Notatskriving

Report
Læringsstøttesenter - kurs
Notatskriving, Tankekart
Emma Arthur
1
Dagens program
1 Repetisjon
2 Notatskriving
3 Tankekart i forbindelse med notatskriving
2
Ha et ’ikke forstyr’ skilt og
lære å si nei.
Kjenn dine
styrker
og svakheter.
Del dine mål og
tidsfrister med andre.
Sett opp retningslinjer
og hold deg til dem.
Lær å prioritere
oppgaver.
Brukweekly
en ukentlig
Use
andog
semester
semester planning
planleggingsverktøy.
tools
Gjør de vanskeligste
oppgave
når du er mest opplagt.
Gylne regler for
tidsplanlegging
Ikke la deg styre
av andre. Bestem
selv hva som er
viktig for deg.
Spør andre
om hjelp.
Ha en rutine.
Kilde: University of Hull
Ikke utsett
viktige saker
som er
ubehagelige.
Gi deg selv
belønning
når du er ferdig
med vanskelige
oppgaver.
Bruk huskelapper
og tankekart.
Kryss av elementer
etterhvert som
de er ferdig.
.
Bruk ventetiden –
skriv ned stikkord
slik at du kan
lese dem mens
du venter.
Husk at stress er
forårsaket av
tanken
på alle de tingene
du får ikke gjort.
3
Ansvar for egen læring
Hva betyr dette?
•
•
•
•
Man må planlegge egen tid.
Man må selv legge opp studiet i forhold til de gitte
mål i studieplanen.
Man må lære seg å bruke kilder, biblioteket, hvordan
løse forskjellige typer oppgaver, og vite hvordan
resultatene skal presenteres, osv.
Man må kunne samarbeide med andre og ha innsikt i
sin egen lærestil.
Kilde: ’Effektiv Læring’, Wilhemsen, L. og Manger, T. (2005)
4
Det vi kan huske fra en
læresituasjon
•
•
•
•
•
•
•
Forelesning 5 %
Lesing 10 %
Audio-visuelt 20 %
Demonstrasjoner 30 %
Diskusjon i grupper 50 %
Praktisere ved å handle 75 %
Lære opp andre/ta kunnskap i bruk 80%
5
Male hus med kakepensel – Studentskipnaden UiB
Repetisjon for å oppnå dybdelæring
(repetisjon etter 1 døgn, 1 uke, 4 uker, 3 mnd,
6 mnd)
6
Notatskriving - hvorfor ta notater?
•
•
•
•
For
For
For
For
å hjelpe deg med skriving av oppgaver.
å hjelpe deg å huske.
å hjelpe deg å forberede deg til eksamen.
reformulering av ideer.
7
Forskning
• Studentene mister konsentrasjonen hvert 20
minutt.
• Hjernen er programmert til å slappe av etter det.
Hva gjør du da?
Kilde:www.utdanningsmagasinet.no/Studietiden/Studieteknikk/Har-du-proevd-aa-lage-tankekart
8
Notatskriving
Hva skal du ikke gjøre?
’Først: Det dummeste du kan gjøre er å kopiere
alle punktene på lysarket eller alt som
foreleseren skriver på tavla. Ren kopiering gir
liten læring, og mange har så mange punkter at
du kan få skrivekrampe.’
Kilde:www.utdanningsmagasinet.no/Studietiden/Studieteknikk/Har-du-proevd-aa-lage-tankekart
9
Notatskriving
Det er tre trinn knyttet til notatskriving i
forbindelse med forelesninger for å få mest mulig
ut av dem.
- før forelesninger
- i forelesninger
- etter forelesninger
10
Før forelesninger
Diskutere med en partner hva du kan gjøre før
undervisningen for å være mer effektiv.
11
Før forelesninger
•
•
•
•
•
•
•
•
Få tak i notater / støttearkene noen dager på forhånd
hvis de er tilgjengelige. (spør hvis ikke)
Les kapitlet som henger sammen med forelesningen.
Gå gjennom notater til forelesningen og formuler
spørsmål før undervisningen.
Sørg for at du vet meningen av vanskelige ord før
forelesningen. Lær nye ord med å lage en liste.
Tenk over hva du allerede vet om et emne, da dette
utvikler din evne til å forstå nytt materiale.
Kom inn i forelesningssalen tidlig og få en god plass.
Vanligvis blir de viktigste punktene presentert i løpet
av de første minuttene, sammen med en oversikt over
forelesningen (diktafon bruk).
Forbered notatene med: Forelesningens emne, fag,
foreleser, og dato. Legg handouts sammen med dine
forelesnings-notater.
Vær organisert
12
Bruk av notatene fra forelesere
Ofte ikke nok plass. Hva gjør du?
Spør etter fil og skriv ut med 2 istedenfor 3 på
hver side.
13
I forelesninger
Hva kan du gjøre i forelesninger?
Diskuter.
14
I forelesninger
Delta på alle forelesninger.
•
•
•
•
•
•
Bruk en diktafon.
Sitt i den magiske trekanten.
Bruk en notatmetode som fungerer for deg.
Bruk notatskrivings symboler og forkortelser for rask
skriving. For eksempel: p.g.a. på grunn av
p.t. for tiden (pro tempore), resp. respektive
Lag din egen notater.
Legg merke til foreleserens bruk av språket for å
hjelpe deg til å strukturere notatene.
Spør hvis du er usikker eller har andre spørsmål
15
Etter forelesninger
• Hva skal du gjøre med notatene etter undervisningen?
Diskuter.
16
Etter forelesninger
OSS metoden
• Oversikt – Sammenlign dine notater med noen andres
notater om du er usikker.
• Supplere notatene. Lag et tankekart (innen 24 timer)
Hvis forelesningsnotater er ufullstendige kan du prøve
å fylle hullene med notater fra lærebøker.
Hvis det er for mye ukjent stoff - lag en liste over
spørsmål og søk svar fra foreleseren, andre studenter
eller studentassistent.
• Selvhøring – Prøv å gjengi hva er i forelesningen.
Kan du hovedpunktene. Du kan gjøre det med andre
også.
17
Etter forelesninger - konsolider
• Gå gjennom notater regelmessig.
18
Ingen notater fra foreleseren?
Bruk Cornell Metoden
Husk å skrive tittel og dato.
Nøkkelord
og
viktig punker
Skriv notatene her.
19
Albert Einstein (1879 - 1955) er en av de
største fysikere gjennom tidene. Han var
dyslektiker og strøk i matematikk på
skolen. Metoden hans var å tenke i bilder.
20
Male hus med kakepensel – Studentskipnaden UiB
Hvorfor er det slik?
Du lærer best der du
bruker både høyre og
venstre hjernehalvdel.
21
Male hus med kakepensel – Studentskipnaden UiB
Hva er et tankekart?
Et tankekart er et slags kart over de viktigste
punktene i et tema, der du skal lage forbindelser
mellom punktene.
22
Hvorfor bruke et tankekart i
forbindelse med notatskriving?
• Ved å bruke tankekart kan du få bedre orden på
tankene dine.
• Det forsterker hukommelsen din. Tankekart baserer
seg på at vi tenker og husker lettere i bilder.
• Tankekartet kan gi deg økt forståelse og innsikt, og
dermed sparer du tid og blir mer effektiv med studier.
• Det er ofte best å lage tankekart som repetisjon og til
’brainstorming’.
23
Kilde: www.brite.ac.uk/resources/dyslexia/studies_menu.html
24

similar documents