Groupware - EEMB DERSLER

Report
2008638036 - Selçuk Salur
2008638026 - Muzaffer Şenli
Groupware nedir?
 İletişim ve işbirliği sistemi
 Grup çalışması
 Veri ve bilgi alışverişi
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2
Sınıflandırılması
 Zaman-Yer
 Gerçekleştirilen İşlev
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
3
Zaman-Yer Tablosu
aynı zaman
farklı zaman
aynı yer
farklı yer
Yüz yüze
konuşma
Telefon
Not bırakma
Mektup
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
4
İşlevsel Sınıflandırma
K
anlaşma
ve
direkt iletişim
K
Katılımcı
kontrol ve
geribesleme
İş
İ
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
5
Groupware Çeşitleri
 Bilgisayar Tabanlı İletişim
 Toplantı Destekli Sistemler
 Paylaşılan Uygulamalar ve İşlevler
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
6
Toplantı Destekli Sistem
Bilgisayar Tabanlı İletişim
K
anlaşma
ve
direkt iletişim
K
Katılımcı
kontrol ve
geribesleme
İş
İ
Paylaşılan Uygulamalar
ve İşlevler
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
7
Bilgisayar Tabanlı İletişim
 Email ve Duyuru Panoları
 Yapısal Mesaj Sistemleri
 Text Mesaj
 Video ve Sanal Ortamlar
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
8
Email ve Duyuru Panoları
 Farklı yer – farklı zaman
 Yaygın ve başarılı
 Bire – bir gönderim
 Birden – çoklu gönderim
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
9
Yapısal Mesaj Sistemleri
 Farklı yer – farklı zaman
 Veritabanı ve email arası
 Daha çok kurum içi
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
10
Text Mesaj
 Anlık Mesajlaşma
- Karşılıklı sohbet
- Görüntülü ve sesli görüşme
- Günümüzde toplu görüşmeler mümkün
- ICQ, Yahoo Messenger, MSN Messenger,…
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
11
Text Mesaj
 SMS(Short Message Service)
- Kısa Mesaj Hizmeti
- 160 karaktere kadar
- 2G ile ortaya atılmış, 3G de destekler
- Yerini MMS’e bırakmaktadır
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
12
Video ve Sanal Ortamlar
 Farklı yer – aynı zaman
 ISDN teknolojisi
 Internet ve web kameralar
 Video konferans görüşmeleri
 Yaygın kullanım alanı
 Yüz yüze toplantılara göre daha ucuz
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
13
ISDN
 Integrated Services Digital Network(Bütünleştirilmiş
Sayısal Ağ Hizmetleri)
 Hem sayısal hem analog hatlara ulaşım
 Veri iletişimine izin verir
 Ses, görüntü, veri gibi her türlü bilgi aynı hat üstünden
iletilir.
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
14
Problemler
 Küçük görüş alanı
 Zayıf göz teması
 Karşılıklı olamama
 Internet bant genişliği
 Ses ve video iletimi daha
problemli
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
15
Collaborative Virtual Environments
 Birbirlerinden uzak çok katılımcı
 2D, 3D çok oyunculu oyunlar, simülasyonlar
 Katılımcılar avatar kullanır
 İletişim gecikmesinden dolayı bazı veriler saklanır
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
16
Internet Foyer
 Fiziksel ve sanal dünyayı içeren, gerçekle karışık
elektronik bir toplantı alanı
 CVE teknolojisi
 Üç tip kullanıcı
- Fiziksel alan kullanıcısı
- CVE kullanıcısı
- Klasik www tarayıcı kullanıcısı
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
17
Fiziksel alan kullanıcısı
CVE kullanıcısı
Klasik www tarayıcı kullanıcısı
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
18
Toplantı Destekli Sistemler
 Tartışma Araçları
 Toplantı Odaları
 Ortak Çalışma Yüzeyleri
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
19
Tartışma Araçları
 Verilecek karar için gerekçeli tasarımlar
 Farklı zaman – aynı yer (aynı zaman da kullanılabilir)
 Tasarım için güçlü metin araçları
 Tasarım takımları arasında temel iletişimi sağlar
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
20
Carneades
 Haritalama ve görselleme
 Tartışma yapısı iptal edilebilir kurallardan ve
şemalardan oluşur
 Fikri desteklemek için öne çıkarma özelliği
 Tartışma değerlendirmesi, ispat etme standartlarına
dayanır
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
21
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
22
Toplantı Odaları
 Aynı yer – aynı zaman
 Elektronik destekli yüz yüze toplantı
- Elektronik beyaz bir ortak ekran
- Ekranın etrafında U veya C şeklinde oturma düzeni
- Bilgisayarlarda özel bir yazılım
- Ekrana projeksiyonla yansıtılmış görüntü
- Dedektör ve özel kalemler
- Bütün bilgisayarlarda aynı görüntü mevcut
- Her katılımcı ekrana yazı yazıp şekil çizebiliyor
- Düşük maliyetli alternatif bir toplantı şekli
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
23
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
24
Problemler
 Tartışma Araçları
- İki kişi aynı düğümü çalıştırmaya kalkar
- Bir düğüm kilitlenir
- Yapılan değişikliklerden haberdar olma
 Toplantı Odaları
- Ekran kontrolünü yapacak kişi
- Kimin hangi sırayla yazacağı
- Grup işaretçisi
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
25
Ortak Çalışma Yüzeyleri
 Farklı yer – aynı zaman
 Özel yazılım kullanılıyor
 Elektronik toplantı odasından farkı mesafe olması
 Çizebilme
- Beyaz bir tahta üzerine
- Kağıt üzerine
- Direkt olarak ekran üzerine
 Ses ve video aktarımı
 Internet gecikmeleri problem olabilir
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
26
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
27
Kaynaklar
 http://www.hcibook.com/e3/plain/resources/
 http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0leti%C5%9Fim_ve_i%C5%9Fbirli







%C4%9Fi_sistemi
http://tr.wikipedia.org/wiki/ISDN
http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_virtual_environment
http://www.crg.cs.nott.ac.uk/research/projects/Foyer/
http://carneades.berlios.de/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Anl%C4%B1k_mesajla%C5%9Fma
http://tr.wikipedia.org/wiki/SMS
http://web.media.mit.edu/~ishii/TWS.html
Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
28

similar documents