Handouts fagtorg Zippys venner

Report
ZIPPYS VENNER
status og erfaringer
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Programmet har som mål å lære barna
• å mestre dagliglivets
problemer
•
å identifisere og
snakke om følelser
• å støtte andre som har
det vanskelig
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Spredning av programmet
5 skoler i pilot 2004-05
26 skoler 2005/2006.
54 skoler 2006-07.
169 skoler 2007/2008
315 skoler 2008/09
452 skoler 2009-10
550skoler 2010-11
Ca 40.000 elever
2300 lærere
575 helsesøstre
300 PP-rådgivere
Zippy – et tverrfaglig program
skole, skolehelsetjeneste, pp -tjeneste
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
IMPLEMENTERINGSSTRATEGIER
• Flere skoler i samme kommune starter samtidig
• Skoleledelse og lærere ønsker ”å satse” på
Zippys venner
• Følge struktur og materiell
• To-dagers workshop før igangsetting
• Lærerne deltar på veiledning minimum tre
ganger i løpet av gjennomføringen
• Skolehelsetjenesten og/eller PP-tjenesten deltar
i gjennomføring og/eller veiledning
– Små skoler danner nettverk med andre
skoler
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Hvorfor veiledning?
•
•
•
•
Styrker kvaliteten på opplegget
Styrker lærer i utøvelse og motivasjon
Økt trygghet og kompetanse
Sørge for at programmet blir gjennomført som
planlagt – målsettingene og prinsippene i
programmet sikres
• Sikre videre programlojalitet
Suksesshistorier i Zippy
• Din beste erfaring
• Hva var det som gjorde at det fungerte så godt
denne gangen ?
• Hvilke råd vil du gi til deg selv og andre som
jobber med zippys venner?
Videreføring av Zippy 2-4 trinn
Videreføring av Zippy
• Voksne for Barn har startet utviklingen
av ulike ”boostere” til bruk på 2-4 trinn
• Mye er basert på lærernes ideer og
erfaringer
•En egen ressursgruppe med erfarne
Zippylærere
•Partnership for Children ansvarlig for
videreutvikling av programmet
Målsetting
Forsterke det som er hovedmålene i
Zippy:
Å utvikle mange og fleksible
mestringstrategier og fokusere på
sosial støtte
Innhold
• Boosters på ulike tema med
mål, metode, verktøy,
pedagogiske virkemidler,
foreldresamarbeid mm.
• Generell del med
teorigrunnlag og veiledning
på hvordan integrere Zippy i
skolens helhetlige arbeid.
Boosterne
• Oppstart og god
kommunikasjon
• Vennskap
• Forandringer i livet
Pedagogiske virkemidler
• Historier
• Film
• Aktiviteter: rollespill,
tegning, kort med mer.
• Oppfølgingsspørsmålene
• Løsningstrappa
Oppfølgingsspørsmål i Zippy
Bekrefte og anerkjenne følelsen som barnet har;
Jeg forstår at du er…(lei deg,sint el.l),dette forstår jeg er vanskelig.
Hva kan du gjøre da?
Når barnet kommer med forslag til løsning
Hva skjer da?
Får du det bedre? Får han/hun det bedre?
Har du andre forslag- er det noe annet du kan gjøre?
Be de andre barna komme med forslag/andre løsninger!
Er dette noe som passer for deg? Er dette noe du vil forsøke/prøve?
Får du det bedre da? Får han/hun det bedre da?
•
•
•
•
•
5 Film klipp
Å være sjalu
Å være misunnelig
Å være alene
Å ikke få være med
Å si stygge ting
Å ikke få være med….
Flere av dere har sikkert opplevd det å ikke få være med i leken.
Det er ikke lett å vite hva man skal gjøre da. Her skal dere få
se hva som skjer i et friminutt i en skolegård
Målsetting
• Gjenkjenne følelsen av å bli lei seg/sint etc. når man ikke får være med.
Finne mestringsstrategier for å takle avvisning. Finne måter å støtte og
hjelpe de som ikke får delta.
Tegneserie
• Aktivitet 1– Tegneserie
Varighet: 20min (NB: Denne økten kan man med fordel
bruke mer tid på – i norsktimer?)
• Lage en tegneserie på 2 - 3 ruter:
• Tegn en situasjon der du ikke fikk være med på lek
• Tegn hva gjorde eller noe du kunne ha gjort for å få
det bedre når du ikke får være med.
Veien videre – overføring!!
• Hva kan man gjøre selv for å få være med på leken?
• Hva kan andre gjøre – forslag for å støtte andre!
• Hva kan dere gjøre i klassen for at alle skal få være med når
de ønsker det?
• Har alle noen å være sammen med i friminuttet i dag?
Generell del
• Hvordan kan Zippy være en støtte i skolens
helhetlige arbeid med:
–
–
–
–
–
–
Godt klasse- og læringsmiljø
Kompetansemål
Vurdering for læring
Skolens beredskapsplan for kriser
Skole- hjem samarbeid
mm
Kompetansemål
• Flere mål i Zippy og metodebruken kan
være sammenfallende med
kompetansemålene 2- 4 trinn
På sengekanten eller rundt middagsbordet….
Sitt ned sammen med barnet ditt. Si at alle i familien kan
fortelle om en fin/god ting som dere har gjort mot andre i
løpet av dagen. Fortell hverandre etter tur hvordan dere
hadde det selv og fortell også om hvordan de andre rundt
dere reagerte.
nettsiden

similar documents