mål-utviklingsmål og treningsplanlegging

Report
FOTBALLBOKA :
” målsetting, planlegging og evaluering”
Navn:……………………
Overordnets sportslig
mål (langsiktig
Sportslig mål
Konkrete
utviklingsmål
Klubb:
1.
Krets:
2.
Landslag/annet:
3.
Metode/hvordan skal
jeg trener for å nå
utviklingsmålene
Utviklingstrapp sesongen 2014
Mål for sesongen 2014:
1)
2)
3)
Navn:
Klubb/lag:
Annet:
Fotballferdighet:
Mentalt:
Fysisk:
Mine test resultater i 2014
Type test
Test 1
Dato
Test 2
Dato
Test 3
Dato
Periodeplan for DESEMBER
Utvikling av fotballferdigheter:
1.
Bilde av deg selv
2.
3.
Mentale oppgaver:
Fysiske oppgaver:
Annet:
Treningsevaluering kretstreninger
Treningsintensitet
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Selvtillit
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Utbytte
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Innsats
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Fokus
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Hvilke to positive ting tar jeg med
meg fra denne treningen:
Hvilke to ting ønsker jeg å utvikle
på neste trening
1.
1.
2.
2.
Tilbakemeldinger fra trener:
Navn/ Dato:
Kampevalueringer krets kamp mot:
Min prestasjon som helhet
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Min attityde/Innstilling
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Min selvtillit
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mitt offensive spill
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mitt defensive spill
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Min kommunikasjon
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Periodeplan for Januar
Utvikling av fotballferdigheter:
1.
Bilde av deg selv
2.
3.
Mentale oppgaver:
Fysiske oppgaver:
Annet:
Ukeplan for Januar
Dag
Mandag
Skole
trening
Klubb/
trening
Egentrening
Fokusområder
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Treningsevaluering kretstreninger
Treningsintensitet
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Selvtillit
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Utbytte
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Innsats
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Fokus
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Hvilke to positive ting tar jeg med
meg fra denne treningen:
Hvilke to ting ønsker jeg å utvikle
på neste trening
1.
1.
2.
2.
Tilbakemeldinger fra trener:
Navn/ Dato:
Kampevalueringer krets kamp mot:
Min prestasjon som helhet
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Min attityde/Innstilling
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Min selvtillit
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mitt offensive spill
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mitt defensive spill
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Min kommunikasjon
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Periodeplan for Februar
Utvikling av fotballferdigheter:
1.
Bilde av deg selv
2.
3.
Mentale oppgaver:
Fysiske oppgaver:
Annet:
Ukeplan for Februar
Dag
Mandag
Skole
trening
Klubb/
trening
Egentrening
Fokusområder
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Treningsevaluering kretstreninger
Treningsintensitet
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Selvtillit
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Utbytte
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Innsats
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Fokus
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Hvilke to positive ting tar jeg med
meg fra denne treningen:
Hvilke to ting ønsker jeg å utvikle
på neste trening
1.
1.
2.
2.
Tilbakemeldinger fra trener:
Periodeplan for Mars
Utvikling av fotballferdigheter:
1.
Bilde av deg selv
2.
3.
Mentale oppgaver:
Fysiske oppgaver:
Annet:
Ukeplan for Mars
Dag
Mandag
Skole
trening
Klubb/
trening
Egentrening
Fokusområder
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Treningsevaluering kretstreninger
Treningsintensitet
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Selvtillit
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Utbytte
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Innsats
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Fokus
1 - 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7- 8 – 9 - 10
Hvilke to positive ting tar jeg med
meg fra denne treningen:
Hvilke to ting ønsker jeg å utvikle
på neste trening
1.
1.
2.
2.
Tilbakemeldinger fra trener:
Navn/ Dato:
Kampevalueringer krets kamp mot:
Min prestasjon som helhet
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Min attityde/Innstilling
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Min selvtillit
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mitt offensive spill
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mitt defensive spill
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Min kommunikasjon
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Periodeplan for April
Utvikling av fotballferdigheter:
1.
Bilde av deg selv
2.
3.
Mentale oppgaver:
Fysiske oppgaver:
Annet:
Ukeplan for April
Dag
Mandag
Skole
trening
Klubb/
trening
Egentrening
Fokusområder
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Navn/ Dato:
Kampevalueringer krets kamp mot:
Min prestasjon som helhet
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Min attityde/Innstilling
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Min selvtillit
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mitt offensive spill
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mitt defensive spill
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Min kommunikasjon
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Navn/ Dato:
Kampevalueringer krets kamp mot:
Min prestasjon som helhet
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Min attityde/Innstilling
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Min selvtillit
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mitt offensive spill
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mitt defensive spill
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Min kommunikasjon
Kommentar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HUSK!
DE BESTE …
1. VIL INTENST VINNE
2. TRENER MED BEST KVALITET
3. LÆRER MEST EFFEKTIVT
4. HÅNDTERER PRESS OG MOTGANG BEST
5. DE BESTE GJØR ANDRE BEDRE

similar documents