan duži dodir,
a ako se tastaturom upravlja slamčicom koju u ustima drži korisnik,
treba da bude tako podešena da reaguje na jako kratak udarac)
•
Nema naratora za srpski jezik (samo engleski) pa ne pomaže za
sasvim gluve osobe
•
Za ovakve učenike treba napraviti specijalni nalog na sistemu!
Više informacija o prolagođavanju MS softvera za
učenike sa specijalnim potrebama
• Brošura za nastavnike:
http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/materijali/za_decu_sa_poseb
nim_potrebama.mspx
U okviru programa „Partner u učenju" napravljen je
priručnik za nastavnike koji u školama rade sa decom sa
posebnim potrebama, u kome je objašnjeno kako je
moguće operativni sistem Microsoft Windows, internet
pregledač Internet Explorer i kancelarijski paket Microsoft
Office prilagoditi različitim grupama dece sa posebnim
potrebama. Ovaj priručnik može biti vrlo koristan i
roditeljima dece sa posebnim potrebama.
„Ease of Access“ centar
 Dodela sertifikata
 Anketa
Pitanja i sugestije:
[email protected]
[email protected]
Preuzimanje prezentacija:
http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/WMPS2010

similar documents