Standardforedrag om epilepsi (oppdatert mars 13)

Report
Norsk Epilepsiforbund
kunnskap, mestring og livskvalitet
Epilepsiforeningen i …
Epilepsi?
HVA ER ET EPILEPTISK ANFALL?
Et uttrykk for en forbigående funksjonsforstyrrelse i hjernen
- Knyttet til hjernens elektriske signaler
Hva er epilepsi?
• Resultat av at funksjonsforstyrrelsen er
tilbakevendende.
– Betyr rett og slett tilbakevendende anfall
Kan man ha anfall uten å ha epilepsi?
• Akutte symptomatiske anfall
• Ca 8 % av befolkningen får ett enkeltstående
anfall i løpet av livet
• Vanlig i forbindelse med:
– Hodetraumer
– Infeksjoner
– Svangerskapsforgiftning/graviditet
– Feber
Kan man ha en aktiv epilepsi uten å ha
anfall?
• Subklinisk aktivitet
– Konsekvenser:
• Manglende oppmerksomhet
• Tretthet
• Atferdsproblemer
• CSWS
– Subklinisk epileptisk aktivitet under søvn
– Kan gi innlæringskonsekvenser
Hvor mange har epilepsi?
• Ca 1 % av befolkningen
• Omtrent 45 000 personer i Norge
• Den vanligste nevrologiske sykdommen
Hva er årsaken til epilepsi?
• Uten kjent årsak hos 50 - 60%
• Skader, sykdommer eller misdannelser som
rammer hjernebarken gir økt risiko for
epilepsi
• Genetiske faktorer kan ha betydning
= Epilepsi er en samlebetegnelse ikke én
sykdom
Prognose
- 70 % blir
anfallsfrie
- 25 % oppnår
ikke
anfallskontroll
- 5 % har et økt
pleie- og
tilsynsbehov på
grunn av sin
epilepsi
ANFALLENES TO HOVEDTYPER
Fokale anfall
Generaliserte anfall
• Starter i ett bestemt
område i hjernen
• Starter over hele hjernen
samtidig
Fokale anfall
• Anfallenes utforming og
lengde avhenger av hvor
det epileptiske fokus sitter
• Hyppigst forekommende
• (Kan generaliseres)
FOKALE ANFALL MED BEVART BEVISSTHET
• Bevart bevissthet
• Forstyrrelser innenfor et begrenset område
• Eks: Rykninger i kroppsdel, kvalme, rar smak,
synsopplevelser
• Kortvarige
= sjeldent førstehjelpsbehov
FOKALE ANFALL MED REDUSERT BEVISSTHET
• Redusert bevissthet
• Tendens til automatismer
- eks.: gjentar ord, smatter,
plukker på klærne, går planløst
omkring, lager lyder.
• Utallige ulike varianter
finnes
= personen har behov for å
bli ivaretatt
FØRSTEHJELP VED FOKALE ANFALL
• Ta tiden
• Beskytt personen fysisk
og sosialt
• Ikke hold fast
• Ring 113 ved anfall over
20 min varighet
= Gjør så lite som nødvendig
GENERALISERTE ANFALL
ABSENCER
• Bevissthet svekket
• Varighet fra 1 til 30
sekunder
• Uten forvarsel og ofte
hyppige
«usynlig anfall som kan gi
store konsekvenser for
hva man får med seg»
MYOKLONE ANFALL
• Bevart bevissthet
• Kortvarige rykk oftest i
armer, skuldre eller bein
• Hyppigst etter oppvåkning
• Ofte i serier
GENERALISERTE TONISK-KLONISKE ANFALL (GTK)
1.
TONISK FASE MED BEVISSTLØSHET OG TILSTIVNING
- pustestopp
- blekhet som går over i blåfarge (cyanose)
- store pupiller
- puls, blodtrykk og blæretrykk øker
- varer ca 10- 20 sekunder
2.
KLONISK FASE MED LENGRE RYKNINGER
- generelle symmetriske rykninger i begge armer og ben
- økte pustebevegelser
- rød hudfarge
- ofte leppe-/tungebitt, urinavgang
Personen kan være utslitt og uvel etter anfallet
FØRSTEHJELP VED GTK - KRAMPEANFALL
BEHOLD ROEN HOS DEG SELV OG ANDRE
BEHOLD ROEN HOS DEG SELV OG ANDRE
BEHOLD ROEN HOS DEG SELV OG ANDRE
BEHOLD ROEN HOS DEG SELV OG ANDRE
MERK DEG:
• 98 - 99 % av alle anfall stopper av seg selv
• Serieanfall: Flere påfølgende anfall med
oppvåkning mellom anfallene – ta tiden på
nytt for hvert anfall
Status Epilepticus
• Flere påfølgende anfall uten oppvåkning
mellom anfallene
• Livstruende tilstand
• Krever sykehusinnleggelse
• Status epilepticus kan oppstå ved alle
anfallsformer, men er farligst i forbindelse
med generaliserte anfall
HVA KAN FREMKALLE ANFALL?
• Individuelt
• Utbredte anfallsfremkallere er:
- Søvnmangel
- Stress
- Blinkende lys (5 %)
- Lavt blodsukker
- Hyperventilering
- Andre sykdomstilstander
Merk
•
•
•
•
Epilepsi opptrer svært INVIDUELT
NEF anbefaler årlig kontroll hos nevrolog
Anfallskalender kan bidra til å forstå epilepsien
Vær oppmerksom på medisiners virkning og
bivirkninger
ET GODT LIV MED EPILEPSI
• Kunnskap og mestring gir bedre livskvalitet enn fokus på begrensninger
• Risikoen for anfallsrelaterte uhell er relativt lav (1%)
• De psykososiale problemene er oftest den største utfordringen for
mennesker med epilepsi – ikke anfallene i seg selv

similar documents