PowerPoint-presentasjon

Report
Tilstandsrapport
Lev Nå kurs hos YIT
Skala 1-100
6 deltakere
Stavanger
Dato: 16.-18. juni 2012
99.5
99.0
98.5
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3
4
5
Lærte du noe som gjør deg styrket i din jobb hos YIT ?
Tror du at du kan bruke det du lærte på kurs til å påvirke helsen din?
I hvor stor grad er du innstilt på å bruke det du lærte på kurs?
Var Lev Nå kurset med Ansvarlig helse nyttig for deg i din situasjon?
Var Lev nå kurset noe du vil anbefale andre i din situasjon?
Livskvalitet 1-10
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
Series1
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1
2
Gjennomsnitt
Før kurs
Etter kurs
Tilfredshet med instruktør
10.2
10
9.8
9.6
9.4
9.2
9
8.8
8.6
8.4
1
2
3
4
5
Din tilfredshet med instruktørens formidling fra 1-10
www.ansvarlighelse.no
6

similar documents