Norden

Report
Student Exchange Programme
Utveksling - for deg som vil noe mer!
Utveksling med BI
 Ett semesters utveksling på Bachelor (og/eller Master)
 Avtaler med nesten 170* universiteter i 46 land
 Alle partnere er kvalitetssikret av BI
 Vitnemål fra BI med en internasjonal profil
* Ikke alle aktuelle p.g.a. kurstilbud/semesterstruktur og B/M fordeling
Når kan du reise?
 Bachelor i Økonomi og Ledelse (siv.øk)
4. semester
- søknadsfrist 1. februar på første studieår
 Øvrige bachelorprogram
- søknadsfrist 1. februar i andre studieår
5. semester
Venner
Akademiske utfordringer
Hvorfor utveksle?
Vi gir deg muligheten.
Kulturkompetanse
Språkferdigheter
DIN personlige prosess!
DIN research!
Internasjonal erfaring
Internasjonalt nettverk
Sosialt
Gjør deg unik
Hvor?
 Nord-Amerika
•
•
Få plasser, mange søkere
Ikke glem Canada!
 Sør- og Sentral Amerika
•
•
Mexico, Chile, Peru
Lære og forbedre spansk
 Europa
•
•
Erasmus-stipend
Viktigste handelspartnere
 Norden
•
•
Internasjonalt miljø
Erasmus- eller Norek-stipend
 Asia
•
•
Økonomisk vekstområde
Etterspurt kompetanse
 Australia and New Zealand
•
Få plasser, mange søkere
Opptakskrav
 Karaktersnitt minimum C
 Fullført og bestått alle fag
 Språkferdigheter
 Søknader med ett ”hengefag” kan bli vurdert for
utveksling til Europa.
 NB! Snitt må opprettholdes/fag må bestås også etter opptak
Finansiering
 Studie + SIU avgift til BI
 Lån og stipend i Lånekassen
 Språkstipend fra Lånekassen (ikke for engelsk)
 Andre stipend:
- Erasmus (Europa)
- Norek (Norden)
Søknad
 Hva passer for deg?
 Alene eller sammen med andre?
 Språk
 Karakterer
 Interesser
 Norden?
 Motivasjonsbrev og cv med bilde
 Online søknadsskjema: www.bi.edu/exchange
 Sett opp en liste over prioriterte skoler
 Legg inn språkferdigheter
Søknadsprosessen
1. Søke til Internasjonalt Kontor 1.februar


Svar på søknad i begynnelsen av mars
BI nominerer til utvalgte skole
2. Søke til vertsskolen

Endelig tilbud om utvekslingsplass
3. Faggodkjenning



Learning Agreement må fylles ut
Kurs må godkjennes på forhånd
Krever innsats og tålmodighet
Besøk Internasjonalt Kontor i B3
[email protected]
[email protected]

similar documents