SRP

Report
Progression i de større skriftlige opgaver:
•
•
•
•
Skrivekompetencer
Problem- og opgaveformulering
Litteratursøgning
Vejledning
Principper og fokuspunkter:
• Stilladsering
Gennem workshops og stilladserende opgaver
• Studieforberedende kompetencer
Via fokus på problemformulering og litteratursøgning
• Balance mellem formativ og summativ evaluering, mellem feedforward og feed-back
V.hj.a omlagt elevtid
Skrivekompetencer
På hvert trin er de foregående kompetencer inkl
SRP
Grammatisk kompetence: Kunne mestre tegnsætning
SRO
Proceskompetence: Kunne arbejde med skriveprocessens enkelte faser - Indøve basale skrivefærdigheder og
praktiske skriveteknikker
Strukturel kompetence: Kunne integrere forskellige fag i en opgave
Genrekompetence: Være bevidst om genrenormer og forventninger – Være bevidst om sprog og stil inden for
genren
Grammatisk kompetence : Kunne formulere sig grammatisk korrekt og med bevidsthed om syntaks og
sætningsvariation
DHO
Genrekompetence: Kunne anvende fremstillingsformer: redegørelse, analyse, vurdering/diskussion
Strukturel kompetence: Kunne fastholde ”den røde tråd” i en opgave og sammenhæng mellem indledning og
konklusion – Kunne skabe overgang mellem de forskellige afsnit i en opgave – Kunne opgaveteknik (Citatteknik,
henvisninger, litteraturliste)
Problem- og
opgaveformulering
SRP
Eleverne overvejer - i samarbejde med vejledere - problemformulering og opgaveformulering
Vejledere stiller opgaven
SRO
Fastlagte overordnede emner i den enkelte studieretning (bestemt af lærerne), der lægger op til friere valg for
eleverne end i DHO. Eleverne vælger gruppevis selv fag og emne (indenfor den ramme som lærerne har besluttet)
og udarbejder – med hjælp fra vejledere – problemformulering og opgaveformulering. Men skriver individuelt.
-DHO
Fastlagt overordnet emne/emner i den enkelte klasse (bestemt af lærerne). Fx periode-emne eller emner på tværs af
tid: Imperier, magt, kulturmøder
Eleverne udarbejder - med hjælp fra vejledere - problemformulering og opgaveformulering i grupper. Men skriver
opgaven individuelt. Læreren kan bestemme om (dygtige) elever skal have mulighed for at lave problemformulering
og opgaveformulering alene.
Litteratursøgning
SRP
Eleverne søger litteratur med hjælp fra vejledere
SRO
Introduktion til litteratursøgning med udgangspunkt i folderen: Søg og du skal finde.
http://www.joergenbraad.dk/Informationssoegning/LinkedDocuments/Soegeguide.pdf
Eleverne søger litteratur med hjælp fra vejledere
DHO
Litteraturen til DHO er tilgængelig for eleverne i et ressourcerum. Eleverne skal således trænes i den sammenhæng
der skal være mellem opgaveformulering og tilgængelig litteratur.
Evt. krav om at de finder en enkelt tekst selv udenfor ressourcerummet.
Vejledning
SRP
1 workshop: 1) Afklaring af område og valg af fag
2 skrivedage med skemalagt vejledning i forløbet op til selve skrivefasen. Fokus på
problemformulering og litteratur ved første vejledning, på opgaveformulering og disposition ved
anden.
SRO
3 workshops: 1) Gruppedannelse, valg af område og fag + arbejde med problemformulering og
opgaveformulering (1 lektion) 2) Litteratursøgning i studieretningsfagene + fortsat arbejde med
problemformulering og opgaveformulering (2 lektioner) 3) Arbejde med formalia. Eleverne giver
hinanden respons på hinandens opgaver (1 lektion dagen før aflevering)
1 skrivedag på skolen med vejledning, skemalagt af lærerne. Fokus på opgaveformulering,
disposition og litteratur.
DHO
3 workshops: 1) Gruppedannelse, valg af område og fag + arbejde med problemformulering og
opgaveformulering (2 lektioner) 2) Repetition af en akademisk opgaves opbygning (1 lektion som
optakt til første skrivedag) 3) Arbejde med formalia. Eleverne giver hinanden respons på hinandens
opgaver (1 lektion dagen før aflevering)
1 skrivedag på skolen med løbende vejledning.
Stilladserende
opgaver
SRP
Metarefleksion
Refleksion over, hvad eleven synes lykkedes godt i SRO og hvad han/hun kun tænke sig at
gribe anderledes an i SRP. Desuden overvejelser om processen. 2 timers elevtid
SRO
Abstract-øvelse
Information om og øvelse i at skrive abstract. 2 timers elevtid
Metarefleksion
Refleksion over, hvad eleven synes lykkedes godt i DHO og hvad hun kun tænke sig at
gribe anderledes an i SRO. Desuden overvejelser om processen. 2 timers elevtid
DHO
Dogmeskrivningsprojekt
Styret opgave med givet problemformulering og litteratur, som skrives i grupper med
løbende vejledning. 3 timers omlagt elevtid
DHO
Fastlagt overordnet emne/emner i den enkelte klasse (bestemt af lærerne). Fx
periode-emne eller emner på tværs af tid: Imperier, magt, kulturmøder
Eleverne udarbejder - med hjælp fra vejledere - problemformulering og opgaveformulering i grupper. Men skriver opgaven individuelt. Læreren kan bestemme
om (dygtige) elever skal have mulighed for at lave problemformulering og
opgaveformulering alene.
Litteraturen til DHO er tilgængelig for eleverne i et ressourcerum. Eleverne skal
således trænes i den sammenhæng der skal være mellem opgaveformulering og
tilgængelig litteratur.
Evt. krav om at de finder en enkelt tekst selv udenfor ressourcerummet
3 workshops: 1) Gruppedannelse, valg af område og fag + arbejde med problemformulering og
opgaveformulering (2 lektioner) 2) Repetition af en akademisk opgaves opbygning (1 lektion som
optakt til første skrivedag) 3) Arbejde med formalia. Eleverne giver hinanden respons på
hinandens opgaver (1 lektion dagen før aflevering)
1 skrivedag på skolen med løbende vejledning.
SRO
Fastlagte overordnede emner i den enkelte studieretning (bestemt af
lærerne), der lægger op til friere valg for eleverne end i DHO.
Eleverne vælger gruppevis selv fag og emne (indenfor den ramme
som lærerne har besluttet) og udarbejder – med hjælp fra vejledere –
problemformulering og opgaveformulering. Men skriver individuelt.
Introduktion til litteratursøgning med udgangspunkt i folderen: Søg og du skal finde.
Eleverne søger litteratur med hjælp fra vejledere
3 workshops: 1) Gruppedannelse, valg af område og fag + arbejde med problemformulering og
opgaveformulering (1 lektion) 2) Litteratursøgning i studieretningsfagene + fortsat arbejde med
problemformulering og opgaveformulering (2 lektioner) 3) Arbejde med formalia. Eleverne giver
hinanden respons på hinandens opgaver (1 lektion dagen før aflevering)
1 skrivedag på skolen med vejledning, skemalagt af lærerne. Fokus på opgaveformulering,
disposition og litteratur.
.
SRP
Eleverne overvejer - i samarbejde med vejledere problemformulering og opgaveformulering
Vejledere stiller opgaven
Eleverne søger litteratur med hjælp fra vejledere
1 workshop: 1) Afklaring af område og valg af fag
2 skrivedage med skemalagt vejledning i forløbet op til selve skrivefasen. Fokus på
problemformulering og litteratur ved første vejledning, på opgaveformulering og disposition ved
anden.
Begrebsafklaring:
Problemformuleringen: det spørgsmål eller den påstand man gerne vil undersøge, f.eks:
Hvordan kan 'Death of a salesman' ses som en kritik af den amerikanske drøm?
Opgaveformulering: indeholder (også) et bud på, hvad der skal til for at nå frem til et
fyldestgørende svar på en implicit problemformulering, f.eks: Beskriv (eller gør rede for)
de vigtigste træk ved begrebet den amerikanske drøm, analyser stykket med fokus på
forholdet mellem far og søn (fordi det er her kritikken kommer til udtryk), diskuter
stykket som en kritik af det amerikanske samfund.
Lidt firkantet:
problemformulering = Hvad skal undersøges
opgaveformulering = Hvad skal undersøges og hvordan

similar documents