E-resepter - Seniornett Horten

Report
E-resept i hele landet
Fra 5. februar 2013
Ved Bjørn Jakobsen
1
Den nye resepten – orientering fra fastlegen
2
Helsedirektoratet orienterer
http://www.helsedirektoratet.no
Helsedirektoratet opplyser
•
•
•
•
Frå 5. februar er e-resept innført i alle kommunar.
Alle apotek og dei fleste bandasjistar kan ekspedere e-reseptar.
Apotek og bandasjistar ekspederer også gyldige papirreseptar.
Legen sender resepten elektronisk til ein sentral database:
Reseptformidlaren.
• Du får vara utlevert ved å oppgi fødselsnummer eller namn og
fødselsdato.
• Helsedirektoratet har leia prosessen med nasjonal innføring av eresept, i samarbeid med Apotekforeininga, apotekkjeidane og ITleverandørar.
3
Fordeler ved E-resept
• E-resept vil redusere omfanget av medisineringsfeil og
gi økt pasientsikkerhet. En viktig faktor er at reseptene
blir mer korrekt utfylt fordi legen på en enkel måte kan
gjøre nytte av oppdatert produktinformasjon fra
Statens legemiddelverk.
• Økt pasientsikkerhet er også knyttet til at legen, med
pasientens samtykke, får bedre oversikt over
pasientens resepter og faktiske medisinbruk. Legen
kan se hva andre leger har forskrevet og få beskjed når
pasienten har fått utlevert noe fra apotek eller
bandasjist. Hvis legen oppdager feil eller ser at
medisineringen må endres, kan tidligere resepter
annulleres.
4
Diverse praktiske råd
Hente for andre?
•
Hvis du skal hente ut en e-resept for andre trenger du personens fødselsnummer, og evt
referansenummer hvis resepten er låst. Husk å ha med fullmakt om du skal hente ut vanedannende
eller narkotiske legemidler.
Forhåndsbestilling
•
Boots apotek sier: Ønsker du at resepten din skal være klar når du kommer på apoteket, tar du bare
kontakt med ditt nærmeste apotek. Oppgi ditt personnummer, så gjør vi den klar til deg til avtalt
tid. Regner med at alle apotek har samme praksis.
Forfalskning
•
•
•
•
•
E-resept gir nedgang i fara for feilmedisinering, feilutlevering og uheldeg kombinasjon av
legemiddel, seier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet. E-resept gjer også
kvardagen enklare for befolkninga, legar, apotek og *)bandasjistar.
Fordi apotek og bandasjistar hentar resepten frå ein sentral database, er det vesentleg vanskelegare
å forfalske ein e-resept enn ein papirresept.
Med e-resept lanserast ei ny sjølvbetjeningsteneste på nett: Mine reseptar. Ho gir god oversikt over
gyldige e-reseptar. Ein kan også få oversikt ved å be om utskrift på apoteket eller hos legen.
*) bandasjist
… tidligere betegnelse på håndverker som lager og tilpasser ortopediske bandasjer og andre ortopediske
hjelpemidler. Ny tittel er ortopediingeniør .
5
Følg med på egne resepter PC hjemme
Som orienteringen fra fastlegen viser, kan du se dine resepter på
nettstedet: www.helsenorge.no/mineresepter
For å logge deg på trenger du «personlig elektronisk ID» på
sikkerhetsnivå 4. For eksempel BankID, smartkort fra Buypass
(Altinn-kort eller oppgradert tippekort) etc. Du kan ikke bruke
MinID!
Mange, ja, nesten alle har BankID med kodebrikke liggende ved
datamaskinen hjemme. Hvis ikke, ta kontakt med banken din.
Det er alltid praktisk å kunne betale regninger på internett.
Lykke til!
6
Bruk mobil i stedet for kodebrikke
BankID på mobil
•
•
•
•
•
Tilbys kun til kunder av Telenor og djuice
Din personlige, elektroniske legitimasjon på nettet
Erstatter kodebrikken (som krever Java)
En trygg måte å logge inn i nettbanken på
Kan også brukes til å signere offentlige dokumenter, slik
som selvangivelse og søknader
• Ble lansert i 2009 og er utviklet av bankene i samarbeid
med Telenor
7

similar documents