Presentatie Gustavo Arciniegas

Report
Communiceren met Geo-informatie
Gustavo Arciniegas López, PhD
Symposium “Geo-informatie op Tafel”
Even voorstellen
• Gustavo Arciniegas
– Gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam
• Proefschrift titel:
Ruimtelijke beslissingsondersteuning voor participatieve planning
• GIS-adviseur en geo-communicatie bij MAPSUP
Inhoud
•
•
•
•
•
Onderzoeksprobleem
Aanpak
Casus 1 uit proefschrift
Casus 2 uit de praktijk
Lessen
Communiceren van geo-informatie
Planning betreft meerdere belangen
• Meerdere kennisbronnen
• Meerdere interesses
• Meerdere schaalniveaus
• Meerdere deskundigheden
• Multiple behoeftes
Vaak komen belangen niet overeen
• Partijen moeten samenwerken
• Informatie moet beschikbaar zijn
• Belangen moeten duidelijk zijn
• Samenwerking is nodig
Hoe pakken we dit aan?
Geo-informatie
MapTable
Workshops
De MapTable
Workshops
Planningsbijeenkomsten
Discussie rond geo-informatie
Geo-informatie op tafel
Ontwerp
Analyse
Onderhandeling
Casus 1: allocatie van getijdecentrales
Het plangebied
Partijen / Beschikbare geo-informatie
Partijen:
• Duurzame energie
• Toerisme
• Lokale visserijen
• Recreatievaart
• Scheepvaart
• Milieuorganisaties
Geo-informatie:
• Getijde
• Bathymetrie
• UK Zeebodem
• Tanker routes
• Havens
• Cruise routes
• Scheepswrak
• Historische monumenten
• Visserijzones
• Vissersboten
• Visserij surveillance
• Scheepvaart routes
• Scheepvaart
• Zeevogels
• Walvisachtigen
• En nog meer.
Campbeltown workshops
Waardekaart voor visserijen
Visserijen, Scheepvaart, Toerisme
Casus 2: Verkennen van energieverbruik
voor klimaatneutrale steden
Energiedoel voor Arnhem
Energieneutraal in 2050
20% reductie broeikasgassen
in 2020
20% van energie duurzaam
geproduceerd
20% reductie door efficiëntie
te verbeteren
Aandachtpunten voor Arnhem
• Sturen en faciliteren van proces
• Een realistische en consequente agenda.
Rol van Arnhem
•
•
•
•
•
Stimuleren van informatie-uitwisseling
Delen van beschikbare kennis
Faciliteren van coalitievorming
Stimuleren van communicatie
Communiceren van uitkomsten aan publiek
Sturen!
Partijen
• Woningcorporaties
• Energieleveranciers
• Netwerk administrators
• Lokale overheid: planners, beleidmakers…
• Architecten
• Vastgoed
• Gemeente Arnhem
Verkennen van energieverbruik
•
•
•
•
•
•
•
Gemeente niveau
Wijk niveau: kJ/m2 of KJ/m3 of KJ/inwoner
Per doelgroep: school, ziekenhuis, etc.
Per woningcorporatie
Per bouwjaar
Per m2/inwoner
Etc.
Hoe wordt de MapTable ingezet?
Centraal GIS
MapTable
Tools
Dynamische grafieken
Grafiek
Grafiek
Interactieve energie verkenningstool
Interface
Dynamische legenda
Lessen:
• Interactieve kaarten faciliteren opwekking en
integratie van kennis van verschillende partijen
• Gecombineerde geo-informatie markeert conflict
en kansen voor samenwerking
• De MapTable stimuleert dialoog en integreert
scopes
• De aanpak vereist een op consensus gerichte
houding van deelnemers die bereid zijn om naar
elkaar te luisteren en kennis met elkaar te delen
Vragen?
Kaartgebruik bij workshops
Workshop
Rol van kaarten
Kaartgebruik
Ontwerp
Ontwerptaal
Communicatie
Analyse
Onderzoekmodel
Ruimtelijke analyse
Beslissingsagenda
Interactieve
beslissingsondersteuning
Onderhandeling
Bron: Carton, L.J. (2007). Map-making and map use in a multi-actor context. PhD thesis. TU Delft.
Allocatie van getijcentrales
Een Schotse plangebied

similar documents