Kurikulum 2014.-2015 - Osnovna škola Tituša Brezovačkog

Report
OŠ Tituša Brezovačkog,Zagreb
ŠKOLSKI KURIKULUM
Šk.god.2014./2015.
• Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi, škola radi na temelju školskog
razvojnog plana,školskog kurikuluma i godišnjeg plana i
programa.
Dokumenti proizlaze iz članka 4. koji govori o ciljevima
odgoja i obrazovanja
• Kurikulum znači način, put kako provodimo programe
pretpostavljajući holistički pristup poučavanju. Nastojimo
povezati sve aspekte učenikove osobnosti kako bi poticali
cjeloviti razvoj.
Cilj: je poučavanje učenika razvijanju osobnih potencijala u
skladu s civilizacijskim vrijednostima, stjecanju temeljnih
odgojno obrazovnih kompetencija i osposobljavanju za
cjeloživotno učenje…
Ishodi
Učenici će moći u odnosu na psihofizički razvoj:
 objasniti nove spoznaje vezane uz određena područja,
 primijeniti stečena znanja u neposrednom životu,
 navesti spoznaje potrebne za cjeloživotno učenje,
 razviti socijalne vještine te emocionalne, društvene i
moralne vrijednosti.
ŠKOLSKI KURIKULUM U UŽEM SMISLU
odnosi se na:
Izvannastavne programe, dodatnu i dopunsku
nastavu.
Međupredmetne teme: projekte, terensku
nastavu, izvanučioničku nastavu, tematske dane.
Odabir programa ovisi o sklonostima i razvojnim
mogućnostima učenika, odgojno obrazovnim
potrebama škole te resursima škole.
Ostvaruje se u suradnji s djelatnicima škole,
učenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom.
Vrednovanje će se provoditi ovisno o navedenim
područjima:
• dodatna i dopunska nastava te izvannastavne
aktivnosti putem procjena učenika i roditelja na
kraju školske godine,
• redovna nastava i izborni programi ocjenama,
• projekti i važni uradci učenika prikazom na
Otvorenim vratima škole,
• potiče se samovrednovanje, ali i vrednovanje
putem javnih pohvala, isticanjem rezultata s
natjecanja, prezentacijom uratka u odjelu na satu,
plakatima, nastupima u i izvan škole.
1. RAZRED
Mj.
Izvanučionička i terenska
nastava
9.
Jesen u Španskom
10.
Kino, kazalište
MOJE STABALCE
(od rujna do
svibnja)
Gradska knjižnica
Pozdrav jeseni (Grad mladih) TN
11.
Projekti
Kazališna ili
kino predstava
SRETNI PRVAŠIĆI
(od rujna do
svibnja)
12.
1.
Dodatna/Dopunska
/Izborna nastava
Izvannastavne
aktivnosti
Ponašanje u školi
Ponašanje u prometu
DODATNA N.
hrvatski jezik
M.Topić, 1.e
matematika
J.Šarić, 1.c
S.Zadravec, 1.d
Kaligrafija
Mira Topić, 1.e
Dani kruha
Dani jabuka
Dan učitelja
Mjesec knjige
Blagdani
TITUŠ
BREZOVAČKI
Zima u Španskom
Ponašanje u prometu
2.
3.
Tematski dani
Kazališna ili
kino predstava
Proljeće u Španskom
Gradska knjižnica
4.
Kazališna ili
kino predstava
HUMANITARNE
AKTIVNOSTI
(S.Strnad-Jerbić)
OTVORENI DAN
ŠKOLE
Dan međunarod.
priznanja RH
Fašnik; Valentinovo
Svjetski dan zaštite
voda; Međunarodni
dan knjige
Proljeće;Uskrs;
Dan planeta Zemlje;
Međunarodni dan
zdravlja
5.
Eko park Kraš TN
Dan škole
Majčin dan
6.
Ljeto u Španskom
Međunarodni dan
čovjekova okoliša
DOPUNSKA N.
hrvatski jezik
-svi učitelji/ice
Matematika
-svi učitelji/ice
IZBORNA N.
Vjeronauk
Ž. Maršanić, 1.a,b,c
G. Aralica 1.d,e
GLOBE
S.Šćurić, 1.a
Mali astronomi
S. Zadravec, 1.d
2. RAZRED
Mj.
Projekti
Tematski dani
Dodatna/Dopunska
/Izborna nastava
Izvannastavne
aktivnosti
9.
TIKA TAKA
Ponašanje u školi
Dramska skupina
G. Bosnar, 2.e
10.
CAP program
(S.Strnad Jerbić,
s.Muheljić,
L.Krajcar,
P.Božiković))
DODATNA N.
hrvatski jezik
A. Lalić, 2. a
T. Piteša, 2. c
11.
12.
Izvanučionička i terenska
nastava
Kino, kazalište
Pozdrav jeseni (Grad mladih) TN
Naselje u kojem živim
Kazališna ili
kino predstava
ZANIMANJA LJUDI
Kazališna ili
kino predstava
PISANJE TEKSTATRENING UZ
POMOĆ
KOMPJUTORA
DJECE S DISLEKS.
(S.Strnad-Jerbić,
S.Peh)
Posjet urarskoj radionici
1.
2.
3.
Posjet reciklažnom dvorištu
4.
Promet,
prometni znakovi
5.
Čišćenje okoliša
Završni izlet TN
6.
Maksimir –
Vode
Preventivni odgoj
djece u
cestovnom
prometu –Jumicar
(S.Krezo,koordinat
or psihologinja)
HUMANITARNE
AKTIVNOSTI
(S.Strnad- Jerbić)
TITUŠ
BREZOVAČKI
DRVCE
(V.Kalafatić)
OTVORENI DAN
ŠKOLE
Dani kruha
Dani jabuka
priroda i društvo
M. Ujević, 2.b
Ručni rad
M. Ujević, 2.b
S.Peh
Mjesec knjige
Blagdani
Valentinovo
Fašnik
Svjetski dan zaštite
voda; Međunarodni
dan knjige
Proljeće
Uskrs
Dan škole
DOPUNSKA N.
matematika
-svi učitelji/ice
hrvatski jezik
-svi učitelji/ice
IZBORNA N.
Vjeronauk
L. Aido, 2.a,b,c,d
G. Aralica, 2.e
Folklor
A. Lalić, 2. a
Informatička
radionica
T. Piteša, 2. c
Mali cvjećari
V. Kalafatić, 2. d
Dramska na nj.jez.
K. Đorić, 2.a
3. RAZRED
Mj.
Izvanučionička i terenska
nastava
9.
Orijentacija u prostoru
Kino, kazalište
Projekti
Tematski dani
ZAGREB
10.
Plan mjesta i izgled zavičaja
Potraga za blagom TN
11.
Kazališna
predstava
PISANJE TEKSTATRENING UZ
POMOĆ
KOMPJUTORA
DJECE S
DISLEKSIJOM U
ŠVEDSKOJ I
HRVATSKOJ
(S.Strnad-Jerbić,
S.Peh)
12.
1.
2.
Maškare Grad mladih TN
3.
Obilazak grada TN
4.
6.
HUMANITARNE
AKTIVNOSTI
(S.Strnad- Jerbić)
Vode
5.
Kazališna
predstava
Vlak dobrih priča/
ŠUP Sljeme TN
CAP program
(S.Strnad Jerbić,
S.Muheljić,L.Krajc
ar,P.Božiković)
TITUŠ
BREZOVAČKI
Preventivni odgoj
djece u
cestovnom
prometu –Jumicar
(S.Krezo,koordinat
or psihologinja)
OTVORENI DAN
ŠKOLE
Dani kruha
Dani jabuka
Dan učitelja
Svi Sveti/Dušni dan
Dan sjećanja na
Vukovar
Dodatna/Dopunska
/Izborna nastava
Izvannastavne
aktivnosti
DODATNA N.
hrvatski jezik
M.Torer,3.a
S.Krezo, 3.d
Kazalište
M.Torer
matematika
A. Husnjak,3.b
S.Muheljić,3.c
Blagdani
priroda i društvo
S.Muheljić,3.c
Maškare
DOPUNSKA N.
matematika
-svi učitelji/ice
Svjetski dan zaštite
voda
Dan planeta Zemlje
Dan škole; Dan grada
Zagreba; Majčin dan
GLOBE
S.Muheljić
Debata
S.Krezo
Dramska na nj.jez.
K. Đorić, 3.a
hrvatski jezik
-svi učitelji/ice
IZBORNA N.
L. Aido, 3.a,b,c,d
4. RAZRED
Mj.
Izvanučionička i terenska
nastava
Kino,
kazalište
Projekti
Tematski dani
9.
10.
Banovina, TN
11.
Kino
predstava
CAP program
(S.Strnad Jerbić,
L.Krajcar,S.Muhel
jić,P.Božiković)
Crveni križ
(L.Krajcar)
12.
Dan kruha; Dan
jabuka; Dan učitelja;
Mjesec hrvatske
knjige
Dan sjećanja na
žrtvu Vukovara;
Međunarodni dan
tolerancije; Dan
djeteta
HUMANITARNE
AKTIVNOSTI
(S.Strnad- Jerbić)
2.
3.
Kazališna
predstava
Osjećaj se dobro
(M. Sokač)
Maškare
Svjetski dan zaštite
voda
ŠUP-Novi Vinodolski TN
(4.b,4.d i 4.e)
TITUŠ
BREZOVAČKI
Travnjak-Maksimir
OTVORENI DAN
ŠKOLE
ŠUP-Novi Vinodolski TN
(4.a i 4.c)
Dan škole; Dan
grada
Zagreba;
Majčin dan
Međunarodni dan
čovjekova okoliša
Etno grupa
M. Valter
matematika
Ž. Čeperković, 4.c
(Mali matematičari)
Folklor
M. Podnar
Priroda i društvo
M. Valter, 4.a
(Prirodoslovlje)
Mali recitatori
Ž. Čeperković
Blagdani
Dan planeta Zemlje
6.
hrvatski jezik
M. Podnar, 4.b
Osmanbašić, 4.d (Mali
kritičari)
Mali zbor
I. Osmanbašić
Glagoljica
1.
5.
Izvannastavne
aktivnosti
DODATNA N.
Banovinajunačko srce
Hrvatske
(10. i 11. mjesec)
4.
Dodatna/Dopunska
/Izborna nastava
DOPUNSKA N.
matematika
-svi učitelji/ice
hrvatski jezik
-svi učitelji/ice
Njemački jezik
M. Mediić
Crveni križ
L. Krajcar
Školski list na
nj.jeziku
M. Medić
IZBORNA N.
Njemački jezik
4.bcde
Dramska na
nj.jez.
K. Đorić, 4.a
Engleski jezik
B.Barišić Radoš, 4.a
Tamburaški
orkestar
P. Bobić
Vjeronauk
Ž.Maršanić,4.a,b,c,d,e
PRODUŽENI BORAVAK
četiri 1. razreda i tri 2. razreda: 7 grupa PB
Projekt
Sve grupe: Didaktičke igre
Nositelji/ce: učiteljice produženog boravka 1. i 2.
razreda
5. RAZRED
Mj.
Izvanučionička i terenska
nastava
Kino,
kazalište
9.
Znanstveni
piknik(prirodnoslovne grupe)
Kazališna
predstava
(S.Mijalić)
10.
11.
Reciklažno dvorište (D.
Cesarića)(prirodnoslovne
grupe)
12.
1.
Projekti
ISKRE ZNANOSTI
(prirodoslovlje;
V.Crnčec,
S. Martinko,
M.Franković)
Pogled u svemir
(S.Martinko)
2.
Otvoreni dani Instituta
R.Bošković ili Zavoda za
fiziku(prirodnoslovne grupe)
3.
Prirodnoslovni muzej
(prirodnoslovne grupe)
4.
Botanički vrt ili ZOO vrt
(prirodnoslovne grupe)
Kazališna
predstava
BILJKA-živi
organizam
(D. Antolović)
MALA ŠKOLA
ARHITEKTURE
(S.Strnad- Jerbić)
5.
HUMANITARNE
AKTIVNOSTI
(S.Strnad- Jerbić)
GLOBE
(A.E.Brkljačić)
TITUŠ
BREZOVAČKI
OTVORENI DAN
ŠKOLE
Dodatna /
Dopunska/Izborn
a nastava
Izvannastavne
aktivnosti/Izborna
nastava
DODATNA N.
hrvatski jezik
INA
Eko grupa
V.Crnčec
Astronomija
S. Martinko
Novinarska
B. Glasnović
Školski list na
en.jeziku
M. Krišto
Časopis na nj.jeziku
S. Vlahek
Dramska na nj.jez.
K. Đorić
Prometna grupa
A.E. Brkljačić
matematika
S. Martinko
Božić
Nova godina
Valentinovo
Fašnik
Proljeće
Uskrs
Dan škole
„Solarna kuća-Špansko”
6.
Tematski dani
DOPUNSKA N.
matematika
S. Martinko
hrvatski jezik
B.Glasnović
engleski jezik
B. Bezuk
M. Krišto
IZBORNA N.
Engleski jezik
I.Hitner, 5.c
Njemački jezik
S. Vlahek, 5.abde
Vjeronauk
G. Aralica
Informatika
S. Ledinek
Tamburaški
orkestar
P.Bobić
Audio-viz.sredstva
P. Bobić
Likovna grupa
D. Antolović
Zbor
S.Hrelec
Solo pjevanje
S.Hrelec
Šk. šport.klub
J.Gudelj
6. RAZRED
Mj.
Izvanučionička i terenska
nastava
9.
10.
Reciklažno dvorište (D.
Cesarića)(prirodnoslovne
grupe)
11.
Znanstveni
piknik(prirodnoslovne grupe)
Kino,
kazalište
Kazališna
predstava
(S.Mijalić)
12.
1.
2.
Otvoreni dani Instituta
R.Bošković ili Zavoda za
fiziku(prirodnoslovne grupe)
3.
Prirodnoslovni muzej
(prirodnoslovne grupe)
4.
Botanički vrt ili ZOO vrt
(prirodnoslovne grupe)
5.
„Solarna kuća-Špansko
6.
Dvodnevna terenska nastava
Šibenik-Split-Solin
Kazališna
predstava
Projekti
Tematski dani
ISKRE ZNANOSTI
(prirodoslovlje;
V.Crnčec,
S. Martinko,
M.Franković)
„POVIJESNI
IZVORI“
(S.Pervan)
HUMANITARNE
AKTIVNOSTI
(S.Strnad- Jerbić)
Blagdani
Valentinovo
Fašnik
Trening
socijalnih
vještina
(M. Sokač)
Proljeće
TITUŠ
BREZOVAČKI
Dan škole
OTVORENI DAN
ŠKOLE
Uskrs
Dodatna /
Dopunska/Izborn
a nastava
Izvannastavne
aktivnosti
DODATNA N.
Klub mladih
tehničara
A. E. Brkljačić
Dramska
M.Kekelj
Časopis na
nj.jeziku
S. Vlahek
Dramska na nj.j.
K. Đorić
EKO grupa
M. Franković
DOPUNSKA N.
Njemački jezik
S. Vlahek
matematika
R.Vranković
IZBORNA N.
Engleski jezik
I.Hitner, 6.d
Njemački jezik
S. Vlahek, 6.abc
Vjeronauk
L.Aido
Informatika
R.Vranković
Tamburaški
orkestar
P.Bobić
Audio-viz.sredstva
P. Bobić
Likovna grupa
D. Antolović
Zbor
S.Hrelec
Solo pjevanje
S.Hrelec
Školski šport.klub
J.Gudelj
7. RAZRED
Mj.
Izvanučionička i terenska
nastava
Kino,
kazalište
9.
Znanstveni
piknik(prirodnoslovne grupe)
Kazališna
predstava
(S.Mijalić)
10.
11.
Reciklažno dvorište (D.
Cesarića)(prirodnoslovne
grupe)
2.
Otvoreni dani Instituta
R.Bošković ili Zavoda za
fiziku(prirodnoslovne grupe)
3.
Prirodnoslovni muzej
(prirodnoslovne grupe)
4.
Botanički vrt ili ZOO vrt
(prirodnoslovne grupe)
5.
Kazališna
predstava
Spomenici
UNESCO-a i
nacionalni
parkovi I.dio
(D.Žučko)
HUMANITARNE
AKTIVNOSTI
(S.Strnad- Jerbić)
„Solarna kuća-Špansko
TITUŠ
BREZOVAČKI
6.
Tematski dani
ISKRE ZNANOSTI
(prirodoslovlje;
V.Crnčec,
S. Martinko,
M.Franković)
TEEN CAP
program
(S.Strnad-Jerbić,
S,Muheljić)
12.
1.
Projekti
TN Šibenik i Slapovi Krke
GLOBE
(A.E.Brkljačić)
OTVORENI DAN
ŠKOLE
Božić
Nova godina
Valentinovo
Fašnik
Dodatna /
Dopunska/Izborn
a nastava
Izvannastavne
aktivnosti
DODATNA N.
matematika
S. Martinko
Klub mladih
tehničara
A.E. Brkljačić
Engleski jezik
B.Bezuk
M. Krišto
Kemija
V. Crnčec
INA
Prva pomoć
K.Kostanić
Novinarska
B. Glasnović
Školski list-English
Extra
B. Bezuk
Školski list na
en.jeziku
M. Krišto
Časopis na nj.jeziku
S. Vlahek
Dramska na nj.jez.
K. Đorić
Prometna grupa
A.E. Brkljačić
Tamburaški
orkestar
P.Bobić
Audio-viz.sredstva
P. Bobić
Likovna grupa
D. Antolović
Zbor
S.Hrelec
Solo pjevanje
S.Hrelec
Odbojka (Ž)
Lj.Petković
Nogomet(M)
J.Gudelj
DOPUNSKA N.
matematika
Lj. Jurišić
Proljeće
Uskrs
Dan škole
IZBORNA N.
Engleski jezik
B. Bezuk, 7.c
Njemački jezik
K.Đorić, 7.abd
Informatika
S.Ledinek
Vjeronauk
G. Aralica
8. RAZRED
Mj.
Izvanučionička i terenska
nastava
Kino,
kazalište
10.
Dubrovnik, Korčula,Pelješac
TN
Kazališna
predstava
(S.Mijalić)
11.
Znanstveni
piknik(prirodnoslovne grupe)
12.
Reciklažno dvorište (D.
Cesarića)(prirodnoslovne
grupe)
9.
1.
2.
Otvoreni dani Instituta
R.Bošković ili Zavoda za
fiziku(prirodnoslovne grupe)
3.
Prirodnoslovni muzej
(prirodnoslovne grupe)
4.
Botanički vrt ili ZOO vrt
(prirodnoslovne grupe)
Kazališna
predstava
Projekti
ISKRE ZNANOSTI
(prirodoslovlje;
V.Crnčec,
S.Martinko,
M.Franković)
Čovjek-to sam ja
(D.Antolović)
HUMANITARNE
AKTIVNOSTI
(S.Strnad- Jerbić)
Božić
Nova godina
Valentinovo
Fašnik
Proljeće
TITUŠ
BREZOVAČKI
5.
Uskrs
Dan škole
„Solarna kuća-Špansko”
6.
Tematski dani
OTVORENI DAN
ŠKOLE
Dodatna /
Dopunska/Izborn
a nastava
Izvannastavne
aktivnosti/Izborna
nastava
DODATNA N.
matematika
A.Radanović
Hrvatski jezik
M.Vižintin-Šilobod
Klub mladih
tehničara
A.E. Brkljačić
Engleski jezik
B.Barišić-Radoš
Njemački jezik
S.Vlahek
Fizika
K.Radanović
Kemija
K.Kostanić
Bilogija
M.Franković
INA
Humanitarna
I.Hitner
DOPUNSKA N.
Hrvatski jezik
M.Vižintin-Šilobod
IZBORNA N.
Engleski jezik
I.Hitner, 8.b
Njemački jezik
S.Vlahek, 8.d
Informatika
S.Ledinek
Vjeronauk
Ž.Maršanić
Časopis na nj.jeziku
S. Vlahek
Tamburaški
orkestar
P.Bobić
Audio-viz.sredstva
P. Bobić
Likovna grupa
D. Antolović
Zbor
S.Hrelec
Solo pjevanje
S.Hrelec
Odbojka (Ž)
Lj.Petković
Nogomet(M)
J.Gudelj
MEĐUPREDMETNA TEMA: ZDRAVLJE, SIGURNOST I ZAŠTITA OKOLIŠA
NAZIV
AKTIVNOSTI
PROGRAM
PREVENCIJE
OVISNOSTI
VRIJEME
(DAN/SAT)
SRZ 6.razreda
SRZ
7.razreda
NOSITELJ/I
TROŠKOVNIK
Razrednici,
Koordinator
pedagoginja
/
roditeljski
sastanak
5.razred
Školska
liječnica



MAH
II.policijska
postaja
PROGRAM
SPECIFIČNIH I
PREVENTIVNIH
MJERA
ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE
UČENIKA
OBUKA
PLIVANJA
Tijekom
godine
Svi učenici,
roditelji
Dr.Marija
Cahunek
Žunec
/
Rujan-prosinac Gradski ured
2014.
i Dom
sportova
(«Mladost»)
Razrednice
2.razreda
Koordinator
pedagoginja


razrednici,
logopedinja
pedagoginja
psihologinja



/
EVALUACIJA (na temelju sljedećih
objektivnih rezultata)
poticati učenike na zdrave

poboljšanje razredne klime
životne navike i zdravo

tematski informativni plakati
korištenje slobodnog vremena 
Obilježiti Međunarodni dan
razumjeti pojmove i značajke
borbe protiv zlouporabe droga
rizičnih ponašanja i ovisnosti te 
Broj djece uključenih u
znati kako one narušavaju
izvannastavne i izvanškolske
zdravlje
aktivnosti
upoznati roditelje sa
simptomima rizičnih ponašanja
i korištenja sredstava ovisnosti
CILJ AKTIVNOSTI



sistematski i namjenski

pregledi, screeninzi,
cijepljenje, pregled za
utvrđivanje zdravst.stanja
savjetovališni rad za učenike,
roditelje i učitelje
zdravstveni odgoj i promicanje
zdravlja
obilasci škole i školske kuhinje
rad u komisijama za
utvrđivanje primjerenog oblika
školovanja
izvedenost programa
Provjeriti vještinu plivanja

Naučiti neplivače plivati
Učiti djecu zdravom korištenju
slobodnog vremena, poticati ih
na aktivnost i bavljenje novim
sportskim vještinama
Nepostojanje neplivača u Školi
nakon 2.razreda
ZDRAVLJE, SIGURNOST I ZAŠTITA OKOLIŠA
NAZIV
AKTIVNOSTI
ZDRAVSTVENI
ODGOJ
Moduli:
«Živjeti zdravo»
«Prevencija
ovisnosti»
«Prevencija
nasilničkog
ponašanja»
«Spolna
ravnopravnost i
odgovorno
spolno
ponašanje»
VRIJEME
(DAN/SAT)
Satovi
razrednika,
prirode i
biologije
PRODUŽENI
STRUČNI
POSTUPAK
Svakodnevno
tijekom
školske godine
NOSITELJ/I
TROŠKOVNIK
Razrednici,
Vesna
Crnčec,prof.
M.Franković,
prof.
Školska
liječnica
/
CILJ AKTIVNOSTI



Koordinator
pedagoginja

Učenici s
PUPi/ili
teškoćama
učenja
Dom za
odgoj djece i
mladeži
Dugave,
E.Baranović
R.Horvat
/



razumjeti razvoj i
funkcioniranje vlastitoga tijela,
pojmove i značajke nezdravih
navika, rizičnih ponašanja i
ovisnosti
razumjeti utjecaj nepravilne
prehrane na razvoj bolesti i
poremećaja
razumjeti tjelesne, duševne i
emocionalne značajke razvoja
kroz djetinjstvo i adolescenciju
razumjeti pojmove spola i
spolnosti te značaj odgovorna
spolnoga ponašanja
EVALUACIJA (na temelju sljedećih
objektivnih rezultata)

tematski informativni plakati

tribine i debate

Kazališne i kino predstave
svladavanje nastavnog gradiva i

razvijanju radnih navika,
korekcija društveno

neprihvatljivih ponašanja i učenje
socijalnih vještina,
usvajanju prihvatljivih i korisnih
načina ispunjavanja slobodnog
vremena.
vladanje učenika s
poremećajem ponašanja
uspjeh učenika s teškoćama
učenja
MEĐUPREDMETNA TEMA: OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ
NAZIV
AKTIVNOSTI
TRENING
SOCIJALNIH
VJEŠTINA
VRIJEME
(DAN/SA
T)
SRZ
6.razreda
NOSITELJ/I
TROŠKOVNIK
Razrednici,
Koordinator
pedagoginja
/
HUMANITARNE Tijekom
AKCIJE
šk.godine
Razrednici,
Koordinator
psihologinja
/
TEEN CAP
Tijekom
šk.godine
Razrednici,
Koordinator
psihologinja
/
ČOVJEK-TO
SAM JA
Tijekom
šk.god.
Svi učitelji
predmetne
nastave
Koordinator
D.Antolović
/
CILJ AKTIVNOSTI
• razumjeti značajke dobre
komunikacije i njezina značenja u
obiteljskomu, vršnjačkomu i
društvenomu okruženju
• razviti samopoštovanje
• moći prepoznati različite oblike
tjelesnoga i duševnoga nasilja I
načine njihova sprječavanja.
EVALUACIJA (na temelju sljedećih
objektivnih rezultata)
• poboljšanje razredne i školske
klime
• ankete zadovoljstva učenika
provedenim radionicama
• tematski informativni plakati
• Razvijati osjećaj brige i odgovornosti • novčani iznos prikupljen na
za ekonomski deprivirane skupine
prodajnim sajmovima i Talent
zajednice
showu za obitelji učenika naše
škole lošijeg socio-ekonomskog
statusa
•
Pozitivna školska klima
• smanjiti ranjivost djece na sve
•
Smanjenje vršnjačkog nasilja u
oblike napada i zlostavljanja. Su
školi
• Informirati učenike o problemu
nasilja nad tinejdžerima te pružiti
neka znanja i vještine za postupanje
u opasnim situacijama.
PROFESIONALNA
ORIJENTACIJA
Svakodnevn
o tijekom
školske
godine
8.RAZRED
Razrednici
8.r.
Psihologinja
Pedagoginja
HZZ Zagreb
/
• Informiranje o zanimanjima i
vrstama poslova
• Motiviranje i otkrivanje osobnih
sklonosti prema daljnjem
obrazovanju

OSJEĆAJ SE
DOBRO
SRZ
4. razredi
Razrednici,
Koordinator
pedagoginja
/
• Razumjeti i prepoznati pojam
tjeskobe i negativnih emocija
• Razvijati vještine prevladavnja
tjeskobe i straha
• Razvijati tehnike opuštanja i
suočavanja s problemima te
kontrolirati ljutnju
• Razviti samopoštovanje
• Anketni listić prije i nakon
radionica
KAKO UČITI?
SRZ
5. razredi
Razrednici,
Koordinator
psihologinja
/
broj upisanih učenika u
odabrane programe
MEĐUPREDMETNA TEMA: GRAĐANSKI ODGOJ
NAZIV
AKTIVNOSTI
VRIJEME
(DAN/SA
T)
NOSITELJ/I
TROŠKOV
NIK
EVALUACIJA (na temelju sljedećih
objektivnih rezultata)
CILJ AKTIVNOSTI
Svi razrednici,
Koordinator
S.Pervan
/
• razviti svijest o pravima, dužnostima
i odgovornostima pojedinca,
jednakopravnosti u društvu,
poštivanju zakona, toleranciji prema
drugim narodima, kulturama i
• razvijanje tolerancije prema
različitosti mišljenja
HUMANITARNE Tijekom
AKCIJE
šk.godine
Razrednici,
Koordinator
psihologinja
/
HUMANIT.
AKCIJE
CRVENOG
KRIŽA
Jesenska
i
proljetna
akcija
Crveni križ,
učenici i
Učiteljice
Koordinator
L.Krajcar
/
• Razvijati osjećaj brige i odgovornosti • novčani iznos prikupljen na
za ekonomski deprivirane skupine
prodajnim sajmovima i Talent
zajednice
showu za obitelji učenika naše
škole lošijeg socio-ekonomskog
statusa
• Prikupiti sredstva kupnjom bonova • Prikupljen iznos i broj djece koja
CK ( 5 kn )i pomoći potrebitim
su sudjelovala u akciji
Zagrepčanima i cijeloj organizaciji,
ljudima,razvijanje svijesti za važnost
humanitarnog djelovanja
Teme aktivnog
građanstva,
demokracije,
tolerancije,
ljudskih prava
te nenasilja
SR
Razrednici
PiD
Učiteljice RN
Hr.jezik
Učitelji PN
Lik.kul.
Povijest
Strani j.
geografija
/
Obilježavanje
Dana
sjećanja na
žrtve
Vukovara,
Međunarodno
g dana
tolerancije i
Dana djeteta
SR
Priroda i
društvo
povijest
•
razviti komunikacijske,
organizacijske i socijalne vještine
posebno nenasilno rješavanje
sukoba
• usvojiti međukulturne kompetencije
koje omogućuju razumijevanje i
prihvaćanje drugačijeg
• usvojiti znanja, vještine, sposobnosti
i vrijednosti aktivnog i odgovornog
građanina
• tematski informativni plakati
•
školska klima i razredne klime
trebaju svjedočiti prakticiranju
tolerancije , prosocijalnih
komunikacijskih vještina,
odgovornosti
• smanjen broj prijava nasilja po
Protokolu
OSTALE AKTIVNOSTI UČENIKA
Aktivnost 24
Voditelji
Razredi
Broj sati tjedno 37
1
Odbojka
Lj. Petković
7. i 8. razred (Ž)
1 sat
2.
Tambure
P. Bobić
od 4. do 8. razreda
2 sata
3.
Zbor i solo pjevanje
S. Hrelec
od 5. do 8. razreda
3 sata
4.
Klub mladih tehničara (dod)
A.E. Brkljačić
od 5. do 7. razreda
1 sat
5.
English Extra-časopis
Bezuk,Krišto
od 5. do 8. razreda
2 sata
6.
Likovna grupa
D. Antolović
od 5. do 8. razreda
1 sat
7.
Dramska grupa
M. Jozić
6. razred
1 sat
8.
Novinarska grupa
B. Glasnović
5. i 7. razred
1 sat
9.
Dramska grupa na njem.jeziku
K. Đorić
od 2. do 5.razred
1 sat
10.
GLOBE
S. Muheljić
A.E.Brkljačić
3. Razred
5-8.razred
1 sat
11.
Humanitarne aktivnosti
Hitner, Strnad
od 1. do 8. razreda
1 sat
DOPUNSKA NASTAVA
Dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju
poteškoće u svladavanju redovnog programa i traje dok
učenik ne svlada program ili dijelove programa.
U nižim razredima organizira se iz hrvatskog jezika i
matematike – za svaki razredni odjel
Dopunska nastava se u višim razredima planira i
najčešće organizira iz sljedećih premeta:
- matematike
- hrvatskog jezika
- stranog jezika
Pregled dopunske nastave od 1. do 8. razreda
Hrvatski jezik
Matematika
J. Šarić, 1.c
J. Pavlović, 1.b
S. Zadravec, 1.d
S. Ščurić, 1.a
G. Bosnar, 2.e
A. Lalić, 2.a
M. Ujević, 2.b
G. Bosnar, 2.e
A. Husnjak,3.b
S. Muheljić,3.c
M.Torer,3.a
S. Krezo,3.d
Engleski jezik
Njemački jezik
M. Mediić, 4. razred
M. Valter, 4.a
M.Podnar, 4.b
I.Osmanbašić, 4.d
L. Krajcar, 4.e
B. Glasnović, 5.r.
M.Kekelj, 6.r.
M.Vižintin-Šilobod, 8.r.
S.Martinko, 5.r.
R.Vranković, 6.r
Lj.Jurišić, 7.r.
B. Bezuk ,5. razred
M. Krišto, 5. razred
S. Vlahek, 6.razred
TEMATSKI DANI
MJESE AKTIVNOST
C
9.
8. Priredba za prvašiće
8. Međunarodni dan pismenosti
21. Međunarodni dan mira
22.Svjetski dan bez automobila
10.
11.
12.
23.Dan europske baštine
4.-10. Dječji tjedan
5. Dan učitelja
8. Dan neovisnosti RH
16. Dan kruha
20. Dan jabuke
24. Dan UN-a
25. Međunarodni dan školskih knjižnica
31. Dan spomena na mrtve
1. Svi sveti
9. Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma
16. Sjećanje na Vukovar
20. Međunarodni dan djeteta
21. Humanitarni koncert
1. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a
3. Međunarodni dan osoba s invaliditetom
6. Sveti Nikola
10. Dan ljudskih prava
8.-15. Tjedan solidarnosti (Hrvatski crveni križ)
11. Dan UNICEF-a
17. Božićna priredba
ODGOVORNI
Gabrijela Bosnar,aktiv učitelja 2.r.
Snježana Vasić
Svi učitelji
A.Eberling-Brkljačić,Snježana
Vasić,aktiv RN
Učitelji povijesti
Svi učitelji
Svi učitelji
Slavica Pervan,Dražen Žućko
Svi učitelji
Učitelji RN
Učitelji povijesti
Snježana Vasuć
Lorina Aido
Učitelji vjeronauka
Učitelji povijesti
Svi učitelji
Silva Strnad-Jerbić
Svi učitelji
M.Franković,V.Crnčec.pedagog
Svi učitelji
Svi učitelji RN
Svi učitelji PN
Silva Strnad-Jerbić
Svi učitelji,Snježana Vasić
Svi učitelji, M.Torer
1.
15. Međunarodno priznanje RH
27. Svjetski dan vjerskih sloboda
12. Valentinovo-ples
17. Fašnik
21. Međunarodni dan materinskog jezika
Svi učitelji
Svi učitelji
Svi učitelji
Učiteljii RN
Snježana Vasić, svi učitelji HJ
3.
2. Međunarodni dan dječje knjige
8. Međunarodni Dan žena
11.-17. Dan hrvatskog jezika
14. Dan pokreta prijatelja prirode Lijepa Naša
20. Dan darovitih učenika
21. Svjetski dan pjesništva
22. Svjetski dan voda
22. Ususret Uskrsu
27. Svjetski dan kazališta
Svi učitelji
Svi učitelji
Snježana Vasić
Maja Franković,Vesna Crnčec,učit. RN
S.Strnad Jerbić
Učitelji hrvatskog jezika
Sanda Mijalić
Gordana Aralica
Mirjana Torer, S.Mijalić
4.
1. Dan borbe protiv alkoholizma
7. Svjetski dan zdravlja
22. Dan planeta Zemlje
1. Međunarodni praznik rada
5. Dan Vijeća Europe
8. Majčin dan,Svjetski dan Crvenog križa
9. Dan pobjede nad fašizmom
10. Majčin dan
15. Međunarodni dan obitelji
17. Dan muzeja
25. Svjetski dan športa
29. Dan grada Zagreba
Dan škole,otvorena vrata škole
Svi učitelji
Svi učitelji
Svi učitelji
Svi učitelji
Slavica Pervan
Svi učitelji,Lidija Krajcar
Dražen Žučko
Svi učitelji
Svi učitelji
Svi učitelji
Josip Gudelj,Ljiljana Petković
Svi učitelji
Svi učitelji
5. Svjetski dan zaštite čovjekove okoline
8. Svjetski dan oceana
Svi učitelji
Sanda Mijalić
2.
5.
6.
• PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA:
• Međusobni odnos učenika u razredu i među
razredima.Odnos prema profesorima i školskoj imovini.
• Kvaliteta postignutih znanja i vještina učenika iz pojedinih
predmeta. usavršavanje djelatnika škole .
• Suradnja učitelja i roditelja učenika.
• Planiranje nastavnog procesa: obvezni predmeti-izborni
predmeti-dopunska
i
dodatna
nastava-ponuda
izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
Školski razvojni plan
• Materijalni Stručno
CILJEVI:
• Smanjenje stupnja nasilja među djecom.Očuvanje
školske imovine i inventara.
• Povećanje nivoa znanja i vještina učenika,te primjena
istih na konkretne životne situacije.
• Poboljšanje i unaprjeđenje suradnje između učitelja i
roditelja učenika.Uključenje škole u projekte.Uvođenje
intraneta.
• Osmišljena organizacija nastavnog procesa u skladu sa
svim školskim resursima u materijalnom i intelektualnom
opsegu.
• Analiza postojećeg materijalno-financijskog stanja i tome
prilagođeno planiranje za predstojeću školsku godinu.
• Praćenje najnovijih dostignuća modernog nastavnog
procesa,promjena zakonskih odredbi i sl.
• Provođenje samovrjednovanja iz matematike i
prirodoslovlja od 1.-4. razreda.
METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA:
• Utvrđivanje stanja putem izrade adekvatnog upitnika te
konzultacije svih postojećih dokumenata i analiza te
uspjeha učenika u učenju i vladanju.
• Prikupljanje rezultata uspjeha učenika u protekloj
školskoj 2013./2014. god.Analiza uspjeha naših učenika
na svim nivoima natjecanja .
• Izrada zaduženja za učitelje uvažavajući njihovu
stručnost kao i sposobnosti i posebnosti.
• Utvrđivanje prioriteta između hitnih intervencija i
investicijskog održavanja samog objekta škole kao i
inventara
• Organizacija prisustva stručnim skupovima , radionicama
i drugim oblicima stručnog usavršavanja.
NUŽNI RESURSI:
• Potrebna materijalna sredstva kao što su papir , toneri
,literatura i sl.Stručna znanja psihologa i pedagoga.
• Podaci koji se nalaze u e-matici škole,te sva izviješća o
provedenim natjecanjima i vrjednovanjima.
• Stalno ažuriranje WEB-stranice škole u linku Obavijesti
za roditelje-oglasna ploča za roditelje.
• Nastavni plan i program po Nacionalnom kurikulumu te
Školskom kurikulumu.Računalno sučelje za izradu
zaduženja.Opremljenost kabineta i učionica ta školskih
športskih dvorana .
• Konzultiranje završnog obračuna i svih potraživanja
škole
• Planiranje potrebnih materijalnih sredstava.
• Stalna uključenost u rad škole Vijeća učenika,Vijeća
roditelja i Školskog odbora.
• DATUM DO KOJEG ĆE SE CILJ OSTVARITI:
1./25.studeni 2014.god.2. /Prva sjednica Učiteljskog vijeća u
školskoj 2014./2015.god.3. /Kraj prvog polugodišta školske
2014./2015.god.4. /Prvi radni dan školske 2014./2015.god.
• OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI:
1. Školski psiholog i školski pedagog.
2. Ravnatelj,pedagog i voditelji stručnih aktiva.
3. Ravnatelj škole i profesori informatike.
4. Ravnatelj škole i stručni suradnici.Tajnik škole
5. Ravnatelj škole i šef računovodstva
6. Ravnatelj , ped.-psihol.služba,šef računovodstva,tajnik škole.
Donošenje kurikuluma
O školskom kurikulumu se raspravljalo te se usvojio:
• 12.rujna na sjednici UV-a u 13,30h,
• 15.rujna na sjednici Vijeća roditelja u 17,00h,
• Prihvaćen je na sjednici Školskog odbora 15.rujna u
18,00h.
• Kurikulum priredili:
Maja Sokač,prof. , školski pedagog,
Željko Vidmar,prof., ravnatelj škole.

similar documents