PFuniversellungdomsskole14!

Report
Psykologisk førstehjelp, ungdomsskole
Solfrid Raknes, psykologspesialist
0
Hovedrolle i eget liv
Kan jeg gjøre noe selv
for å bli mer trygg,
modig og glad?
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Hva skal vi lære?
 Om følelser
 Om røde og grønne
tanker
 Hjelpehånden - et
ryddesystem
 Å vise omsorg for seg
selv og andre
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Følelser
 Hvilke følelser har vi?
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Følelser er drivkrefter
 merkes i kroppen
 driver oss i en retning
 Påvirker hva en
legger merke til
 Ofte kan man se hva
andre føler
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Følelsesstyrke
 Hvordan kjenner du
forskjellen på om du
er 3 glad og 8 glad?
 Hvordan se forskjell
på om noen er 8 redd
eller 4 redd?
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Tankekraft
 Vi kan se det samme
og tenke ulikt
 Det du tenker, avgjør
hva du føler og får
lyst til å gjøre
 Tankene dine avgjør
om du blir sint, lei
deg, glad eller redd
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Rødtanker
 Tanker som gjør at vi
blir mer redd, flau,
usikre eller lei oss
enn vi har bruk for
 Tanker som gjør
situasjonen mer
vanskelig
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Grønntanker
= Hjelpsomme tanker
 Gjør deg mer trygg
og glad
 Fremmer omsorg for
deg selv og andre
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Alle har Rødtanker
 Rødtankene kan
være vanskelig å
finne
 Vær stolt når du
finner dem, og
spesielt når du tør å
si dem høyt til noen
du stoler på!
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Kamp mellom Rødtanker og Grønntanker
 Hvilke tanker gir du
makt til?
 Hvilke Grønntanker
kan krympe dine
Rødtanker?
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Det du velger å gjøre påvirker hva du føler
 Glede
 Mestring
 Hva gjør du for å roe deg når
du er sint?
 Hva gjør du for å få det bedre
når du er lei deg?
11
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Hvem kan hjelpe deg?
 Alle trenger noen
 Hvem har du på
støttelaget ditt?
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Se film og fyll ut hjelpehånd
 Fyll ut en hjelpehånd med
utgangspunkt i filmene
– Fyll ut en hjelpehånd ift gutten
som hopper
– Fyll ut en hjelpehånd ift gutten
som stryker på en prøve
(Finn kortfilmene »prøve og feile»
og »Frykt og røde tanker» når du
søker på Psykologisk førstehjelp på
Youtube eller Vimeo)
13
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Hjelpehånden – et ryddesystem
1. Hva skjer?
2. Følelser
3. Rødtanker
4. Grønntanker
5. Hva kan jeg gjøre?
6. Hvem kan hjelpe
meg?
14
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Fyll ut en hjelpehånd for ……… (oe du gruer deg litt for)
 Hvilke Rødtanker som
skremmer deg?
 Hvilke Grønntanker som
vil være hjelpsomme
 Finn ut hva som vil være
lurt å gjøre for at det skal
gå bra, og hvem som kan
hjelpe deg
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Redsel generer tanker rundt fare og motiverer til unngåelse
16
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Fyll ut en hjelpehånd for ………
 Aksepter følelser og
rødtanker
 Prøv å dyrke og styrke
grønntankene
 Let etter lure ting å gjøre
og samarbeid gjerne
med noen som kan
hjelpe deg!
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Jeg kan….
18
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Sinne generer »ytre attribusjon» og motiverer til aggressiv atferd
– skade
19
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Meg og mine
20
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Tristhet generer til tanker om ”hva galt har jeg gjort», »hva er galt med
meg» - og motiverer til tenkning, passivitet, lyst til lite
21
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes
Grønn, trygg og glad!
Psykologisk Førstehjelp
Solfrid Raknes

similar documents